Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
IN MEMORIAM: ADJUDANT B.D. GERARD VAN DONGEN
Door: Paul Lindeboom (i.s.m. Jan Kasper en Wil Maaswinkel)
Gerard heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor o.a. zijn werkzaamheden op het AZC. Uiteraard ook met bokstrainingen.

Het is een droevige week voor het dienstvak LO&Sport, want bijna tegelijkertijd met Ad Sorber is er weer een oud-collega die geen Dienstvakdag liet passeren zonder aanwezig te zijn, overleden. Vanuit het KMA Sportburo ontvang ik op donderdag 09 juni een mailbericht met de tekst: "Gisteren kreeg ik het droeve nieuws dat adj Gerard van Dongen op 87-jarige leeftijd is overleden. Adj Van Dongen was van 1968 tot 1991 sportinstructeur op de KMA en hij heeft erg veel betekend voor de sportbeoefening van de cadetten, buiten maar zeker ook binnen het Cadettencorps. Adj Van Dongen’s naam is natuurlijk het meest verbonden aan vechtsporten, die hij aan de KMA decennialang zeer gestimuleerd heeft." Een In Memoriam op onze website is een logisch gevolg, waarbij ik weer een aantal oud-collega’s heb aangeschreven en  een blik in het Geschiedenisboek.

Wil Maaswinkel
"Meestal voel ik het als een plicht een In Memoriam schrijven. Deze keer voelt het als een eer. Laat ik me beperken tot een paar ontmoetingen die ik me nog steeds helder herinner.
Mijn eerste kennismaking met Gerard was in 1966. Met Rinus Krijger en Joop Mercey verzorgde Gerard (toen nog sgt 1) de bokscursus voor de beroepsklas in opleiding op de SMLO. Het vakwerk werd verzorgd door een atletisch lichtvoetige  Gerard. Zelfs collega's die niks met boksen hadden werden er enthousiast van.

Een andere ontmoeting die me bijstaat, was in tweede helft jaren zeventig. Bert Tielemans en Gerard staan op mijn bureau OCLO Ossendrecht. ‘Majoor, er is een geweldige kans voor de cursisten. Vanavond organiseren wij een een boksgala in Keizersveer en als u de laatste twee uur laat vervallen, kunnen alle cursisten en OCLO-personeel vanavond heel veel leren.’ Geheel tegen mijn aard gaf ik groen licht. Die avond waren we met personeel en cursisten getuige van een perfect boksgala met Gerard in smoking als stalmeester/arbiter bij bokswedstrijden van nationaal niveau door leden van de Boksclub Albert Cuyp. Met als topper Pedro van Raamsdonk.

Een ook indrukmakende ontmoeting had ik met Gerard op het AZC in Prinsenbosch waar Gerard ook na zijn pensioen gewoon is blijven wonen. Zijn filosofie: Veel van mijn collega's trekken de wereld in na hun pensioen. Maar als je hier woont, komt de hele wereld naar je toe! Ik denk dat Gerard al tegen de tachtig aanzat. Maar hij runde nog heel professioneel het sportbureau. Zijn medewerkers/vluchtelingen maakten een buitengewoon gedisciplineerd- servicegerichte indruk!

Ik heb in mijn diensttijd heel wat (oud) KMA cadetten die les gehad hebben van Gerard ontmoet. In die verhalen klonk de bewondering en sympathie die ze voor Gerard hebben altijd door. Zijn ambassadeurschap voor de LO&Sport kan niet overschat worden!”

Jan Kasper
“Gerard heb ik in z'n lange defensie loopbaan alleen maar leren kennen op de SMLO tijdens de SMI opleiding en een keer  bij de bijscholing. De 6 maanden van de SMI opleiding in 1974 was hij klasse oudste van een klas van ik geloof 8 SMI's. Vaag weet ik me nog enkele collega`s te herinneren uit die klas maar juist Gerard staat scherp in het geheugen.
Het bijzondere is dat we nooit met elkaar hebben gewerkt en dat ik me hem toch nog herinner als de dag van gisteren.
Heel bijzonder.
Die herinneringen zijn gebaseerd op het enthousiasme dat hij uitstraalde voor zijn vak. Zijn positivisme en het vermogen om je op een uiterst aanstekelijke wijze mee te nemen in de ervaringen die hij had opgedaan in zijn werk.
Bij de jaarlijkse Dienstvakdag in Amersfoort kwamen we elkaar vaak tegen en haalden we herinneringen op. Herinneringen waar de humor in overvloed aanwezig waren.
Kortom, een gedreven collega is niet meer. Wat rest zijn de anekdotes en herinneringen. “

Geschiedenisboek en website
Het zal niet veel adjudanten gegeven zijn om in het dikke LO&Sport Geschiedenisboek genoemd te worden, wat de bijzonderheid van Gerard benadrukt. Onder het hoofdstuk ‘Vormingsdoelen in de LO/Sport’ staat deze passage: “De wijze waarop aandacht aan vormingsaspecten wordt besteed is sterk afhankelijk van de kwaliteit en affiniteit van de LO/Sportinstructeur. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de wijze waarop Gerard van Dongen, LO/Sportinstructeur KMA, Amsterdamse straatschoffies van de boksvereniging Albert Cuyp uitnodigt voor een jaarlijkse oefening op de KMA. Doel voor de cadetten: leren omgaan met deze jeugd.”

Op onze website hebben we in de afgelopen jaren de naam van Gerard een aantal malen voorbij zien komen, waarbij het eerbetoon i.v.m. zijn Koninklijke onderscheiding het meest beklijft. Louter lovende woorden werden door verscheidene topofficieren uitgesproken, waaronder Generaal b.d. Otto van Wiggen (download Zandloper 2015, editie 2, blz. 34). En boksen voerde altijd de boventoon, en aan Gerard werd zelfs een apart artikel gewijd in de serie over de Bokshistorie binnen de Landmacht
Maar meest bijzondere was toch wel dat er bij een speurtocht naar foto’s en films steevast foto’s opdoken van Gerard in LO&Sporttenue, ook bij het ontvangen van het lintje. Als er ooit een synoniem gezocht moet worden voor de term ‘trots op het dienstvak LO&Sport’ dan hoeven slechts foto’s van Gerard getoond te worden. Kijk ook naar de foto’s van de Dienstvakdag 2014, waarop Gerard door toenmalig commandant Jan van den Dool ingehuurd was voor de workshop boksen. Gerard is daarop bijna 80 jaar jong, maar de wijze waarop hij Joery Stoop de kneepjes van het boksvak bijbrengt toont een sportinstructeur in hart en nieren. Een oud-collega om TROTS op te zijn dat hij onderdeel uitmaakte van ons dienstvak LO&Sport.

  • Facebookbericht overlijden
  • 29648287676_b1fabedf7f_o
  • 29057398514_aa4bdb82a0_o
  • 29648288026_1fd6b3b08e_o
  • 35-0
  • images3.persgroep.net
  • Gerard BN De Stem 1


Publicatiedatum: 10 juni 2022