Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


Alle uitgaven van Impuls, gepubliceerd in 1978:

1978-januari editie 14

In de zesde jaargang, en niet de vijfde zoals foutief op de omslag vermeld staat, bestaat het rayon Limburg nog!!! Historisch ingezonden artikel derhalve, van rayonofficier Géne Savelkoul. In zijn schrijfsel introduceert hij smi Henk Brits, die prompt een artikel schrijft over Pedagogiek. En alsof dat nog niet genoeg is, werd ook de smi Pierre Keunen gemotiveerd om deze editie een sterk zuidelijk accent te geven met zes pagina's gewijd aan Wintersport, visueel ondersteund door behoorlijk wat tekeningen. En dat onze zuidelijke collega's geïrriteerd waren over kritiek over te weinig copy bewijzen de Roermondse instructeurs Simons en Zeyl met teksten over Judo en LO. Alaaf!1978-juli editie 15

Het lezen van de oude Impulsen blijkt duidelijk niet slechts een duik in stoffige zaken: in 1978 al werd Yoga geïntroduceerd in de LO&Sportorganisatie (bijna 40 jaar voordat een tweede poging ondernomen zou worden). Aandacht voor een wel volledig verdwenen sport krijgt het Snorkelen, Bert Wammes spendeert negen bladzijden aan deze watersport.
Het toppunt wordt echter geleverd door de smi J. van den Hof die liefst 12 bladzijden vol weet te krijgen. Hij schrijft dan ook niet over zomaar een onderwerp, maar over het roemruchte Parcours Militair, de tak van sport waar alle oudgedienden nog met vuur over praten op een Dienstvakdag.


1978-december editie 16

Als we het vorige nummer bestempelden als een Limburgse editie, dan kunnen we zonder vrees de laatste 78'er als een Duitse vastleggen. Inzendingen vanuit het regiokantoor Duitsland en de Legerplaats Seedorf (van de latere Cdt Peter Rommelse), en vanuit de buitenlokaties Hohne en Langemannshof (o.a. Jack Jeekel).
Militaire Zelfverdediging zouden we het tweede Hoofdonderwerp kunnen noemen, want artikelen over Judo (Henk Bais), Zelfverdediging en het Ongewapende Gevecht (Wmr1 Meekel) en Geweergymnastiek (ook Meekel).
Dat alles moet leiden tot  ontspanning bewijst Arthur Vaessen met zijn artikel over de Sauna.