Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VAKOL 3.0

Door Oscar Prins

Dit artikel is geschreven met als doel te informeren over een product van de LO&Sportorganisatie. Door het unieke karakter van de Voortgezette Algemene Kader Opleiding Luchtmobiel (VAKOL) en door de grote uitdaging voor de deelnemers, is het een product waarin de sportinstructeur in zijn kracht wordt gezet: vanuit een integraal programma aan de slag met het aanbieden van geperiodiseerde programma’s waarbij maatwerk een rol speelt. In dit artikel omschrijf ik de veranderingen die de opleiding de afgelopen tijd heeft doorgemaakt en de rol van de sportinstructeur.

Wat de C van de 11e Brigade voor ogen heeft:

De VAKOL is de laatste jaren doorontwikkeld naar een opleiding die past bij deze tijd. Een opleiding met een toekomst gerichte visie die verbinding houdt met het gedachtegoed van Luchtmobiel: kaderleden gereed maken om leiding te geven in het conflict van de toekomst waarbij Gevechtsbereidheid, Veelzijdig en Trots naast Moed, Toewijding en Veerkracht de basis competenties zijn.

Het halen van de rode baret is een norm die voor elk (operationele) kaderlid binnen de 11e Luchtmobiele Brigade gesteld wordt. De rode baret is een wereldwijd symbool voor parachutisten en Air Assault-eenheden, te behalen door de AMOL of de VAKOL opleiding met goed gevolg af te leggen.

Het veranderproces omschreven:

Met name in de voorbereiding op de VAKOL zijn er wezenlijke verandering. Het gedachtegoed was dat aanwezigheid verplicht was en dat veel (leer) onderwerpen aangedragen werden. Deze voorbereidingen kostten veel tijd en energie. Vooral Commandanten zagen een geplaatst (blanco) kaderlid soms maar voor de helft van de tijd inzetbaar op de werkvloer. Mee op oefening, deelnemen aan gezamenlijke sportlessen en een normale taken inzet was door het opwerktraject vaak niet mogelijk.


Beroeps Gericht Opleiden (BGO) en Eigenaarschap:

Door het toepassen van het gedachtegoed BGO was het niet meer noodzakelijk om het kaderlid te verplichten een voorbereidende periode te ondergaan. Door over te gaan naar een competentie gerichte aanpak waarbij zelfstandig en ervarend leren een rol speelt, De Lerende Centraal (DLC), kon er nagedacht worden over een nieuwe methodiek in de voorbereiding. Vanuit eigenaarschap, ambitie, ervaring, maatwerk, professionele ondersteuning en talenten het kaderlid zelf beslissingen laten maken over wat wel of niet nodig is om goed voor te bereiden op de VAKOL.

Om de leerling te helpen is een takenboek geschreven waarin omschreven is wat de voorwaarden zijn om succesvol te worden in de aanloop naar de VAKOL. Dit wordt het pre-opleidingstraject genoemd. Dit traject bestaat uit; belastbaarheid verhogen, taak-specifieke en mentale fitheid verhogen en een functionele test. Door het uitvoeren van leertaken vanuit het LSP wordt een portfolio opgebouwd. Lessen en ondersteuning worden facultatief aangeboden.

De “opkomst dag”, aan de start van de opwerkperiode en de “Falcon Take Off” aan het einde van de opwerkperiode bepalen aan de hand van vooraf bekende criteria of het kaderlid voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wanneer je voldoet, bepaalt de Brigade aan de hand van een prioritering wie aanspraak mag maken op een cursus plaats. Er zijn slechts 24 plaatsen per opleiding en 3 tot 4 opleidingen per jaar.

Verdere verandering is dat de VAKOL een belastbaarheid vraagt op het niveau van functiecluster 4. Lagere functieclusters binnen de brigade mogen niet deelnemen. Een kaderlid met een laag functiecluster die op een hogere functiecluster geplaatst wordt, mag wel functie-cluster- verhoging aanvragen.


De sportinstructeur en de Rode Baret I.

Zoals je kunt lezen, beslaat het hele VAKOL traject een langere tijd. Een transformatie in belastbaarheid, mentale kracht en competenties moet getraind worden. Functioneren onder zware omstandigheden, (gevechts) leiding geven in complexe situaties en vooral veel leren staat centraal in de opleiding. De LO&Sportinstructeur speelt een belangrijke ondersteunende rol bij de opleiding. De leerling optimaal voorbereiden door inzicht te geven in de fysieke mogelijkheden (AMF), het geven van voorbereidende trainingsadviezen op maat en het geven van specifieke VAKOL voorbereidende lessen zijn belangrijke taken. Ook in de VAKOL opleiding speelt de sportinstructeur een belangrijke rol. Het monitoren van de lessen, het bewaken van de afstemming van de fysieke belasting en het geven van mentale vormingslessen zijn onderdeel van onze taken.

De sportinstructeur en de Rode Baret II.

Sportinstructeurs die voor de 11e Brigade werken, hebben belang in het behalen van de rode baret. Het dragen van de baret laat zien dat je vanuit intrinsieke motivatie de wil hebt gehad je te verdiepen in de Brigade. Hierbij heb je alle investeringen gedaan die elke rode baret drager gedaan heeft, namelijk een fysiek en mentaal zware opleiding ondergaan. Door deze ervaringen ben je beter in staat om integrale trainingsplannen op te stellen (FMOTP) en zal er sneller sprake zijn van acceptatie bij de eenheid.

Het feit dat iedere goede sportinstructeur een afgestemde les aan een Luchtmobiele eenheid kan geven, laat zien dat dat een sportinstructeur met rode baret een grote investering heeft gedaan in de integratie met zijn eenheid. Hij heeft laten zijn dat hij vanuit eigenaarschap zichzelf heeft opgetraind naar een functionerend kaderlid bij de 11e Luchtmobiele Brigade. Hij kan leiding geven onder zware omstandigheden en is mentaal sterk. De competenties Moed, Toewijding en Veerkracht en Gevechtsbereid, Veelzijdig en Trots worden beheerst.


Het product VAKOL is een gezamenlijk product van de LO&Sportgroepen Groot Heidekamp en de Johan Willem Friso Kazerne. Door gebruik te maken van een gezamenlijk FMOTP is het mogelijk om vanuit hetzelfde gedachtegoed op twee locaties dezelfde voorbereidende sportlessen te geven. Tijdens de VAKOL wordt er gebruik gemaakt van de expertise die aanwezig is op de beide sportgroepen om de juiste instructeur in te zetten.

Samengevat

De sportinstructeur krijgt te maken met een product wat facultatief aangeboden wordt. De lessen zijn niet verplicht. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn voorbereidend traject en heeft de mogelijkheid om hulp in te schakelen. Deze hulp kan de LO&Sportorganisatie zijn maar dat hoeft niet.

Een verdere grote verandering is dat de VAKOL leerling bij de brigade en bij School Luchtmobiel randvoorwaardelijke informatie kan halen. Ook wordt er vanuit de 11e brigade bepaald of iemand wel of niet geschikt is. De sportinstructeur zit in zijn rol als trainer, coach en testafnemer.

Al met al een unieke opleiding waarbij de waarde van de LO&Sportorganisatie door de eenheid gezien wordt. De sportinstructeur als ‘militair’ specialist aan het werk. Een gezamenlijk product wat altijd zal doorontwikkelen naar een product wat past bij de vraag van de eenheid maar die het gedachtegoed niet uit het oog verliest. 

Publicatiedatum: 22 februari 2021