Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

40 JAAR LO&SPORT: MEMORABELE MOMENTEN, MARKANTE MENSEN
AFLEVERING 3 : DESI BOUTERSE

Door : Paul Lindeboom

 

Op 25 februari 1980 pleegden 16 sergeanten een staatsgreep in Suriname. Een van deze sergeanten is Desi Bouterse (69, wiens ‘carrière’ hierna gekenmerkt werd met weinig populaire hoogtepunten zoals dictator van Suriname (1980-1988), bij verstek veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf vanwege betrokkenheid bij drugstransporten en hoofdverdachte in het strafproces rondom de Decembermoorden van 1982. Sinds 2010 is hij democratisch gekozen tot president van Suriname. Én.... hij was LO/Sportinstructeur. Tal van memorabele momenten en op zijn minst een markante man.

Eerste Geschiedenisboek en Kees Meijll
Vanwege bovenstaande inleiding wekt het weinig verwondering dat in het eerste Geschiedenisboek van de LO/Sportorganisatie slechts een gering aantal woorden aan hem gewijd worden: “De kleinste klas in de reeks officiersklassen bestaat uit Cees Meijll. Hij vormt in 1974 een éénmansklas en volgt de praktijklessen met de D- klas. In deze D-klas zit onder meer Desi Bouterse.”
Mijn eerste contacten lopen dan ook via onze voormalige Chef Staf. Kees Meijll: “Ik heb inderdaad samen met Desi Bouterse in de gecombineerde D/E-klas (resp. Opleiding voor sportinstructeur en Sportofficier) gezeten in 1973/1974. De opleiding werd destijds nog in Hooghalen verzorgd. Ik herinner me Desi als een tamelijk rustige en aardige vent, die zich eigenlijk nooit echt op de voorgrond drong; dit in tegenstelling tot de flamboyante Roy Bottse (ook gelijktijdig met Desi Bouterse in opleiding tot LO/Sportinstructeur), die later een politiek tegenstander van hem zou worden. Omdat de officieren in opleiding in een ander gebouwtje gelegerd waren dan de onderofficieren, heb ik hem niet veel buiten de lessen meegemaakt. Na de opleiding is hij in Seedorf geplaatst, waar hij volgens mij wel een aantal jaren gewerkt heeft. Ik ben hem na de opleiding in Hooghalen geheel uit het oog verloren.”

Op de foto v.l.n.r.: 1e Piet de Boer, 3e Arthur Vaessen, 5e Jan Maas, 11e Richard van der Meulen Kees Meijll zit op zijn knieën daarvoor. Zittend v.l.n.r.: 3e Huub van Gulik, 4e Wil Philippen, 6e Desi Bouterse, 7e Piet Paul, 8e Roy Bottse. De overige zijn van KL, KMAR en Politie. (Bron: Kees Meijll)


Lastig informatie te krijgen

Het zal gezien de minder positieve lading uit de inleiding ook weinig verwondering wekken dat uit een aantal hierna gelegde contacten geen nadere informatie verkregen wordt. Een aantal ouderen die met Bouterse hebben samengewerkt zijn inmiddels overleden. Vanuit de redactieraad wil voormalig commandant LO/Sportorganisatie, Wil Maaswinkel, zich nog wel e.e.a. herinneren. “Joop Jansen (oud) LO/sportinstructeur, oudere broer van Rob Jansen (vijfkamp Rob), heeft, in Steenwijk, bijna naast Desi gewoond. Dat was in de periode dat Bouterse pelotons sergeant was bij 47 Painfbat in Havelte. (1973?) In deze periode werd hij bij het Nationaal Militair Kampioenschap basketbal, als spelverdeler in het KL team met zijn team Nationaal Militair Kampioen. Aansluitend aan zijn periode Havelte, heeft hij de SMLO gedaan. Jan Kasper was daar toen docent en waarschijnlijk zijn klas-officier. Daarna werd hij geplaatst in Seedorf.

