Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

PADHOLDERSCURSUS IN ROOSENDAAL

Door: Pierre Schoonen

De Commando Speciale Operaties (CoSpecOps) voert opdrachten uit onder zeer uiteenlopende omstandigheden. Hierbij wordt hij geconfronteerd met verschillende manieren van vechten. Dit kan uiteenlopen van gewapend vechten tot aan een ‘1 op 1 gevecht’, maar ook het karakter van het gevecht kan verschillend zijn. Zo kan er in een de-escalerende, defensieve maar ook (extreem)offensieve setting gevochten worden. Om de CoSpecOps hierop voor te bereiden, zijn een goede opleiding en training bepalend voor de mate waarin hij succesvol kan zijn.  

MZV en REACT

Het KCT heeft behoefte aan het verder uitbouwen van MZV naar technieken, vaardigheden en mindset die meer gericht zijn op het kunnen controleren of, in voorkomend geval, direct kunnen uitschakelen van een opponent. Dit offensieve optreden is geborgd in het systeem RE-A-CT (Reactieve Confrontatie-, Aanhoudings- en Controle- Technieken) en wordt al jaren toegepast binnen de verschillende opleidingen en trainingen van het KCT. REACT zal op korte termijn worden gepositioneerd binnen de KZ MZV.

 

Urban Combatives

Ondertussen blijven het Korps en de LO&Sportgroep op zoek naar verbeteringen en vernieuwingen op het gebied van vechten in relatie tot de taakstelling van de CoSpecOps. Een voorbeeld hiervan is de opleiding Urban Combatives die in week 50 plaats gaat vinden in Roosendaal. Hiervoor is de Engelsman Lee Morrison uitgenodigd om zijn expertise over te brengen op een gemêleerd gezelschap bestaande uit personeel van het Korps en van de LO&Sportorganisatie waaronder de KB MZV. In een later stadium worden de resultaten binnen de KZ MZV geplaatst.   

Opleiding Padholder

Om de verschillende technieken van MZV, REACT en Urban combatives op 100% snelheid en kracht (kenmerken voor offensief optreden) te kunnen doceren en trainen, worden diverse (realistische) aanbiedingsvormen gebruikt. Hierbij speelt altijd de discussie over ‘treffen op het hoofd’ en ‘hardheid van stoten’ een belangrijke rol. In het kader van deze discussie is vanuit de LO&Sportgroep EvN het initiatief ontstaan om aanvullende aanbiedingsvormen op bruikbaarheid te onderzoeken. Dit initiatief heeft geleid tot het aanvragen van de trainingscursus ‘Padholder’.

Lee Morrison


Onze Padholdercursus werd gevolgd bij het trainingscentrum PT Boxing Amsterdam, en werd verzorgt door Sonny van der Putten (voormalig wedstrijdbokser). Deze cursus bestond uit 3 contactmomenten van 2 uur op locatie (in dit geval de EvN kazerne).
Doel van de cursus was om kennis te maken met ‘Padstraining’ en de mogelijkheden voor toepassing binnen het huidige O&T te bekijken.
Hierbij hebben we de volgende betekenis aan ‘Padstraining’ gekoppeld;

Padstraining is een zeer veilige, effectieve en attractieve manier van trainen, waarbij zowel de verschillende technieken maximaal ingeslepen kunnen worden maar waar ook de specifieke fysiologische trainingsdoelstellingen goed te behalen zijn middels verschillende trainingsmethodes.

In de cursus is er goed ingespeeld op de specifieke wensen en behoeften die nodig zijn voor het trainen van onze operators. Tevens is er perfect rekening gehouden met ons instructeursniveau (I-MZV / KI-MZV / REACT INSTRUCTEURS etc.). Tijdens de trainingen is er continu een combinatie gemaakt van techniek keuze, technische uitvoeringswijze, timing, positie, initiatief, afstanden, trefvlakken, positie ten opzichte van je opponent, beweging in combinaties, en dit alles gecombineerd met hardheid. Zoals dat mooi heet, geïntegreerd, gecombineerd en volledig in de context! (m.u.v. de eindsparvorm). In de cursus gaat het niet alleen om de hardheid van stoten, maar vooral het uitvoeren van een technisch juiste techniek op een zo realistisch mogelijk trefvlak (pad). Verder werd er veel accent gelegd op hoe je een juiste uitvoering van elke techniek kunt coachen terwijl jezelf als ‘padholder’ tegenover je leerling staat.


In het algemeen zijn er vele oefen- en organisatievormen die je als MZV instructeur kunt implementeren in je MZV/REACT lessen waarbij je leerlingen laat optreden als Padholder, en waarbij jij als docent de vormen kiest om op een zo veilig en realistisch mogelijke manier hardheid van technieken kunt trainen.  

Tot slot

Buiten het gegeven dat dit soort trainingen momenteel erg veel worden aangeboden in verschillende trainingscentra, hebben wij de overtuiging dat een soortgelijke cursus een zeer waardevolle aanvulling kan zijn binnen dit vakgebied voor de LO&S MZV instructeur! Misschien iets voor de Ontwikkelacademie? Ons heeft het weer een extra verdieping gegeven binnen het MZV/REACT vakgebied die wij perfect kunnen gebruiken binnen het Professioneel Trainen van onze operators!

Publicatiedatum: 11 december 2017
Gerectificeerd: 19 december 2017