Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
IN MEMORIAM: KAPITEIN B.D. AD SORBER
Door: Paul Lindeboom (i.s.m. Johan Bouman en Wil Maaswinkel)

 

Op de toezending van de laatste Nieuwsbrief ontvang ik op dinsdag 07 juni een bericht van Pieter Sorber: "Gisteren is vak-officier kapitein Adriaan Willem Sorber op 92-jarige leeftijd overleden, Hij is tot enige jaren geleden actief geweest voor de LO&Sport. Is er een mogelijkheid om hier melding van te maken in de Nieuwsbrief?" Dat doen we uiteraard graag, waarbij ik gebruik maak van het geheugen van mijn redactieleden Johan en Wil. Tevens werp ik een blik in ons LO&Sport Geschiedenisboek en schrijf een aantal oud-collega's aan waarvan ik verwacht dat zij met Ad gewerkt hebben.

Wil Maaswinkel
"Ik heb met Ad het meest intensief samengewerkt in de periode 1972-1975, op de Johannes Postkazerne (ooit gesticht als legerplaats Steenwijkerwold). Ad was in die tijd de stabiele factor en zorgde voor continuïteit op een sportbureau met sterke persoonlijkheden en getalenteerde LO&Sportinstructeurs.
Ad deed vooral de planning/bedrijfsvoering. Het sportbureau werd wel als een model gezien voor andere sportbureaus omdat de bedrijfsvoering door Ad perfect was. Ad was toen ook trainer bij het Nationale Militaire Volleybalteam.
Ad en zijn vrouw Ina hadden ook oog voor de sociale kanten. De gezinnen van de medewerkers werden betrokken bij het sportbureau en verjaardagen werden gezamenlijk gevierd. Zijn betrokkenheid bij het wel en wee van LO&Sport was groot en levenslang!"

Johan Bouman
"Van Ad weet ik dat hij ooit de KL-Cup competitie heeft opgestart en dat ik hem (volgens mij in 2011) ooit heb uitgenodigd bij het 25-jarig bestaan van de KL-competitie op de GMK.  Hij hield toen ook een toespraak, maar die kan ik nergens meer vinden. Hij was ook lid van onze computerclub (HCC in Harderwijk, red.) en was graag bezig met zijn digitale foto's. Ik weet ook nog wel dat hij vaak het startschot van de KL- cross-estafette heeft gegeven. Dan liep hij met zijn zelfgemaakte naambordje rond en voelde zich een koning te rijk."

 

Geschiedenisboek
Vanaf pagina 193 wordt een hoofdstuk gewijd aan de oprichting en verdere vormgeving van de Sportcommissie KL. Daarin lezen we dat de Sportcommissie te weinig mankracht heeft om volledig zelfstandig een competitie te organiseren en ontstaat het idee van de Sportkalender en dat elke sportgroep 1 wedstrijd adopteert en organiseert en de Sportcommissie de supervisie heeft. “Onder impuls van Ad Sorber en Jan van den Hof wordt een standaard draaiboek uitgebracht. Zo wordt eenheid van uitvoering van beneden (voorwedstrijden) naar boven (kampioenschappen) gerealiseerd. Op zich een verdere en voortgaande structurering en in haar opzet en bedoeling als zodanig een geslaagd werkstuk……..
Hoewel niet behorend tot het takenpakket van de Sportcommissie KL zijn er meer sportwedstrijden op landelijk niveau. Wij noemen de brigade-, divisie- en legerkorps sportwedstrijden. In de jaren 1985 en 1986 ontstaat er behoefte voor een vernieuwing. De wens van een competitie tussen eenheden tijdens de kampioenschappen met als eindresultaat voor de winnaar de KL-Cup. Ad Sorber is de grondlegger van de KL-sportcompetitie geweest, zoals deze nu nog gehanteerd wordt binnen de Sportcommissie KL. Tijdens een schermtoernooi in Amsterdam zit hij op zijn kamer en begint op te schrijven hoe de competitie er uit moet zien. De KL-sportcompetitie wordt met name door lkol Harry Kok uitgedragen naar de diverse ressorts.”

 

Ad was een trouw bezoeker van de Dienstvakdag, elke tweede donderdag in september op de BHK.

Publicatiedatum: 08 juni 2022