Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VIJFKAMP-HISTORIE BINNEN DE LANDMACHT
DE EERSTE CONTOUREN BINNEN DE ZMV

Door André Wijnberger
V.l.n.r. André Wijnberger, Leen Pfrommer en Peter Rommelse. Let op de LO&Sport schaal aan de muur!

Na de belofte eerder dit jaar een paar artikelen te wijden aan de Militaire Vijfkamp historie hebben we (Paul Lindeboom en ik) een aantal mensen bereid gevonden ons daarbij te helpen.
De internationale geschiedenis van de Vijfkamp is op deze website puntsgewijs goed te vinden, dus die hoort ook bij dit eerste artikel, maar voor de specifieke ontwikkelingen binnen de LO&Sportorganisatie zijn we naar Harderwijk gereden, om daar bij Leen Pfrommer op de koffie te gaan voor zijn historische kijk op deze mooie sport.

Sportofficier
Leen Pfrommer, niet alleen een topcoach uit het ‘ Ard en Keessie’ tijdperk, maar bovenal ook LO&Sportofficier van met name Noord en Oost Nederland. Persoonlijk heb ik de eer gehad door hem beëdigd te worden en mijn eerste Vijfkampwedstrijd bij hem in het regionale team deel te nemen, samen met Jos Bourgondien en Peter Rommelse. Laatstgenoemde, oud-commandant LO&Sportorganisatie en enthousiast vijfkamper is ook aanwezig. Met hem doen we later ook een duik in het verleden, maar we beginnen dus met Leen Pfrommer, inmiddels 84 jaar en nog steeds een krasse en actieve man. Net als zijn vrouw Ietje, die ons goed verzorgt tijdens het interview.

In den beginne…
Leen Pfrommer heeft in 1957 de SMLO (tegenwoordig LOSS) gedaan in Hooghalen, Drenthe. Daarvoor was hij dienstplichtig luitenant bij de demonstratie compagnie. We gaan bewust niet zijn hele militaire loopbaan toelichten, want dat is niet relevant voor het hoofdonderwerp. 

In het begin waren er bij de Vijfkamp geen puntentabellen, je was geslaagd of gezakt, verder geen onderverdeling in leeftijden en prestaties. In 1947 is de eerste internationale wedstrijd geweest in Freiburg, dat destijds nog Frans grondgebied was. Deze wedstrijd was tussen de Fransen, de Belgen en de Nederlandse ploeg. 
Oude foto’s zijn er voldoende voorradig vanuit het 5kamp archief – Oscar Prins heeft deze aan de redactie doen toekomen - en ook daar gaan we nog leuke dingen uit naar voren halen. 

Werkgroep EPT
We maken een grote sprong naar 1975, het jaar waarin de LO&Sportorganisatie verzelfstandigd wordt en er door de toenmalige C-LO&Sport, Lkol Luc van der Wee, een aantal werkgroepen / adviesgroepen in het leven wordt geroepen. Leen Pfrommer wordt voorzitter van de werkgroep Eisen, Proeven, Testen.

Dat resulteerde in 1976 al in een reglement met punten tabellen, gedifferentieerd in tot 35 jaar en de tweede categorie, jawel, boven de 35 jaar!

Dit allemaal door ervaringsgegevens te gebruiken en dit om te zetten naar de eerste tabellen. Later wordt nog verder gedifferentieerd en ontstaan er veel meer categorieën .

Chef d’Equipe
Naast het feit dat Leen Pfrommer zelf heel lang heeft deelgenomen aan de 5 kamp (die toen nog Zware Militaire Vaardigheden heette), was hij ook drie keer Chef d’ Equipe van de Nationale ploeg tussen 1965 en 1968, met WK’s in Uppsala, Weiner Neustadt en Bordeaux. 

De trainer was destijds Dick van Winden en die was van het principe ‘train as you fight’, dus altijd afflanken van hoge hindernissen en ‘hard starten, in het midden versnellen, sprintend eindigen’.

Naast zijn baan als Sportofficier deed Leen Pfrommer het erg goed als schaatstrainer in het gewest Drenthe. 

Met de nodige strubbelingen werd hij echter geplaatst op de KMA, met de opdracht daar een goede sportaccommodatie te gaan bouwen. Met zo ongeveer een carte blanche ging hij aan de slag en een jaar later was die gerealiseerd. De toenmalige minister Van den Toom was bevriend met de commandant KMA, Gouverneur A.V. van de Wall Bake, en de minister verzocht de generaal om Leen Pfrommer een gedeelte van het jaar ‘ter beschikking’ te stellen voor de nationale schaatsploeg.

Een vriend weiger je natuurlijk zo’n mooi verzoek niet en zodoende ging Leen Pfrommer parttime aan de slag bij de KNSB.

Betrokkenheid
Consequentie daarvan was wel dat hij de betrokkenheid bij de Vijfkamp eraan moest geven, want er lag ook ‘gewoon’ werk op hem te wachten als commandant LO& Sportgroep!

Vanaf dat moment (1969) was zijn aandeel in de militaire vijfkamp dan ook beperkt, maar heeft hij nog wel heel wat jaren deelgenomen aan de regionale en nationale wedstrijden .

Op de vraag of hij nog een specifiek moment kan benoemen wat er uit zou kunnen springen, geeft hij aan dat vooral de saamhorigheid en onderlinge band met binnen- en buitenlandse sporters en begeleiders groot was. Dit was mede ingegeven door de man over wie we het volgende artikel publiceren: Peter Rommelse.

Voor nu namens allen: fijne Feestdagen en een gezond 2020, waarin we verder gaan met naast Peter Rommelse ook Rob Jansen, Eric Hoek en ondergetekende.

Publicatiedatum: 20 december 2019

Alle verschenen artikelen in de serie over het ontstaan van de Militaire Vijfkamp:
- start   : de MVK op 1 dag
- deel 1 : het begin van de ZMV, interview met Leen Pfrommer
- deel 2 : ZMV in de periode '70 - '80, interview met Peter Rommelse
- deel 3 : de carrière van Rob Jansen
- deel 4 : de dames treden toe tot de Vijfkamp
- deel 5 : de carrière van Eric Hoek