Basketbaltalent
Vanwege Wil’s reactie twee nieuwe aanknopingspunten. Later Jan Kasper, eerst vanwege trefwoord ‘basketbal’ contact opgenomen met Ger van de Berg. Lachen, natuurlijk, maar Ger was net iets jonger en kwam in het Nederlandse militaire basketbalteam nadat Desi Bouterse zijn sportieve vaardigheden toonde. In het op 04 maart van dit jaar verschenen boek ‘Desi Bouterse-Een Surinaamse tragedie’ geschreven door Pepijn Reeser, wordt echter behoorlijk wat ruimte vrijgemaakt voor de sportieve triomfen van Desi Bouterse, regelmatig te lezen in de Meppeler Courant, die ook uitblinkt in cross- en hardlopen (5km in 15.15 en 1500m in 4.26), bij basketbalvereniging Alcides uit Meppel. “….. Vanaf de eerste wedstrijd is duidelijk dat Alcides een speler van eredivisieniveau er bij heeft. Slechts 11 minuten heeft MSC vrijdagavond de illusie staande weten te houden opgewassen te zijn tegen het basketbalteam van Alcides. Desi Bouterse maakte de wedstrijd en werd topscorer met 36 punten, waarmee hij het leeuwendeel van de 16-58 overwinning die de ploeg uiteindelijk behaalde, voor zijn rekening nam…. De wedstrijden die volgen geven eenzelfde beeld. Vanaf het moment dat de ‘basketbal-maniak’ Desi Bouterse in zijn ritme kwam en met zijn afstandsschoten probeerde het net van de blauwvingers aan flarden te schieten, kwamen de Meppelers opzetten…… Vooral Bouterse wist de Deventer verdediging tot wanhoop te brengen. Met maar liefst 18 van de 37 goals werd hij opnieuw de onbetwistbare topscorer van de Meppelers……. Bij een stand van 51-50 in het voordeel van tegenstander USRA floot de ene scheidsrechter af, maar had de andere een seconde daarvoor een persoonlijke fout geconstateerd. ‘De hoop van het Meppeler team was daarop geheel gevestigd op de man die de vrije worpen uitblinker Desi Bouterse was uiterlijk onbewogen toen hij beide ballen enige minuten later feilloos door de basket wierp. Daardoor won Alcides de match met 51-52.’ … Het was wel duidelijk dat het team de titel nu niet meer kon ontgaan, en het was voor het grootste deel de verdienste van topscorer Desi Bouterse.”


The Lord of the Ring
De laatste informatie komt van FFA-redacteur Jan Kasper, rasverhalenverteller en in 1973/1974 werkzaam bij het SMLO in Hooghalen, de voorloper van het OCLO in Ossendrecht en de LO/Sportschool (LOSS). Jan: “De inschrijving voor de D-Opleiding was altijd overtekend. Om tot een klas van ca. 20 cursisten te komen, waarvan 6 cursisten uit andere organisaties, was een selectie procedure voor de KL kandidaten noodzakelijk. Naast de gebruikelijke praktische testmomenten als hindernisbaan, spel en atletiek, werd er een intakegesprek afgenomen door de Commandant van de School, de Majoor Piet Hoedelmans, en de klas instructeur/mentor “ondergetekende “. Onder de kandidaten twee onderofficieren uit Havelte, de sergeant D. Bouterse en de sergeant Bottse. Twee motorisch bijzonder vaardige en ambitieuze jonge collega’s. Uitblinkers op alle testonderdelen. Met name het intakegesprek met kandidaat sgt Bouterse staat me nog in het geheugen gegrift. Een bijzonder bescheiden, aimabele en zelfs wat timide jonge onderofficier die zijn enthousiasme om LO/Sportinstructeur goed wist te verwoorden.”

Jan Kasper herinnert zich nog een anekdote: “Tijdens het gesprek viel het oog van Piet Hoedelmans op de ring van sgt Bouterse. Blinkend groot en protserig. Op de vraag van de commandant, waarom de sgt een dergelijke ring om had, kregen we een verhaal over zijn frivole activiteiten naast zijn loopbaan als onderofficier waar hij trots op was. Majoor Hoedelmans heeft tijdens de intake opdracht gegeven om de ring af te doen en niet meer te dragen als hij geselecteerd zou willen worden voor de LO/Sportopleiding. De heren Bouterse en Bottse werden geselecteerd voor de D-Klas en waren bijzonder - met name praktisch - goede cursisten.
De ring heb ik niet meer gezien. Suriname werd eind 1975 onafhankelijk. Onderofficieren met Surinaamse roots kregen de gelegenheid om terug te gaan naar hun geboorteland om daar in het Surinaamse leger een snellere carrière te kunnen maken. Vijf jaar later pleegde de onderofficier D. Bouterse de staatsgreep en na turbulente en vele controversiële jaren werd hij via democratische verkiezingen in 2010 president van Suriname. Op de televisie zag ik de ooit motorisch goed ontwikkelde sergeant, en thans President, weer terug. Geen herkenning meer dat het ooit een sportinstructeur was. Niet meer bescheiden en timide zoals ik hem als cursist in de klas kende. Wat ik wel terug zag en herkende tijdens zijn toespraken op de TV was de ring die hij weer omhad. `t Kan verkeren.”    


Publicatiedatum: september 2015