Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


Alle uitgaven van Impuls, gepubliceerd in 1977:


1977-maart editie 12

In de lente-editie van 1977 wordt er allereerst teruggeblikt op het allereerste jaar van de LO/Sportorganisatie. Een jaar waarin zich volgens hoofdredacteur Luc van der Wee veel administratieve problemen hebben voorgedaan. Fysiek kunnen er zich ook problemen voordoen, vandaar een artikel over rugklachten, en ook minder positief is het sluiten van de SMLO in Hooghalen en het afscheid van Carl Scheepmaker.
De sport komt naar voren in een artikel over de Atletiekkampioenschappen van 1977.
Leukste artikel gaat over het ontstaan van de zwembadkaarten, a.d.h.v. een looples aan drie MILVA's in de Haagse duinen. Lachuh!


1977-oktober editie 13

Was de dertiende editie inderdaad een ongeluksgetal? In de vaste rubriek "redactieperikelen" lees je in ieder geval over de allereerste poging om alle rayons te verplichten tot het aanleveren van copy, een activiteit die later bij de Zandloper ook al niet wilde lukken.....
Toch lezen we voldoende ingezonden artikelen, waarbij binnen de militaire wereld een bijdrage over mini-hockey wel discutabel genoemd mag worden. Teksten over hyperventileren of de organisatie van een spinnewebloop (let op de heerlijk ouderwetse schrijfwijze) snijden voor Jan Soldaat gelukkig meer hout.