Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


OVERLIJDEN PIETER HACQUEBARD

Door : Wil Maaswinkel

We kregen een bericht van Joep Tolboom over het overlijden op 5 januari 2017 van Pieter Hacquebard “Vriend LO&Sport”. Pieter diende als dienstplichtig LO&Sportinstructeur in de “vijftiger jaren”. Hij was LO&Sportinstructeur in wat toen nog de kazerne in Steenwijkerwold heette en nu de Johannes Postkazerne is.

Pieter was er trots op dat hij zijn dienstplicht als LO&Sportinstructeur heeft vervuld. Hoe hij dat heeft beleefd en gewaardeerd, en hoe dat hem heeft geholpen in zijn verdere leven, deelde hij met ons in oktober 2015. Hieronder een fragment uit zijn verhaal. Klik hier als je het gehele verhaal (nog eens) wil teruglezen.

“De gymzaal was nog een houtenbarak met weinig toestellen. Mijn hemel, wat een contrast met de huidige accommodaties in de legerplaatsen. In de houtenbarak moest je de eerste lessen geven in L.O. De docent, de heer Siegers, maakte kritische kanttekeningen en gaf onomwonden zijn reactie over je persoonlijkheid en de wijze van lesgeven vanuit militair didactische regels. Ik kreeg een goed cijfer en het was net alsof ik een snoepje had gekregen. Zo blij!”

Wij wensen Pieters vrouw Els, zijn twee zonen, schoondochters en kleinkinderen en overige familie en vrienden sterkte met het verwerken van het verlies.

Klik hier voor de rouwadvertentie.

Publicatiedatum: 20 maart 2017