Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

ONTWIKKELING DIGITAAL LOSPORT MUSEUM

Door Jacob Ensing & Paul Lindeboom

Jacob keerde later nog eens terug naar zijn compound

Als collega sportinstructeur en vanuit mijn samenwerking met Paul Lindeboom om een “Digitaal Museum” aan te maken, lijkt het ons leuk om veteranen bij deze ontwikkeling te betrekken. Ik ben inmiddels al een weekje bezig met alle eerder voor de Traditiekamer aangeboden materialen te bekijken/beoordelen/categoriseren, waarbij mijn gedachten veel naar vroegere tijden geschoten zijn.
Het lijkt ons leuk om van de later te publiceren foto’s toelichtingen of (korte) anekdotes/verhalen te ontvangen van (oud-) collega’s mbt hun ervaringen tijdens vroegere werkzaamheden, organisaties van evenementen maar ook van missies/uitzendingen. Uiteraard kan dit zijn vanuit de functie als LO&Sportinstructeur maar ook vanuit andere functies binnen defensie.


Drie compounds
Ik stel mij, voor degenen die mij niet kennen, even voor. Mijn naam is Jacob Ensing, ik ben al sinds 1990 LO&Sportinstructeur en ik ben ook Veteraan. In 1999 ben ik op missie geweest met het 12e bataljon Lumbl Regiment van Heutsz als SFOR 6 naar Bosnië.
Als sportinstructeur ging ik mee met de Bravo Compagnie van het 12e bataljon. De compound waar wij gelegerd waren was in Knezevo in Bosnisch Servisch gebied. Mijn collega’s tijdens deze missie waren William Frieling en Leon Kluitenberg.

William was als sportinstructeur verantwoordelijk voor de Bataljonsstaf en de Zelfstandige Eenheden. Deze waren gelegerd op de compound in Sisava. Leon was gekoppeld aan de Charlie Compagnie en was gelegerd op de compound in Novi Travnik.


Uitgebreid takenpakket
Het doel van de missie was om een stabiele situatie te creëren tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Bosnië welke onderling een verschrikkelijke oorlog hadden uitgevochten.
Veel bemiddelen en onderhandelen op alle niveaus was hiervoor een van de belangrijkste taken van SFOR. En laten zien dat we er waren voor de bevolking.

Op het gebied van training en recreatie hebben wij als sportinstructeurs ons steentje bij mogen en kunnen dragen.
Dat we ook werden ingezet om liaisons en commandanten te begeleiden bij onderhandelingen en besprekingen geeft aan dat we als waardige en geaccepteerde collega’s werden gezien en gevonden binnen het bataljon.

Fantastisch moment
Uiteraard heeft dit ook wat betekend voor het thuisfront. Zes maanden niet bij je gezin kunnen zijn. Het gemis. Iets wat niet onderschat mag worden wanneer een militair op missie gaat.
Maar het thuiskomen op vliegbasis Eindhoven is ook een fantastisch moment geweest. Je dierbaren weer zien. En in ons geval ook ontvangen door onze eerste Staf adjudant van de LO&Sportorganisatie: Adjudant John Labes.

Ik beschouw het als een voorrecht om deze missie samen met William en Leon te hebben mogen ondersteunen. Gelukkig konden we elkaar met regelmaat bezoeken om bij te kletsen of elkaar te ondersteunen met organisaties.

William
Helaas kunnen we het niet meer met z’n drieën over deze ervaringen hebben. William is helaas niet meer onder ons. Iets wat mij nog altijd heel erg pijn doet. Ik verloor een vriend maar ook mijn allereerste collega binnen de LO&Sportorganisatie. Hij pakte mij in 1991 op tijdens mijn eerste plaatsing bij de LO&Sportgroep op de Westenbergkazerne in Schalkhaar…

Een goeie en mooie missie.
Een hele kostbare en fijne ervaring in mijn leven die ik nooit zal vergeten.
Een periode waar ik als Veteraan trots op ben!!

Vanuit de redactie:
Het Digitaal Museum is in oprichting. Binnenkort gaan we deze lanceren als onderdeel van de LO&Sport Veteranenwebsite, omdat we bij gedachten aan een museum toch eerst en vooral aan ouderen denken. Het woord ‘veteraan’ is dus tweeledig. Mocht je door het verhaal van Jacob nu al enthousiast geworden zijn en weet je dat je nog spullen hebt die onderdeel uit maken van de LO&Sport traditie en niet zouden misstaan in het digitale museum, neem dan contact op via mailbox fitforaction@hotmail.com

Publicatiedatum: 16 februari 2022