Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

SALVI VERLAAT DE LO&SPORTORGANISATIE

Door Jan Welling


Salvi stijlvol actief tijdens de Dienstvakdag 2011

Als we als LO&Sportorganisatie afscheid nemen van een Adjudant is dat meestal omdat hij/zij de leeftijd heeft bereikt waarop FLO volgt. Op vrijdag 3 juli 2020 was er wel een afscheid van een Aoo LO&S, maar niet omdat de FLO gerechtigde leeftijd was bereikt.

Aooi Rafaelle Salvi heeft een functie bij de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) gekregen. Hij gaat zich daar  bezig houden met het verder ontwikkelen van O&T programma’s voor het DBBO personeel.
Hieraan is overigens de rang van Eerste-Luitenant verbonden.

Nadat hij eerder een soortgelijke functie voor DBBO in de West vervulde, kwam hij vorig jaar terug naar Nederland en werd hij C-LO&Sportgroep KvOk, in de rang van Aoo.
Hier heeft hij weer wat rust moeten brengen in een LO&Sportgroep die destijds te lijden had onder een noodzakelijke functiewisseling in de commando groep en het moeten afstaan van instructiecapaciteit.

Op zijn ‘Salvi’s’ heeft hij zich hier prima gekweten van deze taak. De LO&Sportgroep KvOk draait weer prima, zit dicht tegen het Geneeskundig OpleidingsCentrum aan en er is ruimte voor het LO&Sportpersoneel om zich (verder) te ontwikkelen. Woorden van deze strekking werden door Robin Francke gesproken tijdens een kleine afscheidsbijeenkomst, in de sporthal van de Korporaal van Oudheusdenkazerne.


Daarnaast werd hij door de Stafadjudant LO&S toegesproken, die hem mede namens C-LO&Sportorganisatie bedankte voor de vele jaren waarin de LO&Sportorganisatie heeft mogen genieten van de kwaliteiten van Salvi, zoals hij in de wandelgangen meestal werd aangesproken.
Daarnaast waren er nog mooie woorden van Arnoud Hagen, die namens de LO&Sportgroep sprak.

In zijn dankwoord (9 minuten) keek de (nu nog) adjudant terug op zijn tijd in de LO&Sportorganisatie en de ontwikkeling die hij daar kon doormaken. Een aantal smeuïge anekdotes ontbraken uiteraard niet in de speeches.  

De LO&Sportorganisatie verliest een gewaardeerd collega maar is er tegelijkertijd trots op dat ons LO&Sportpersoneel ook buiten de organisatie wordt gewaardeerd om de kennis en het vakmanschap!
Wij wensen Salvi alle goeds toe bij DBBO!

Publicatiedatum: 04 juli 2020