Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


EEN GOED PLAN IS HET HALVE WERK

Door: Rene van Oost, i.s.m. Danny Derks
en Ramon Everduim

Op vrijdag 15 april jl. is de tweede Functie Opleiding Sgt1 (FO Sgt1) van dit jaar afgerond. Wij willen in dit artikel graag vertellen wat de FO Sgt1 inhoudt, wie er aan hebben deelgenomen en waarom deze opleiding zo zinvol is geweest.

Gevolgen van Professioneel Trainen
Ik begin te vertellen dat we met de LO/S organisatie een nieuwe weg in zijn geslagen met “Professioneel Trainen”. Dit heeft gevolgen op de werkvloer, maar ook met de opleidingen. De VTO 1, 2 en 3 zijn veranderd naar VTO-1, FO Sgt1 en FO Sm. Ook de inhoud van de opleidingen blijft veranderen. Er wordt telkens door de LO/Sportschool geëvalueerd en bekeken of de opleiding een verandering nodig heeft. Dit komt ook doordat alle LO/Sportgroepen aan het experimenteren zijn en Sectie OTK en BO&TO blijven innoveren.

Voor de FO Sgt1 is dit geen probleem geweest. Met cursusleider Aooi (Anthony) Scheepers en instructeurs Aooi (Ruud) Lenferink, Smi (Johan) Veenstra en Smi (Marco) Fekkes is er een goede FO Sgt1 neergezet. De cursisten van deze FO waren: Jan Alexander Heins; Jenine Binnendijk; Sietse Jonkers; Danny Derks; René van Oost; Stefan de Jong; Ramon Everduim; Stef Driessen; Jorrit Dreijer; Rik van Geffen en Daan Sloots.


Wie ben ik?

Op 7 maart zijn deze cursisten begonnen met de opleiding, Na een aantal voorstelrondes begon de opleiding dan echt. We hebben in de eerste 2 weken vooral gekeken naar wie de Sgt1 nou is, wat hij doet en hoort te doen. Maar ook wat het verschil is met de Sgt. Hierbij hebben we gekeken naar kwalificatieprofielen, maar ook naar verschillende competenties.

In deze 2 weken ga je ook merken waar je staat. Zit je goed in de stof? Zowel de stof die je al eigen hebt gemaakt, maar ook met betrekking op de nieuwe stof. In deze weken word je geprikkeld om veel te lezen als je merkt dat je niet boven de stof staat. Dit is voor ieder individu verschillend, maar voor sommige cursisten ook confronterend geweest.

Eerste FMOTP
In week 3 zijn we begonnen met het eerste Fysiek en Mentaal Opleidings en Trainings Plan (FMOTP). Dit is een plan voor een eenheid van een bepaalde periode waarin zowel de fysieke als mentale prikkels in gezet worden. Alle cursisten hadden hier al een bijscholing van gehad, maar niet iedere cursist werkte er al volledig mee.

In deze week hebben we met de klas een FMOTP gemaakt door veel te analyseren en te discussiëren over wat we hadden gemaakt. Het mooie hiervan is dat iedereen andere ideeën heeft en iedereen andere ervaringen heeft opgedaan. Nadeel hiervan is dat het veel tijd gaat kosten. Voor bepaalde punten zijn we met de klas wel een uur aan het discussiëren geweest.

Uiteindelijk hebben we een FMOTP ingevuld en dit met de instructeurs besproken.

Tweede FMOTP
De weken hierna was het vooral alles wat we geleerd hebben in de eerste 3 weken toepassen. We startten in deze weken met het tweede FMOTP. Bij dit FMOTP startte je met een buddy om samen tot een analyse te komen en uiteindelijk ging je dit FMOTP alleen verder uitwerken. Voor sommige cursisten was dit lastig omdat ze alles nu alleen moesten doen. Voor een aantal cursisten was dit juist fijn. Nu konden ze eindelijk hun eigen mening toepassen in het plan. In een gesprek met de instructeurs kon je mooi toelichten waarom je voor bepaalde keuzes hebt gekozen. En de instructeurs zorgden voor kritische vragen waardoor je weer ging nadenken of je het wel goed had gedaan. Dit was een mooi proces voor ons en hier hebben we erg veel van geleerd.

Derde en laatste FMOTP
Na dit tweede FMOTP volgde er nog een laatste FMOTP. Nu werden alle analyses en keuzes door jezelf gemaakt en had je niemand meer om samen mee te werken. Na elk FMOTP had je wel verbeterpunten die je meenam naar het laatste FMOTP en zo wist iedereen wat
hem/ haar te doen stond. Het leuke van de drie FMOTP’s was dat je elke keer weer een andere eenheid had waar je een plan voor moest maken. Hierdoor bleven de FMOTP’s telkens anders. Ook omdat iedere cursist anders analyseert en redeneert. Na dit laatste FMOTP had je weer een gesprek met een instructeur en die ging weer iets kritischer kijken. Zolang je achter je standpunten stond en kon vertellen waarom je ergens voor gekozen had, deed je het al snel goed.  

Toepassen
De drie FMOTP’s maken was echter niet het enige wat we hebben gedaan in de laatste drie weken. We hebben lessen aan elkaar gegeven waarin we weer anders keken naar doelstellingen in de les, verschillende didactische methodes toepassen in de les, maar ook meerdere doelen toepassen in een les. Bij deze lessen werden ook gesprekstechnieken gekoppeld. Als PraktijkLeerMeester (PLM-er) ga je voor en na de les met de lesgever zitten om de les te bespreken. Dit was voor de meeste cursisten een eyeopener omdat je dit goed op de sportgroep kan toepassen als Sgt1.

Verder zijn er nog meer aspecten die we meenemen naar de sportgroep: Wat moet de Sgt1 kunnen t.o.v. de Sgt, hoe vul ik mijn deel van het FMOTP zo duidelijk mogelijk in, welke documentatie gebruiken we voor bepaalde oefengebieden en ik denk dat de belangrijkste is dat alle cursisten een vraagbaak zijn voor de sportgroep.


PSV

Als laatste wil ik nog een aantal dingen vermelden over onze FO Sgt1. We zijn in de laatste week een dag naar PSV geweest. We hebben daar bij een Champions League club achter de schermen mogen kijken en hebben daar presentaties gehad over periodiseren, testen en meten. Tevens hebben we zelf ook nog een aantal testjes uitgevoerd. Opvallend was dat er veel overeenkomsten zijn t.o.v. hoe wij het doen. Deze dag was erg interessant en bovenal erg plezierig na een aantal intensieve weken. Tevens hebben we nog een diner gehad in GLT waarbij het thema “Traditie” naar voren kwam. Dit was de eerste keer dat dit werd gedaan en het is zo positief bevonden dat dit door wordt gezet.

2020
Al met al is deze opleiding erg goed voor ons geweest. We hebben veel nieuwe stof tot ons genomen en kunnen dit toepassen op de sportgroep. Zo kunnen we gezamenlijk werken richting 2020 om het “Professioneel Trainen” toe te passen.

Publicatiedatum: 30 mei 2016