Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

DE LANGE ARM VAN DE ADVISEUR PERSONEEL LO&SPORTORGANISATIE (2005-2007)

Door Piet Paul

Piet Paul is er via, via achter gekomen dat mensen die hun pensioen bij ABP genieten ( al mijn collegae dus) recht hebben op een aanvulling.
Wanneer; als hun echtgenoot voor 1995 werkte en bij enig pensioenfonds pensioen opbouwde. Piet heeft al collega’s laten meegenieten van deze regeling maar hij gaat ervanuit dat vele militairen daar niet zo van op de hoogte zijn. Hieronder zijn advies.

ABP advies

Beste Collegae,

Hopelijk gaat alles goed met jullie allen.

Dit is een bericht voor de mensen die reeds met pensioen zijn dan wel er vlakbij zitten. Het kan maar zo zijn dat u recht heeft op een aanvulling van uw pensioen van het ABP en wel een substantiële.

Het ABP kent een aanvulling van uw pensioen toe indien Uw echtgenoot voor 1995 gewerkt heeft en bij een ander dan het ABP pensioen heeft opgebouwd. Bij navraag bleek het te maken te hebben met de toen te hoog vastgestelde Franchise.

Ga naar ‘Mijn ABP’ zoek het formulier samenvallende diensttijd (als bijlage gevoegd). Op het formulier wordt aangegeven wat u moet doen

Stuur het op naar het pensioenfonds van uw wederhelft en na terugontvangt naar het ABP, het adres staat op het formulier.

Indien dit voor u van toepassing is en u krijgt een brief van ABP met de nieuwe getallen, houdt er dan rekening mee dat ook meneer belasting nog een redelijk deel opeet na invulling van uw belasting aangifte. (Mogelijk dat met belasting middeling van de laatste 3 jaar hier weer wat van terug zal komen.)

Piet vissend n de Hellmand rivier aan de Talibanzijde (!)

Mogelijk is dit reeds bekend bij u, echter ikzelf had het een keer gelezen, was het vergeten en in de Corona bivak tijd thuis heb ik het opgezocht.

Als het u lukt, hoop ik van u een bedankje te krijgen zodat ik weet hoeveel mensen dit niet wisten: p.paul@ziggo.nl

Publicatiedatum: 27 augustus 2020