Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


NICO SPIERENBURG KRIJGSMACHTADJUDANT

Door: Jan van den Dool

Op woensdag 25 mei heeft de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Middendorp, onze oud LO/Sportinstructeur en voormalig Stafadjudant LO/Sport Nico Spierenburg geïnstalleerd als Krijgsmachtadjudant.

De functieoverdracht van CLSK Aoo Ron Boer naar Nico Spierenburg vond plaats op de appèlplaats van de Legerplaats bij Oldebroek. Onder het toeziend oog van detachementen van CLAS, CZSK, CLSK en KMAR, een groot aantal stafadjudanten en een select gezelschap van overige genodigden, maakte de CDS de overdracht officieel door de nestel van Krijgsmachtadjudant bij Nico aan te brengen.

Generaal Middendorp gaf in zijn speech het belang aan van de Krijgsmachtadjudant. De Krijgsmachtadjudant informeert de CDS over de stand van zaken in het veld en op de werkvloer. Vervolgens adviseert hij hem hoe hiermee om te gaan. Hiervoor brengt de adjudant veel werkbezoeken en heeft hij een groot informeel netwerk onder de onderofficieren en via hen contact met de manschappen. Het uiteindelijke doel: kwaliteitsborging van het onderofficierenkorps.
Aftredend Krijgsmachtadjudant Ron Boer kreeg voor zijn verdiensten in de afgelopen jaren het ereteken van verdienste namens de Minister van Defensie uitgereikt.

Nico Spierenburg gaf in zijn speech aan dat je afkomst niet belangrijk is. Natuurlijk is hij trots op zijn jaren bij de ‘gym’, de LO/Sportorganisatie. Natuurlijk hebben ook zijn vroege jaren bij de infanterie hem gevormd. Natuurlijk heeft hij gewoontes van het CLAS in zich. Maar veel belangrijker is waar je naartoe wilt, dat maakt waar je voor staat.

Hij vergeleek de zojuist bij hem aangebrachte nestel met de daarvoor aan Ron Boer uitgereikte medaille als ereteken van verdienste. Een medaille is voor een prestatie die je al geleverd hebt, de gouden nestel staat voor de taak die je gaat uitvoeren. Nico wil zich in gaan zetten voor alle personeel en ze helpen met het, ook in deze moeilijke tijden, bepalen van de richting. Ongeacht wapen, dienstvak of krijgsmachtdeel.

Generaal Middendorp gaf aan dat Nico een uitdagende periode tegemoet gaat. De LO/Sportorganisatie zal de CDS uiteraard niet tegenspreken. We kennen Nico, we weten waar hij voor staat en we hebben er alle vertrouwen in dat hij in zijn taak zal slagen.
De LO/Sportorganisatie is trots op Nico en we wensen hem heel veel succes in deze eervolle baan!