Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VAN BASISSCHOOL TOT BIMS,
EEN LEVEN LANG SPORT

Door Arnold Hofsté

Arnold als Cdt van de Regio-Zuid op de Dienstvakdag van 2015

Op 12 juli nam Arnold Hofsté in de officiersmess op de Legerplaats Bij Oldebroek afscheid van vele collega’s, waarin de LO&Sportorganisatie en het Bureau Internationale Militaire Sport dominant waren. Die twee organisaties blijken ook de grote pijlers te zijn geweest in de sportieve carrière van Arnold. 

Zwemmen
Al op de basisschool-periode werd duidelijk dat bewegen bij mij hoorde: tijdens de gymnastieklessen was ik in mijn element en daarnaast ook met vrienden na schooltijd altijd bezig met fysieke activiteiten.

Via het schoolzwemmen kwam ik terecht bij onze lokale zwemclub (OZ&PC, Oldenzaal), waar ik het aanvankelijk niet leuk vond. In die tijd werden de zwemslagen niet echt aangeleerd voor nieuwe leden en trainde je gelijk mee in je leeftijdsgroep.

Gelukkig voor mij konden we kennis maken met waterpolo en daar bleek ik enige aanleg voor te hebben. Het vangen en gooien van een bal vond ik leuk en ook het spelen in teamverband paste meer bij mij dan het baantjes zwemmen.

Na de jeugdperiode werd ik als 16-jarige gelijk in het 1e herenteam opgenomen, samen met een teamgenoot die in zijn jeugd samen met topzwemster Enith Brigitta op Curaçao had getraind. Om als jonkie aan het fysiek zware spel van volwassen kerels deel te nemen, was een behoorlijke uitdaging. Samen hielden we stand en hebben jaren gespeeld op nationaal niveau, waar we ingedeeld waren bij de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Dit was een erg leuke tijd, die door de studie aan de ALO in Groningen helaas te vroeg eindigde.

ALO Groningen
Het starten aan de ALO betekende op kamers wonen, waarmee het trainen met de club beperkt werd tot alleen de vrijdagavond. De optie om in Groningen lid te worden van een waterpoloclub heb ik wel overwogen, maar vond dat onhandig in combinatie met het omvangrijke lesprogramma, dat in de eerst 2 jaren voornamelijk bestond uit het aanleren van de fysieke vaardigheden die een aankomend gymnastiekleraar zich eigen moest maken. De studietijd aan de ALO was een onvergetelijke periode waarin je als jong volwassene leert op eigen benen te staan, een prachtige studie mag volgen samen met je medestudenten, die sport en bewegen een warm hart toedragen. Deze periode heeft vele vriendschappen opgeleverd die o.a. hebben geleid tot een jaarlijkse samenkomst, die ook dit jaar weer gepland staat in de maand augustus.

  • Arnold en Wakelkamp 4
  • Arnold en Wakelkamp 3
  • Arnold Regio Z 1

In het laatste studiejaar aan de ALO hebben we met een groot deel van onze klas (er waren heren- en damesklassen …) afgesproken om ons gelijktijdig aan te melden voor de dienstplicht en de opleiding tot sportinstructeur aan te vragen. Dit heeft geresulteerd in de opkomst op 7 juli 1986, met ongeveer de helft van onze klas.

LO&Sport
In deze lichting begonnen ook René de Jager en Hans Wakelkamp aan hun militaire loopbaan. Ik werd geplaats op de LO&Sportgroep LBO in ’t Harde, waar ik met slechts 2 collega’s (Sgt KVV en Sm) alle lessen voor het Opleidings Centrum Artillerie verzorgde.

Een mooie en leerzame tijd, waarin ook de eerste kennismaking plaatsvond met Jan van den Dool, die in opleiding was voor een functie bij de artillerie. Tijdens deze periode ben ik aangenomen als (beroeps) Officier LO&Sport en na de opleiding geplaatst op het Opleiding Centrum Infanterie (OCI) in Harderwijk. De gestructureerde leeromgeving, in combinatie met een kleine LO&Sportgroep, was een prima start om het vak als LO&Sportofficier onder de knie te krijgen. Met de collega’s Johan Bouman en Eric Hoek was het een prima tijd om de aspirant-onderofficieren en -officieren van de Infanterie klaar te stomen voor hun startfunctie.

In deze periode was het reeds een serieuze zaak om jaarlijks te strijden om de BLS Cup (nu CLAS bokaal), die we met het OCI helaas niet hebben mogen winnen in de 2 jaar dat ik daar werkzaam ben geweest. 

BIMS
Tijdens mijn plaatsing als C-LO&Sportgroep LTK ben ik door de toenmalige C-LO&Sportorganisatie gevraagd of ik hem wilde opvolgen als Chef d’ Equipe Zwemmen. Naast zwemmers konden ook schoonspringers en waterpolospelers worden opgeroepen om deel te nemen aan CISM Kampioenschappen. Dit was de start van een lange periode waarin ik binnen het BIMS en CISM actief ben geweest in de militaire sport.


Mede door deze ervaring werd ik in 2016 geplaatst als PH-BIMS en werd ik in 2018 H-BIMS. Twee functies waar ik met veel plezier op terug kijk en samen met de collega’s vele mooie sportevenementen heb mogen organiseren in Nederland. Daarnaast waren ook de internationale CISM evenementen, waaraan onze Nationale Militaire Teams hebben deelgenomen, prachtige ervaringen voor zowel de atleten als ook de stafleden. Als absolute hoogtepunten in de Militaire Sportwereld wil ik toch de Militaire Wereld Spelen(MWS) noemen, die vergelijkbaar zijn met de Olympische Spelen. Niet alleen de entourage waarin deze plaatsvinden, maar zeker ook het prestatieniveau van de militaire topsporters benaderen het niveau van de OS.

Van de tot op heden 7 georganiseerde MWS heb ik er 5 mogen meemaken in diverse functies. De meest recente in 2019 (China) heeft de meeste indruk achter gelaten, mede vanwege de rol als Chief of Delegation en de bijzondere omstandigheden die de voorbereiding en het verblijf in China met zich meebrachten.

Afscheid
Ik wil alle collega’s die hebben bijgedragen aan de prachtige en enerverende jaren die ik heb beleefd binnen Defensie hartelijk danken en hen een mooie en gezonde toekomst toewensen. 

Publicatiedatum: 14 juli 2021