Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

HOE GROEN IS HET GRAS BIJ DE BUREN?
DEEL 4: JOOST DE JONG

Door Wil Maaswinkel

Joost in de rol van trainer/coach

Mooi dat collega Joost de Jong de uitdaging aanneemt om mee te doen aan de rubriek "Hoe groen is het gras bij de buren". Belangrijkste doel van de rubriek is elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.
Om wat structuur aan de rubriek te geven, stellen we deelnemers vragen. Als het verhaal leerzaam, leuk en niet te lang is past het in de rubriek. Hieronder leest u hoe Joost daar prima in geslaagd is. 

Joost, stel je even voor en vertel wat je gedaan hebt voor je start in de LO&Sportorganisatie. 

Binnen de LO&Sportorganisatie kennen de meeste mensen die er momenteel werken mij waarschijnlijk wel. Maar voor de oud LO&S’ers en nieuw personeel lijkt het mij handig mijzelf voor te stellen: Ik ben Joost de Jong , 41 jaar jong. Getrouwd met Jory waarmee ik 2 fantastische kinderen heb.

In Feb 1999 ben ik opgekomen bij Schoolbataljon Luchtmobiel. Na het doorlopen van de luchtmobiele opleiding, ben ik een paar jaar werkzaam geweest als Pionier/Verkenner binnen een infanteriegroep bij het 11e infanteriebataljon Garde Grenadiers en Jagers. Hier heb ik een fantastische tijd meegemaakt en ben hier gevormd tot militair. Hoogtepunt hierin was een mini-missie naar Bosnië, waar we als Strategisch reserve op hebben getreden.

Maar mijn ambities lagen hoger. Met een schuin oog keek ik naar de LO&Sportgroep die de fysieke trainingen aan de populatie van kazerne Kamp Koningsweg Noord gaf. Deelnemen aan regionale en landelijk georganiseerde sportkalenderactiviteiten gaf mij meer inzicht in de LO&Sportorganisatie. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat ik wilde investeren in mijzelf en LO&Sportinstructeur wilde worden. Deeltijd CIOS bestond toen nog niet en nadat ik was toegelaten op het CIOS Arnhem, had ik maar 1 doel; zo snel mogelijk aan de slag als LO&Sportinstructeur bij de Landmacht. Mijn stage mocht ik lopen bij LO&Sportgroep Harskamp, onder de bezielende leiding van aoo Hans van Leeuwen.

Joost heeft als wielrenner een behoorlijk niveau behaald en maakte later deel uit van de militaire wielerselectie.

Binnen 2,5 jaar had ik mijn CIOS-diploma op zak en stond ik met mijn plunjebaal in Weert om te starten aan de KMS. Na afronding van de VTO LO&Sportinstructeur, we zijn inmiddels in 2005, mocht ik beginnen!

Joost, waar heb je in de LO&Sport gewerkt? Wie waren “echt leermeesters” voor je? Wat zijn belangrijke lessen die je hebt geleerd? 

Mijn startfunctie in de LO&Sport was op de LO&Sportgroep Groot-Heidekamp. Een mooie tijd waar de basis gelegd werd voor mij als LO&Sportinstructeur. Hans Wakelkamp was mijn AIB-begeleider, dan weet je dat er uitgebreid geëvalueerd wordt. Door de aanpak van Hans, was ik in een mum van tijd klaar met mijn AIB (Algemene Instructie Bekwaamheid).

Mijn tweede functie als LO&S instructeur was logischerwijs bij LO&Sportgroep Oranjekazerne. Een mooie en veelzijdige functie met veel oefeningen over de hele wereld. Mijn uitzending als LO&Sportinstructeur naar Uruzgan (AFG) was hierin een absoluut hoogtepunt. Tussentijds kreeg ik de mogelijkheid om mijn ALO-diploma te halen op de VOLO in Tilburg. Mijn doel hiermee was om officier binnen de LO&Sportorganisatie te worden. In het zadel geholpen door, destijds mijn commandant, Rob Jansen kwam ik door de selectie heen en mocht ik in 2010 beginnen aan de KMA in Breda.

Na afronding van de VTO in 2011, was mijn startfunctie als LO&S-officier op de PMK in Wezep. Met twee ervaren Smi’s Eric Hoek en Brugt Bergsma, leerde ik de kneepjes van het vak. Een hele leerzame periode, met leuke collega’s en mooie eenheden om mee samen te werken.

Voor mijn vervolgfunctie werd ik naar Assen gestuurd. Even slikken voor thuis, omdat op datum aanvang functie mijn zoontje werd geboren en Assen niet echt te doen is op de fiets. Samen met Jan-Piet Bosma heb ik deze LO&Sportgroep 2,5 jaar mogen runnen. Een mooie mix van parate eenheden (13 infbat) en opleidingseenheden (School Noord).

