Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
EENHEIDSDRANKJE LO&SPORT
(scroll naar beneden voor alle 4 de afzonderlijke berichten)
Door: Johan Veenstra
Brandewijnvat met het regimentsembleem van de Genie

Ik heb jullie hulp nodig vandaar dit bericht naar alle leden van het dienstvak LO&Sport. Jullie hulp is nodig om te komen tot een originele naam voor ons onderdeelsdrankje.
Tradities ontstaan niet zo maar. Ergens moet er iemand met iets beginnen en dit moet gedragen en voortgezet worden.
Zo ook voor een nieuwe traditie die ik aan jullie wil voorleggen maar ook jullie hulp bij nodig heb.

Jaloers
Al vele malen ben ik op de Passing Out (PO) geweest van de onderofficieren. Eerst als instructeur van de LOSS en nu in mijn huidige functie.
Jaloers keek ik naar de eenheden die na afloop van de PO bij elkaar kwamen om hun nieuwe onderofficieren of officieren in te drinken met een eenheidsdrankje. Wat wilde ik dit ook graag…

Een aantal jaren geleden (vlak voor Corona) kwam toenmalig cursusleider Aoo Marco Fekkes met het idee om dit ook voor onze organisatie in te regelen.  Marco heeft dit een aantal keren gedaan middels een drankje dat meegenomen werd van de ervaringsweek in Fritz am Sand.
Echter zit daar voor mij nog te weinig geschiedenis aan vast. Samen met Marco ben ik de geschiedenis ingedoken op zoek naar een goede oorsprong voor een drankje. Deze hebben wij gevonden!! Om de betekenis van het drankje vorm te geven neem ik jullie even in vogelvlucht mee terug in de tijd.

Geschiedenis
De oprichting van een apart Dienstvak LO&Sport komt voort uit een lange geschiedenis van de georganiseerde militaire sportbeoefening. Reeds in de laatste decennia van de negentiende eeuw werden er cursussen verzorgd voor instructeurs in de gymnastiek, het schermen en zwemmen. Op 23 april 1869 wordt besloten om gymnastische bewegingen met het geweer in te voeren door de Normaal Schiet School (NSS) in Den Haag. De ervaringen op de NSS moeten positief zijn geweest want op 16 oktober 1871 stelt de school aan de minister voor om ook bij het veldleger (parate eenheden) de gymnastische oefeningen in te voeren. Daardoor ontstaat in het leger de behoefte aan geschoolde onderwijzers in de gymnastiek. Later ook in het zwemmen en schermen. In 1898 wordt het ‘Voorschrift betreffende de NSS’ opnieuw door de Minister van Oorlog aan de moderne ontwikkelingen aangepast.

Artikel 1 geeft de volgende omschrijving:
“…..Officieren en onderofficieren op te leiden tot goede schutters en hen te vormen tot onderwijzers in het schieten, in het schatten van afstanden , de gymnastiek, het schermen en het zwemmen”.
In 1906 verschijnt het ‘Voorschrift voor de Gymnastische Oefeningen’ en geldt bij cursussen als leidraad. In de jaren daarna blijft de behoefte aan gymnastiek onderwijs dermate groot dat er wordt besloten om de cursussen voor gymnastiek-, scherm- en zwemonderwijs aan de NSS onder te brengen in een speciaal daarvoor bestemd opleidingsinstituut. Begin 1913 wordt daarom in Utrecht een Militaire Gymnastiekschool gevestigd. Op 1 november 1913 wordt de Militaire Gymnastiek School  (MGS) officieel geopende door de Minister van Oorlog, generaal-majoor Bosboom. In 1917 aan het eind van Eerste Wereldoorlog wordt door de Minister van Oorlog een commissie voor de Lichamelijke Ontwikkeling ingesteld. De commissie komt met de aanbeveling om de Zweedse gymnastiek in te voeren voor alle krijgsmachtdelen. De MGS wordt heropend op 1 september 1919. In 1926 besluit de Minister van Oorlog, uit bezuinigingsoverwegingen, de MGS op te heffen.

In de periode 1926-1940 worden op de KMA incidenteel cursussen gegeven voor Hoofd gymnastiek- en schermonderwijzers. Door de aanhoudende bezuinigingen op Defensie is er voor sportbeoefening bij het parate deel van het leger en voor de opleiding tot gymnastiekonderwijzer nauwelijks sprake meer.
In de Tweede Wereldoorlog heeft men kunnen ervaren hoe belangrijk het is om fysiek fitte militairen in te kunnen zetten. Na een brief van majoor J. Staal aan het Centraal Bureau Militaire opleidingen wordt aangedrongen op het inrichten van een bureau LO/Sport en het organiseren van opleidingen tot ‘Instructeur Legergymnastiek. In 1945 start de Physical Training School (PT School, ook wel legergymnastiek genoemd).

