Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

STANDAARD SURVIVALBAAN DEFENSIE

Door Richard Borecki

Medio 2018 is een projectgroep gestart met de ontwikkeling van een Programma van Eisen (PvE) voor een Standaard Survivalrunbaan Defensie. Binnen Defensie is dit project aangemerkt als ‘innovatief’, zodat dit project is ondergebracht binnen het monitorschap en begroting van bureau: Concept Development & Experimentation (in de volksmond: Bureau Innovaties)
Dit project loopt zo voortvarend dat we niet alleen nu al de contouren van de definitieve versie van de Survivalrunbaan Defensie als animatie kunnen presenteren, maar ook dit jaar al als pilot op de Oranjekazerne kunnen gaan bouwen.

Voor de pilot op de Oranjekazerne te Arnhem zal deze baan als uitgangspunt dienen om ter plekke een ‘maatwerk’  baan te bouwen, welke geheel is afgestemd op de daar beschikbare ruimte en mogelijkheden.

De pilot zal benut worden om (meer) kennis te vergaren om enerzijds het PvE verder aan te kunnen scherpen en anderzijds te beoordelen in hoeverre de baan voor O&T-doelen kan worden ingezet.


Publicatiedatum: 15 mei 2019