Mijn belangstelling voor de LO&Sportschool had ik in der tijd al kenbaar gemaakt en lkol Jan van den Dool durfde het aan om mij deze functie toe te kennen. April 2017 werd ik C-LO&Sportschool. Een enorm dynamische functie waar ik leiding mocht geven aan een zeer ervaren groep LO&Sportinstructeurs. Geïntegreerd binnen de staf LO&Sportorganisatie, kreeg ik ook veel kennis over hoe de organisatie aangestuurd wordt. Een zeer leerzame periode die zich kenmerkt met hoogte- en dieptepunten, maar waar ik wel op terugkijk als meest uitdagende functie tot nu toe.

Joost in de rol van C-LO&Sportschool, geflankeerd door Gerard Machielse.

Van mijn team, en in het bijzonder Gerard Machielse, heb ik toen veel geleerd. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is; een effectief team is de sleutel tot succes, kijk samen vooruit en stel jezelf regelmatig de vraag waarom je de dingen doet.

De LO&Sportorganisatie is een geweldige organisatie, met een zichtbare fysieke en mentale output bij de eenheden van de Koninklijke Landmacht. Een organisatie die altijd in ontwikkeling is, wat hierdoor haar personeel ertoe dwingt zichzelf te blijven ontwikkelen. Ik heb mijzelf binnen onze organisatie prima kunnen ontwikkelen, wat gepaard is gegaan met de ontwikkeling van de organisatie. Hierdoor blijft je werk uitdagend en dynamisch.

Joost, waarom ben je buiten gaan spelen en hoe bevalt dat?

Ik ben van mening, dat het ook goed is om je buiten de LO&Sportorganisatie te ontwikkelen. Je netwerkwerk vergroten en vanuit een andere invalshoek samen te werken met de LO&Sportorganisatie.

Deze functie heb ik gevonden bij School Luchtmobiel (SLMB). Vanaf april 2020 ben ik werkzaam als H-sectie Opleidingen van deze school. Sectie Opleidingen is binnen SLMB verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit voor de opleidingen; BPV – AMOL – LOVO & VAKOL. In de diepte is de sectie bezig met het doorontwikkelen van deze opleidingen op het gebied van LSP. Tevens zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen van jaarplannen en willen we de juiste balans zien te krijgen in de uitvoering van opleidingen. De current planning zit ook in onze portefeuille, wat inhoudt dat de diverse opleidingen ingepland worden en de daarbij behorende aanvragen. Als laatste zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van het instructief personeel. Zonder de juiste kwalificaties kunnen de opleidingen niet worden verzorgd. Het personeel van SLMB behalen zelf ook diverse kwalificaties om hun functie uit te kunnen voeren. Als (eind)verantwoordelijke geef ik leiding aan Sectie Opleidingen. Deze sectie bestaat uit 2 Hoofdinstructeurs (aooi), 1 OTB (aooi), 3 Medewerkers P&P (smi). Met dit fantastische team streven wij naar een zo hoog mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve output om de 11e Luchtmobiele Brigade te voorzien van goed gekwalificeerd personeel.

Wat de functie aantrekkelijk en uitdagend maakt, is de nauwe samenwerking die je hebt met diverse partners. Coördinatie met de KMS en G3 11X en de LO&S zorgt ervoor dat je netwerk vergroot wordt en dat je de werkwijzen van andere eenheden goed kunt vergelijken. Omdat fysieke training de basis is van nagenoeg alle opleidingen die wij verzorgen, werken wij veel samen met LO&Sportgroep GHK. Mijn trainersachtergrond komt regelmatig van pas en blijf ik nauw betrokken bij de werkzaamheden van de LO&Sportorganisatie. Daarnaast ben ik Leider Der Oefening (LDO) van de grote oefeningen, wat inhoudt dat ik ook nog regelmatig mijn kantoor verlaat als eindverantwoordelijke van deze oefeningen. Kortom, een hectische en uitdagende functie waarin je een zichtbare bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van de opleidingen van SLMB. Het beroepsgericht opleiden krijgt steeds meer vorm binnen de opleidingen waardoor de opleidingen toekomstgericht zijn ingericht.

Joost, wat zou je nog graag doen in de toekomst?

Wat mijn volgende functie wordt, is momenteel nog onbekend. Er moet in ieder geval voldoende uitdaging en ontwikkelperspectief in de functie zitten. Dit zou prima kunnen binnen de LO&Sportorganisatie. Mijn wens binnen de organisatie is om C-regio van een van de regio’s te worden. De ervaringen die ik momenteel opdoe tijdens mijn huidige functie kan ik prima toepassen binnen de LO&Sportorganisatie.

Slot

Ik heb vernomen dat mijn naamgenoot en zeer gewaardeerde collega smi Jasper de Jong de volgende wordt in deze rubriek! Ik wens hem daar alle succes mee.

Publicatiedatum: 21 juli 2021

In de serie Groener Gras verschenen eerder al de volgende artikelen:
aflevering 00 : de kick-off
aflevering 01 : Arjan Kreeft
aflevering 02 : Lieuwe Wobbema
aflevering 03 : Johan Veenstra