In het voorjaar van 1948 start in Hooghalen de nieuwe School Militaire Lichamelijke Opvoeding (SMLO). Naast militaire instructeurs starten er ook burgerdocenten. Na eerdere pogingen in 1946 wordt er in 1951 wederom een poging gedaan om te komen tot een gecombineerde Sportschool van de Koninklijke Marine (KM), Koninklijke Luchtmacht (KLu) en Koninklijke Landmacht (KL). Er volgt geen overeenstemming met de KM waardoor er geen gecombineerde Sportschool opgericht wordt. Er wordt wel besloten om LO/Sportinstructeurs van de KLu op de leiden aan de SMLO. Eind jaren zestig start er wederom een onderzoek naar een gecombineerde Sportschool. Ook dit wordt geen succes.
Op 1 november 1969 wordt het Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht (COKL) opgericht. De SMLO valt nu rechtstreeks onder COKL.
In 1973 komt het ‘Beleidsconcept Fysieke vorming’ tot stand. Dit ligt ten grondslag aan de oprichting van een ‘zelfstandige’ LO/Sportorganisatie. Er wordt gesproken over een zelfstandige organisatie omdat men nu een eigen Organisatie Tabel Autorisatie Staat (OTAS) heeft. Op 12 november 1974 wordt de functie van LO/Sport in zijn geheel ondergebracht bij het COKL. Aanvankelijk werden de LO/Sportinstructeurs na hun opleiding teruggeplaatst bij de eenheden, om daar als neventaak de lessen LO en Sport te verzorgen. Aangezien hierdoor zowel het aantal lessen als de kwaliteit daarvan per eenheid sterk verschilden, werd in de jaren vijftig de capaciteit geclusterd in LO/Sportgroepen, die onder de kazernecommando’s werden geplaatst.
Op 29 december 1975 werd, met de oprichting van een zelfstandige LO/Sportorganisatie, een belangrijke stap gezet in de uniformering van de sportbeoefening bij de Landmacht. Sindsdien valt het LO/Sportpersoneel zowel functioneel als hiërarchiek onder de commandant van deze organisatie.

Tijdens de verhuizing van Hooghalen naar Ossendrecht in 1976 verandert ook de naam van de school. De ‘O’ wordt verandert van opvoeding naar oefening. De nieuwe naam wordt dan OpleidingsCentrum Lichamelijke Oefening (OCLO). Per jaar worden er aan het OCLO zo’n tweehonderd dienstplichtigen opgeleid, ongeveer dertig beroeps en vijftien collega’s van een ander Defensie onderdeel.
Door samenvoeging met de staf LO/Sportorganisatie in Amersfoort komt het OCLO in 1996 onder de LO/Sportorganisatie en heeft de Bernhardkazerne als nieuwe locatie.

  • 29099705364_9a6b15d1b9_o
  • 29435280680_afeda81409_o
  • 29101924353_1d167e95bd_o
  • 29099732064_3b50661ea3_o
  • 29435182590_a083dbc9f6_o
  • 29435258290_21fd3b2838_o


In 1993 verschijnt het Beleid Bedrijfsvoering Defensie (BBD). Doel van het BBD is het vergroten van de transparantie van de organisatie. Het oprichten van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) dient te leiden tot een betere afstemming tussen vraag
en aanbod en daarmee efficiënter gebruik van de schaarse middelen. In 1996 wordt voor de LO/Sportorganisatie de RVE-status bereikt. Vanuit daar worden de eerste initiatieven door kolonel Rommelse genomen om een eigen dienstvak te mogen worden.
Op 15 september 2004 wordt de Bevelhebber der Landstrijdkrachten de dagorder van de oprichting van het Dienstvak LO/Sport bekend gesteld.
De installatie van het Dienstvak LO/Sport is een erkenning van het belang van fysieke en mentale Opleiding & Training en een waardering voor de rol die de LO/Sport daarbij speelt. Met de
oprichting van het eigen Dienstvak is ook gestart met het borgen van dienstvak eigen zaken. Sinds 2019 wordt, omwille van de schrijfwijze in de digitale wereld, LO/Sport geschreven als LO&Sport.

(af)stam(ming)
Zoals jullie hebben kunnen lezen kun je met een beetje goede wil de afstamming van de LO&Sportorganisatie terugvoeren naar de Normaal Schiet School in Den Haag. Samen zijn Marco en ik op zoek geweest naar een drankje dat ook zijn oorsprong heeft in Den Haag.
Zoals al eerder gezegd, die hebben we gevonden!! Van Kleef distilleerderij gevestigd in Den Haag is één van de oudste distilleerderijen van Nederland. Daar hebben wij een drankje gevonden genaamd ‘Kruide Baggâh’. Dit sluit in mijn optiek feilloos aan bij ons werk. Zoals een kok gebruikt maakt van kruiden om zijn eten op smaak te brengen, maken wij gebruik van onze kruiden (o.a. MS&C, WOH, MZV en de militaire mentale vaardigheden) om de militair zo goed mogelijk voor te bereiden op hun operationele taak. En de baggâh….dat spreekt voor zich. De baggâh is waar wij ons thuis voelen in onze overall met een zesmeter stam op de schouder.


