Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

INTERNATIONALE STRENGTH & CONDITIONING OPLEIDING

Door: Luuk Nissen

Eerder dit jaar schafte het Expertisecentrum een paar dikke naslagwerken voor de LO&Sportgroepen aan, waaronder Essentials of Strength and Conditioning (TSAC). Deze boeken gaan onderdeel uitmaken van de 'Military Strenght & Conditioning Circle', een belangrijk onderdeel van het Professioneel Trainen.
Begin 2018 wordt er aan 18 geselecteerde LO&Sportinstructeurs een TSAC opleiding verzorgd. De Engelstalige opleiding TSAC-P bestaat uit 4 dagen theorie en praktijk, waarin de kandidaten worden voorzien van de basisbeginselen uit de ‘Strength and Conditioning’ (S&C). De Amerikaanse opleiding richt zich op fysieke trainer/coaches die werkzaam zijn in de overheidssector. Beoogd effect is duurzame inzetbaarheid van personeel en verminderde uitval door blessures.

Inleiding

In februari 2018 komen er twee Amerikaanse topcoaches (dr. Brent A. Alvar en Tyler Christiansen, red.) van de ‘National Strength and Conditioning Association’ (NSCA) naar Nederland. In een 5-daagse cursus gaan zij LO&Sportpersoneel opleiden tot TSAC-Practitioner (TSAC-P) en TSAC-Facilitator (TSAC-F).

Tyler Christiansen (links)


Speerpunt

C-LO&Sportorganisatie heeft als een van zijn belangrijkste speerpunten het ‘Professioneel Trainen’. Er is hierbij o.a. behoefte aan innovaties op het gebied van materialen, trainingsmethoden en kennis en vaardigheden binnen ‘Strength and Conditioning’ (S&C).

De trainingsprincipes van S&C zijn verwerkt in de 'Military Strength & Conditioning Circle' en er is relevante literatuur aangeschaft. S&C maakt echter nog geen integraal deel uit van de LO&Sportorganisatie.

Om S&C een prominentere rol te geven binnen het ‘Professioneel Trainen’ moet S&C gepositioneerd en geborgd worden in de trainingsdoctrines en opleidingen van de LO&Sportorganisatie. De aansluiting en samenwerking met de NSCA zijn een stap verder in het Professioneel Trainen. Daarbij sluit het gedachtengoed aan bij de aangeschafte literatuur.

Wat is de NSCA?

De NSCA is een professionele non-profit organisatie uit de Verenigde Staten, die zich toelegt op het bevorderen van het S&C werkveld in de breedste zin van het woord. S&C kan vrij vertaald worden naar ‘lichamelijke oefening en fysieke training’. De NSCA staat voor ‘evidence-based’. Alles wat de NSCA aanbiedt of verspreidt, is gebaseerd op wetenschappelijke principes en onderzoek.


De NSCA is o.a. producent van het Engelstalige boek ‘Essentials of Strength Training and Conditioning’. Dit boekwerk is begin 2017 uitgeleverd op de LO&Sportgroepen als ondersteuning van onze trainingsdoctrines.

Wat is TSAC?

TSAC is de afkorting van ‘Tactical Strength and Conditioning’. TSAC richt zich in het bijzonder op personeel dat werkzaam is in de overheidssector, zoals brandweerlieden, beveiligers, politie en militairen. Functies binnen deze beroepsgroepen vereisen specifieke fysieke kenmerken. Fysieke inzetbaarheid is essentieel om succesvol te kunnen zijn in de taakuitvoering.

Wat is de doelstelling van de TSAC opleiding?

Het geven van een kwaliteitsimpuls op kennisgebied (theorie) en op praktisch gebied (vaardigheden). Dat gebeurt door enerzijds de eigen vaardigheid van basis krachttraining technieken op een hoger niveau te brengen en anderzijds door het als instructeur kunnen analyseren en coachen op juiste bewegingsuitvoeringen.

Coachen op juiste bewegingsuitvoeringen


Wat is TSAC-Practitioner?

De opleiding TSAC-Practitioner voorziet overheidspersoneel, dat op enigerlei wijze verantwoordelijk is voor fysieke training, van de basisbeginselen op het gebied van S&C Training. Het initiële doel is om de Practitioner uit te rusten met handvaten, waarmee hij zijn collega’s terug op de werkplek kan ondersteunen. Het gaat erom dat fysieke trainingen efficiënt en effectief worden vormgegeven én dat er zodoende blessurevrij bewogen kan worden.

De Practitioners Course bestaat uit 4 dagen (32 uur) ‘hands-on’ en ‘lecture’ sessies. Praktijkgedeeltes (hands-on) worden ondersteund met theoretische presentaties (lecture) uit de wetenschap. In een actieve setting, waarin de cursisten oefeningen aan den lijve ondervinden, komen de basisprincipes van (kracht)training uitgebreid aan bod. De nadruk ligt hierbij vooral op de correcte bewegingsuitvoering van oefeningen.

Wat is TSAC-Facilitator?

De TSAC Facilitator heeft de aanvullende opleiding TSAC-F gedaan, welke bestaat uit een theorie-examen in het Engels. De inhoud van het boek ‘NSCA’s Essentials of Tactical Strength and Conditioning’ wordt geëxamineerd.

De kandidaat heeft daarbij 3 uur de tijd om antwoord te geven op 130 meerkeuzevragen. Er komen 5 onderwerpen aan bod: Bewegingswetenschappen, Voeding, Bewegingsuitvoeringen, Trainingsprogramma’s ontwerpen en Organisatie, Administratie, Testen, Evalueren. Het eindcijfer moet 5,5 of meer zijn.


Een gedegen voorbereiding voor het theorie-examen is een must. De mate van voorstudie die benodigd is om te kunnen slagen is zeer persoonsafhankelijk. Een vooropleiding, zoals CIOS of ALO is gunstig, evenals het machtig zijn van de Engelse taal.

Daarnaast zijn er instrumenten aanwezig om het studeren te vergemakkelijken, zoals online oefenexamens en apps.

Om deel te mogen nemen aan de opleiding TSAC-F, moet TSAC-P afgerond zijn. Tevens dient currency tav BLS/AED aangetoond te worden.

Publicatiedatum: 15 november 2017