Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


LIVE AGENT TRAINING (LAT) IN VYSKOV, TSJECHIË

Door: Danny Derks

CBRN Ontsmettingstraat

Toestand: 414 CBRNverdcie bevindt zich in het 2e kwartaal van 2017. Tijdens de focus CBRN is en wordt de duale ontsmettingsopleiding doorlopen. Het DIMpel bevindt zich midden in het duale opleidingstraject DIM. Onderdeel van de duale opleidingen is de LIVE AGENT TRAINING (LAT). Samen met de LFX PRECISE RESPONSE is dit het hoogst haalbare voor niv II op LIVE CBRN gebied.

Door het organiseren van de Live Agent Training (LAT) wil de commandant faciliteren dat de deelnemende eenheden hun kennis en vaardigheden op niv I en II CBRN verhogen c.q. consolideren en daarnaast aandacht besteden aan de mentale vormingsaspecten van werken onder ‘hot-omstandigheden.’

In week 24 en 25 heb ik deelgenomen als onderofficier kaderlid aan de oefening LAT in Vyskov. Gedurende deze 2 weken stond vooral centraal dat de functionaris in staat moet zijn om in een met chemische strijdmiddelen besmette omgeving te werken met CBRN-uitrusting.

Verder heeft de functionaris gewerkt in de volgende deelgebieden van CBRN-verdediging:

Physical protection

·        Het op de voorgeschreven wijze kunnen aan- en uittrekken van de CBRN beschermende uitrusting.

Detection, Identification & Monitoring (DIM)

·        Detecteren van een Chemical Warfare Agent (CWA) m.b.v de eigen CBRN-uitrusting

·        Gebruikte CWA’s

·        VX / Sarin /Mosterdgas (D) en Lewisiet

Hazard management

·        Ontsmetten van een CWA met RSDL

Danny Derks in speciaal tenue


Mijn doel als vaste eenheidsinstructeur, was inzicht te krijgen in het Beroeps Gericht Opleiden en het Taakgericht Trainen van 414 CBRN verdcie.

Daarom heb ik zelf ook deelgenomen aan de onderdelen die de militairen elke dag moesten ondergaan, dit stond in het teken van gekleed in 4 Romeo de verschillende CWA’s onderkennen en deze ook kunnen ontsmetten op verschillende operationele voertuigen en/of materialen.

Tevens moest er elke keer als de militairen ‘hot’ gingen één MANDOWN klaar staan. Dit wil zeggen, dat er 2 personen klaar moeten staan om de militair direct uit het besmette gebied te halen, mocht er iets gebeuren. Deze MANDOWN procedure heb ik ook ondergaan en onderkende daarbij wat het met je lichaam doet als je in 4 Romeo staat als het 35 graden is.

Voornamelijk het ontsmetten van operationele voertuigen en materialen vraagt veel van de militair. De militair moet veelal een onprettige houding aannemen en deze soms gedurende een lange periode volhouden. De combinatie van in 4 Romeo staan, een temperatuur van 35 graden én continue onprettige werkhoudingen aannemen, vergt enorm veel van het lichaam. Door dit zelf ook te ervaren geeft het mij weer inzicht voor het specifieker maken van oefeningen binnen het FMOTP, deze nog meer taakgericht te maken zodat het beter aansluit bij de eenheid.


Uiteindelijk krijgt iedere militair die deelgenomen heeft aan deze oefening de LAT Speld uitgereikt. Een leuk feit, is dat ik de allereerste LO&Sportinstructeur ben die deze speld in ontvangst heeft mogen nemen en zal deze dan ook met trots dragen.

De opgedane ervaring heb ik geëvalueerd met de collega’s die direct betrokken zijn bij het 41 Pagnbat, en binnen het cluster de kennis en informatie verspreid met als doel het effectiever invullen van de reguliere sportmomenten van deze eenheid. Dit vanwege de spaarzame sportlessen die we kunnen geven aan de eenheid, vanwege de hoge werkdruk en het volle jaarplan, zowel bij de LO&Sportgroep RVS als bij de eenheid.

Publicatiedatum: 14 juli 2017