Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 In memoriam

William Frieling, Kapitein LO/Sport

“Iemand zit in de schaduw, omdat een ander jaren geleden een boom heeft geplant”

Op donderdag 18 februari overleed op 56-jarige leeftijd, geheel onverwacht, Kapitein William Frieling. William overleed aan de complicaties van een onschuldige operatie.

In 1978 startte William op de KMS met de opleiding tot onderofficier bij de Geneeskundige Troepen. In 1985 maakte hij de overstap naar de LO/Sportorganisatie KL. Vele jaren heeft hij als LO/Sport(hoofd)instructeur gediend bij de Luchtmobiele Brigade in Assen en Schaarsbergen, waarbij hij in 1999 werd uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. 
In 2001 begon hij als Adjudant cursusleider op de LO/Sportschool waarna hij in 2004 de functie van opleidingsontwikkelaar kreeg.
Vanwege zijn grote verdiensten voor de LO/Sportorganisatie kreeg William in 2006 de Legpenning van Verdienste van de LO/Sportorganisatie uitgereikt.
In 2008 werd hij als trainingsdeskundige / testleider bij TGTF bevorderd tot Eerste Luitenant. William was de laatste jaren werkzaam als Kapitein Opleidings- & Trainingsontwikkelaar bij de Staf LO/Sportorganisatie.  

William was een vriend en collega die velen heeft geïnspireerd en velen heeft laten groeien. Zijn passie en enorme gedrevenheid maakten hem uniek, zijn vakmanschap en enorme visie maakten hem soms onnavolgbaar. Bij dat alles had William altijd de belangen van de Koninklijke Landmacht in het algemeen en de LO/Sportorganisatie in het bijzonder voorop staan.
William was de planter van vele bomen!  

We verliezen in William een fantastisch mens. We wensen zijn echtgenote Mirjam en hun dochter Devin en zoon Jens veel kracht voor de toekomst.

Woensdag 24 februari zal er van 19.00-20.00 uur gelegenheid zijn tot condoleren. De uitvaart zal op donderdag 25 februari in besloten kring plaatsvinden.

Fam W.A.M. Frieling
Lagestraat 43
6953 BC Dieren

Geen bezoek, maar een kaartje wordt gewaardeerd.