Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

MIDTERM VTO OFFN 2021

Door Tommy Biemans

Alternatieve doorzaagactie, start De cursisten: v.l.n.r. Samuel van Beelen, René van Berlo, Tommy Biemans en Rinaldo Strijbos.


Afgelopen week hebben de cursisten samen met de opleiders de midterm van de opleiding ingezet. 
Ze zijn deze dag begonnen op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne (LTK) met een gesprek met C-LO&Sportgroep Jeroen Hartog en zijn logistiek medewerker Oscar. Dit was een waardevolle toevoeging aan de opleiding om de theorie in de praktijk te zien en hier vragen over te kunnen stellen. Vervolgens werden aan elkaar presentaties gegeven om middels een eindgesprek de 3e BPS ‘’de hardware van de LO&S’’ af te ronden.

Vervolgens is de groep verplaatst naar de Prinses Margrietkazerne (PMK) om BPS 4 ‘’Opleiden en trainen zit in onze genen’’ op te starten met een presentatie van C-LO&Sportgroep Lieske Dekkers. Ze gaf de cursisten inzicht over het O&T-proces van de LO&Sportorganisatie en hoe ze dit ingeregeld heeft binnen haar eigen sportgroep.

Uiteindelijk is de dag op gepaste wijze afgesloten met een ludiek spel en een biertje, waarbij de opleiders de nieuwe aspirant Commandanten sportgroep hebben laten zien dat er nog wat ontwikkelbehoefte bij ze ligt op het gebied van spel…

Al met al een mooie dag! De cursisten willen via deze weg Lieske Dekkers, Jeroen Hartog en Oscar Mouthaan bedanken voor de ondersteuning aan de opleiding en gaan met een goed gevoel de 2e helft van de opleiding in. 

Alternatieve doorzaagactie, finish


Naschrift redactie: klik hier voor het eerste verslag van deze 4 aanstaande sportofficieren, waarin zij zich voorstellen.

Publicatiedatum: 24 april 2021