Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

Op deze pagina kunt u de Zandlopers (en ook haar voorganger "Impuls") van de afgelopen jaren nog eens nalezen. Klik op het jaartal in het bovenstaande menu en daarna op de coverfoto om de gewenste editie te openen.

    

Nader: de Zandlopers van de jaargangen 1994 t/m 2023 bevatten mogelijk veel foto's die auteursrechtelijk beschermd zijn. Na een conflict met een Duits advocatenbureau én een fikse bekeuring voor het gebruik van een foto in een van de edities uit jaargang 2016 hebben we moeten besluiten alle bovenstaande jaargangen te verwijderen van de website.

Vanaf jaargang 2024 gebruiken we nog slechts foto's door de auteurs zelf aangeleverd.