Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


Alle uitgaven van Impuls, gepubliceerd in 1973:

1973-juni editie 1

De allereerste Impuls was sowieso een bijzondere uitgave, want het contactblad was nog naamloos. De eerste inhoud staat dan ook vooral in het teken van oproepen voor copy en het aangeven van de redenen voor een contactblad.
De Sectie Lichamelijke Opvoeding en Sport, de voorloper van de latere Staf, schetst een beeld van hun werkzaamheden, de Sportarts van de Landmacht geeft informatie over zijn ervaringen, en je kunt informatie lezen over de ontwikkelingen in de Militaire Topsport.
Oh ja, ook het Oriënteren deed toen al van zich spreken!

1973-augutus editie 2

Het tweede nummer van ons contactinformatieblad was ook nog naamloos, maar de voorplaat laat al zien dat er stevig nagedacht werd over een definitieve naam. De contouren van het blad hadden al wel duidelijk vorm gekregen, de inhoud was al gestegen naar 32 bladzijden en smi Hans Wedel stond aan het roer. 

Hoogtepunt (en anno 2016 reuze actueel met het instellen van een werkgroep Voeding) is een artikel over de Haagse keuken i.r.t. sport.
1973-november editie 3

Eindelijk: de eerste echte Impuls ziet het levenslicht. Naamgever is de smi Schmidt van de KMA. Impuls is niet zomaar een woord wat gerelateerd is aan sport, maar een afkorting:
I = Informatie
M= Mededelingen
P= Praktische wenken
U= Uit de
L= LO
S= Sport

De allereerste echte Impuls is al sterk gegroeid naar 60 bladzijden, met hierin o.a. een mooi uitgebreid artikel over Keuze-Vaardigheids-Klokwedstrijden.