Tijdens de kameraadschappelijke maaltijd van de Functie opleidingen Instructeur en Hoofdinstructeur is er een proeverij geweest waarbij met overweldigende meerderheid het drankje is goedgekeurd.
Echter is voor mij de naam van het drankje niet echt pakkend. Zoals de TD haar drankje toepasselijk Smeerolie heeft genoemd ben ik ook op zoek naar een passende naam.

Passende naam
Bij deze mijn hulpvraag aan jullie,
Kunnen jullie mij helpen met een passende naam voor ons drankje?
Bij deze de uitdaging om jullie creativiteit aan te spreken. Mocht je een passende naam hebben, mail deze dan naar mailbox fitforaction@hotmail.com. Van alle ingezonden namen zal het MT de meest passende naam kiezen.

Ik hoor graag van jullie!! Samen bouwen wij tradities!!

Publicatiedatum: 20 juli 2022

VERVOLG

Omtrent mijn bovenstaande hulpvraag voor een naam voor ons Onderdeelsdrankje ben ik overspoeld met reacties!! Het heeft geresulteerd in een lijst van meer dan 85 verschillende namen. Echt gaaf dat er zo meegedacht wordt door jullie!! Tot zo ver wil ik jullie dan ook hartelijk danken voor alle geleverde bijdrages.

Echter zijn jullie ‘nog niet van mij af’. In tegenstelling tot de eerdere mail waarin stond dat het MT de definitieve naam kiest wil ik dit toch weer bij jullie neerleggen. Het is tenslotte een drankje van ons allemaal.
Samen met de commandant LO&Sportorganisatie is er een shortlist gemaakt van 7 namen. Bij een aantal namen heb ik een uitgebreide beschrijving gekregen m.b.t. uitleg over de aangedragen naam. Deze heb ik er achter gezet.
Graag wil ik jullie vragen om te stemmen op 1 naam uit de lijst.
Uiterlijk op 31 aug om 16:00 uur dient jouw keuze via de mail bij mij bekend gemaakt te zijn. Wanneer alle stemmen binnen zijn, krijgt het drankje de naam met de meeste stemmen.
Op de Dienstvakdag zal de naam tijdens het diner bekend gemaakt worden.

1. Het Sportspiertje;
2. Krachtpatser;
3. Lui zweet;
4. Synovia;      * Gewrichtsvloeistof
* Synovia (LO&S) is het smeermiddel tussen verschillende onderdelen / eenheden.
5.   Losloper;     * Verwijst naar LO&S
* Verwijst naar VCO
* Verwijst naar een loper. Een loper is een alleskunner.
6.   Sportelixer; * Elixer is Arabisch voor levensdrank.
Bovenstaande definitie van elixer maakt het wel duidelijk, maar de motivatie is dat elixer, net als sport, beter maakt.
7.   Spieritus;    * Brandstof tot bewegen.

Ik hoop weer massaal berichten van jullie te mogen ontvangen met daarop een keuze.
Alvast bedankt voor jullie bijdrage.

Gr,
Johan

Publicatiedatum: 11 augustus 2022

TENSLOTTE

Uit de kleine selectie van 7 is het uiteindelijk Spieritus geworden!
Het idee erachter is dat Spieritus brandstof tot bewegen is. Daarnaast kun je natuurlijk een vertaling maken dat het drankje ongetwijfeld voor een aantal zal smaken als spiritus..hahaha..

De naam is aangebracht door Niels v Woerkum. Op de shortlist van 7 hebben uiteindelijk 187 personen gestemd, waarvan Spieritus met een verschil van 10 stemmen heeft gewonnen.
Als prijs zal Niels een fles cadeau krijgen.

Ik wil graag iedereen hartelijk dank voor het meedenken voor een originele naam en vervolgens ook het stemmen. Dat maakt dat het een drankje van ons allemaal is!
Publicatiedatum: 30 september 2022


SPIERITUS ZIET HET LICHT


In vervolg op de introductie van onze onderdeelsdrank, Spieritus, tijdens de afgelopen Dienstvakdag, zijn  de flessen klaar voor uitlevering. De flessen zijn aangekocht en de etiketten zijn gedrukt.

Op 1 november jl. heeft Smi Niels van Woerkum, als bedenker van de naam Spieritus, de eerste fles uitgereikt gekregen van de stafadjudant.

Inmiddels zijn een aantal flessen al verstrekt aan verschillende LO&Sportgroepen. In de aankomende periode zullen ook de overige LO&Sportgroepen uitgerust worden, zodat iedere LO&Sportgroep zijn eigen fles heeft.
Spieritus kan gebruikt worden voor bijzondere momenten op de LO&Sportgroep, zoals bevorderingen, medaille uitreikingen, afscheid van personeel, etc.

Spieritus, onze eigen onderdeelsdrank, is het begin van een nieuwe traditie. Een traditie die bijdraagt aan betrokkenheid en trots. Een traditie die bijdraagt aan een organisatie waarin het prettig werken is; onze LO&Sportorganisatie.


Publicatiedatum: 06 november 2022