Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


YOGA DOCENTENOPLEIDING:
PITTIGE PRACTICE

Door: André Wijnberger

In het voorjaar van 2016 kwam er een mailbericht dat je kon deelnemen aan een docenten opleiding op het gebied van yoga, bestemd voor de doelgroep: Defensie. In landen om ons heen al een redelijk veelgebruikt ‘middel’  om met name personeel dat in een hoog geweldsspectrum heeft geacteerd, te ondersteunen in herstel en verwerking van een heftige periode.

Studielast
Binnen de Defensietop werd hiervan het belang onderschreven en zo kon het gebeuren dat Defensie en het Yoga Netwerk Defensie (YND) eind 2016 een contract afsloten met De Nieuwe Yogaschool uit Amsterdam. Zij verzorgen voor defensie ‘in company’ de Yoga docentenopleiding, de Ashtanga Vinyasa. Een groot aantal belangstellenden werd in twee groepen verdeeld en hebben de 5-weekse opleiding op 5 april jl. afgerond met een diploma uitreiking. De 200 uur aan opleiding kun je vermenigvuldigen met een factor 2 om een beeld te krijgen van de studielast die deze opleiding met zich meebracht.

Stromingen
Yoga kent vier hoofdstromingen en vele daarvan afgeleide vormen, die ook in de burgermaatschappij ‘hot‘  zijn. De LO&Sportorganisatie CLAS heeft nog altijd de insteek om civiele trends te willen volgen en daarin past yoga perfect. Er is niet voor niets gekozen voor deze yoga vorm, want er is geen enkele sprake van zweverigheid of statische arbeid. De samenwerking tussen de Hindu Geestelijke Verzorging en de LO&Sportorganisatie CLAS is al jaren een goede connectie, en nu was de tijd rijp om ook een flink aantal LO&Sportinstructeurs hiervoor op te leiden. Daarnaast was er deelname uit alle geledingen van Defensie met een ware paarse samenstelling tot gevolg. Om alvast één misverstand uit de weg te ruimen: er zit niets religieus aan yoga en trek vooral niet veel kleding aan wanneer je naar een practice gaat!

Bij Ashtanga yoga wordt een vaste serie van houdingen uitgevoerd. Een groot voordeel hiervan is dat je snel vorderingen kunt maken in de serie. Een ander groot voordeel is dat, als je de serie eenmaal kent, je de aandacht kunt verleggen: op de lichaamshoudingen (asana's), de beheersing van de levensenergie (prana), de ademhalingstechniek (pranayama), de gerichte blik op de knopen of blokkeringen (bandha's) en op de fijnere psycho-energetische technieken (mudra's). Op deze manier leer je jezelf beter kennen en kom je in balans. Yoga is vaak oefenen en dan leer je ervaren waar yoga uiteindelijk over gaat. Logisch dus ook dat wij ons als cursisten veelvuldig hebben ‘onderworpen‘  aan de praktijk, gegeven door zeer bekwame yogi’s.

Intensief
Het instapniveau binnen de groepen was zeer uiteenlopend en er heerste een heel prettige sfeer, waarbij het nooit een competitie was wie er ‘ het beste’  was. Yoga gaat namelijk niet over ambitie of het goed zijn en iets perfect kunnen. Je bent met je eigen lichaam en geest bezig op een heel dynamische manier en daarbij wordt je verbaal ondersteund door de teacher. De ademhaling is bepalend voor het tempo waarop gewerkt wordt en niet de beweging is maatgevend. De beweging volgt de ademhaling en de rol van de teacher is hierin heel belangrijk. Tijdens de opleiding was er uiteraard ook tijd ingeruimd voor onderlinge instructie, maar ook buiten de cursusweken was het zaak met elkaar aan de slag te gaan. Al met al een zeer intensieve periode voor de deelnemers en ook de opleiders en het moet gezegd worden dat de Nieuwe Yoga School die rol daarin heel goed heeft opgepakt.

Bijna onherkenbaar: Pieter van Oosterhout

Ook het theoretische deel was behoorlijk pittig, denk daarbij aan 3 boeken met daarin geen smeuïge verhalen, maar achtergrond informatie op zowel fysiek- als ook het mentaal vlak, benamingen van de houdingen in het Engels, Sanskriet en ook kennis van anatomie en fysiologie. Kennis op het gebied van de historie over yoga en nog veel meer theoretische thema’s. Boekbesprekingen met elkaar doornemen, reflectie verslagen maken, psychologie, filosofie en ga zo maar door.  Na een week cursus was de pijp bij de meeste deelnemers ook wel leeg, want het waren lange dagen. De tussenliggende weken waren hard nodig om het geleerde weer in de praktijk te brengen en de theorie te laten ‘landen’.

Ashtanga yoga is een fysieke, intense vorm van yoga, waarbij je snel zult merken dat kracht en flexibiliteit enorm toenemen. Afhankelijk van je eigen niveau kun je door de docent verschillende variaties van de oefeningen aangeboden krijgen.

De yoga docentenopleiding biedt yoga en meditatie, waarbij je hetgeen je op de yoga mat leert, direct kunt toepassen in het dagelijks leven en bij het werken bij Defensie. Je verbinden met jezelf en anderen: dat is yoga.

Vervolg
De deelnemers aan de opleiding zullen na hun slagen het yoga docentschap als neventaak oppakken en daar waar mogelijk hun bijdrage leveren.
Afspraken daarover zijn reeds met potlood geschreven en het YND gaat in de nabije toekomst een strategie maken om dit initiatief een goed vervolg te geven. Inmiddels is er alweer een informatiemiddag georganiseerd waar veel belangstelling was voor een mogelijk nieuwe opleiding komend jaar. Als pilot hebben wij onze ervaringen in ruime mate kunnen evalueren en een aantal tips gegeven voor die volgende  opleiding. Een belangrijke daarin was: neem meer tijd tussen de cursusweken om alles te laten bezinken en de studielast wat beter te kunnen verdelen. Daarnaast liever het aantal cursusdagen verhogen, en de dagen wat korter maken. Ook hebben we gepleit voor een jaarlijkse themadag of ‘opfrisser’ om zodoende ook ervaringen uit te kunnen wisselen en op die manier zaken te borgen voor de toekomst.

Duidelijk herkenbaar: André Wijnberger, Jeroen Kuiper en John Knijnenburg.

Slot
Samen met de inmiddels tot elnt bevorderde Jeroen Kuiper en majoor John Knijnenburg heb ik vele mooie momenten mogen beleven tijdens de cursus en hebben we onszelf gedoopt tot het Vintage Vinyasa trio. Voor de examenles die we met elkaar hebben verzorgd, had John Knijnenburg zelfs een prachtig shirt laten maken en het feit dat Jeroen en ik dit stuk hebben geschreven, geeft aan dat de verbondenheid goed is! Let goed op in de komende periode en we willen u vooral de gelegenheid bieden kennis te komen maken met deze mooie bewegingsvorm binnen ons bedrijf!

Publicatiedatum: 08 april 2017