Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

WEER EEN KLEIN STAPJE.....

Door Jan Welling
De knopen op het DT

Dat de LO&Sportorganisatie streeft naar het verkrijgen van de Korps-status spreken we bij diverse gelegenheid uit.
Hierbij de realiteit niet uit het oog verliezend, zeggen we er ook steeds bij dat dit een proces is wat zich op de achtergrond afspeelt en wat tijd nodig heeft.
Zo kan de indruk ontstaan dat er weinig beweging in zit.
Toch maken we kleine stapjes in de goede richting. En die willen we uiteraard ook graag met jullie delen.

Met een opmerking van tlnt Roy van der Hammen (LO&Sportgroep LBK, Vredepeel) over DT-knopen werd de SA LO&Sportorganisatie getriggerd: "Korpsen en Regimenten hebben veelal hun ‘eigen’ DT-knopen". 
Hoewel we de status van Korps nog niet hebben, maken we wel al deel uit van overlegfora die over Korps- en Regimentszaken gaan.
Hierbij zit ook aan het Bureau Ceremonieel en Protocol van Staf CLAS.

Op onze vraag of een eigen LO&S DT-knoop tot de mogelijkheden behoorde, werd de medewerking toegezegd.

  • Photo-1a
  • knopen ingezoomd 2
  • Photo-3a

We zijn blij en trots te kunnen melden dat binnenkort aan al het actief dienend militair personeel, behorend tot het Dienstvak LO&Sport, 4 grote en 6 kleine knopen worden uitgeleverd om op het DT te (laten) zetten.

Grote doelen worden ook gehaald door steeds kleine stapjes te zetten…

Publicatiedatum: 22 oktober 2020