Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


Alle uitgaven van Impuls, gepubliceerd in 1974:


1974-januari editie 4

Kwamen de eerste drie exemplaren nog van Ad Sorber, de overige nummers zijn door Ton de Vaan ter beschikking gesteld aan de Traditiekamer. Smi Hans Wedel fabriceerde vanuit de Frederikkazerne in Den Haag 55 bladzijden vol met informatie,mededelingen en praktische wenken waaronder voor het eerst een foto in het blad (eerder slechts tekeningen) waarmee de stijgende professionalisering geduid is.
Onder de inhoud een ervaringsartikel van smi George Jaket over een hartinfarct en hoe daarna verder. Maar de latere commandant maj Luc van der Wee komt ook naar voren met een artikel over CIOR wedstrijden.1974-april editie 5

De vijfde Impuls begint met het afscheidswoord van Karel de Wijk, de commandant die zo'n belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de latere LO/Sportorganisatie, dat de Traditiekamer gesierd is met zijn naam en borstbeeld.
In de vorige edities was ook al ruimte gereserveerd voor nieuws vanuit de SMLO, ook in deze editie veel tekst van de hand van Cdt maj Hoedelmans. En zoals in de latere Zandlopers gebruikelijk, komt ook in de Impuls een leerling aan het woord over zijn opleiding (toen nog in Hooghalen). Maj Luc van der wee komt deze keer aan bod met tekst over kleine zaal- en terreinspelen en er is nog veel meer te lezen, de Impuls is inmiddels gegroeid naar 64 bladzijden!1974-augustus editie 6

Het was blijkbaar een hete zomer in 1974, of het WK voetbal hield de gemoederen bezig, want deze uitgave telt slechts 30 bladzijden. Wel lezenswaardige pagina's want een mooi afscheidswoord van tlnt Jan van der Lest over leiderschap en kaderleden die zelf te lui zijn om te sporten.Wat is er veranderd in 40 jaar tijd???
Humor vult ook de bladzijden, geweldig leuk stukje proza van een sld1 Verwerda over zijn typemachine, en waar je sterke concentratie nodig hebt.
Tenslotte hier aandacht voor het afscheidsfeest van de overste Karel de Wijk, wat niet onbenoemd mag blijven.1974-november editie 7

De maj Luc van der Wee, vanuit zijn functie als Hoofd LO/Sport. is inmiddels toegetreden tot de redactie informatie en levert een significante bijdrage in de vorm van een artikel over kleine Zaal- en Terreinspelen. De meest markante bijdrage komt echter van de net zo markante Frits Oldenburger, die jarenlang voor een groot deel verantwoordelijk was voor het hoge niveau van de opgeleide sportinstructeur. In deze editie schreef dhr Oldenburger een lijvig artikel (9 pagina's) over de diverse wedstrijd- en toernooivormen. Nu nog inhoudelijk actueel. En ja, zelfs in 1974 werd de Coopertest al verplicht afgelegd en schrijft de dienstplichtig (!) sportinstructeur Wieringa een verslag over een afname van 60 deelnemers.