Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

STOKOVERDRACHT 2021
1e EN 9e STAFADJUDANT AANGETREDEN

Door Jan Welling 

Jan Welling

Onder prachtige weersomstandigheden is op 21 juli 2021 de negende Stafadjudant LO&Sportorganisatie aangetreden. Voor een representatief aangetreden deel van de LO&Sportorganisatie, en enkele uitgenodigde gasten van de scheidend en aantredend Stafadjudant, ging de BA stok over van aooi Jan Welling naar aooi Johan Veenstra.

Ceremonie
Dit gebeurde met een mooie, strak uitgevoerde ceremonie op onze bakermat: de locatie rond de klimtoren van de LO&Sportgroep Bernhardkazerne, te Amersfoort.
Waar het gebruik van de stok bij de overdracht van de functie 3 jaar geleden nog ‘illegaal’ was, ging het deze keer om een volkomen legale actie.
Daar waar de aansturing van de LO&Sportorganisatie tegenwoordig nagenoeg identiek is aan die van een Bataljon, is er nu ook toestemming om de functie van Stafadjudant gelijk te schakelen aan die van een Bataljonsadjudant.
Aooi Veenstra is de eerste die de uitmonstering die daarbij hoort, mag dragen.

Wederom een erkenning van hoe we als militair specialistische organisatie onze positie in het CLAS invullen!
Tijdens zijn toespraak, voorafgaande aan de daadwerkelijk overdracht van de stok, ging C-LO&Sportorganisatie hier kort op in.

Schat aan ervaring
Ook benadrukte hij de positionering van de Stafadjudant als een van zijn belangrijkste adviseurs voor alle zaken die de LO&Sportorganisatie betreffen. “De Stafadjudant put uit een schat aan eigen ervaring en kan dat prima inzetten om de belangen van een ieder in de LO&Sportorganisatie bij mij, als Commandant, te behartigen”, aldus de overste Velders.

Daarnaast is de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in contacten met de hogere niveaus: staf OTCo en Staf CLAS. Ook hierin is de Stafadjudant van grote waarde in de contacten met de collega’s daar.

In zijn speech bedankte de Commandant aooi Welling voor de prettige samenwerking. Dit in een bewogen tijd waarin interne wijzigingen binnen de Staf werden gerealiseerd, een reorganisatie uitgevoerd werd en we ook ons allen moesten dealen met een pandemie die zijn weerga niet kent: COVID-19.
Die overigens nog niet voorbij is.
Aooi Welling ontving hiervoor de zesde Commanders Coin.

 • IM7D1129 (Groot)
 • IM7D1143 (Groot)
 • IM7D1154 (Groot)
 • IM7D1082 (Groot)
 • IM7D1110 (Groot)
 • IM7D1111 (Groot)


Terugblik Jan
In zijn bijdrage gaf aooi Welling aan dat hij zijn periode als Stafadjudant als erg prettig heeft ervaren en dankte de Staf en de rest van de organisatie voor het in hem gestelde vertrouwen.

Hij gaf aan trots te zijn te hebben bijgedragen aan het in gang zetten van een aantal bewegingen binnen de LO&Sportorganisatie: het versterken van de Staf (Kenniscentrum) door het geplande binnenbrengen van het Vakmanschap (wat vooral bij de onderofficieren ligt). Ook de lopende herbeschouwing van de LOSS, het opnieuw positioneren van de O&TGp Z-DLD én de actievere rol die de Personeels Advies Raad (PAR) bekleedt, en gaat bekleden, stemden hem tot tevredenheid en optimisme.
Met een gerust hart droeg hij ook deze dossiers over aan zijn opvolger.

Daarna ging de stok daadwerkelijk over in de handen van aooi Johan Veenstra!

Focusgebieden Johan
In zijn woord tot de aanwezigen gaf hij aan blij en vereerd te zijn deze functie te mogen bekleden, een al langer gekoesterde wens!
Hij gaat zich sterker maken voor het overbruggen van de kloof tussen Staf en LO&Sportgroepen; hij wil daarvoor een bruggenbouwer zijn.
Daarnaast benoemde hij zes focusgebieden waarop hij zijn inspanningen gaat richten: Begeleiden, Bewaken, Coördineren, Adviseren, Detectie en Selectie en Traditie.

Hij vroeg hierbij om steun vanuit de gehele organisatie: “ik kan dat niet alleen en wil daarvoor benaderbaar zijn”.

 • JHB_6105 (3) (Groot)
 • JHB_6112 (Groot)
 • JHB_6111 (Groot)
 • JHB_6096 (Groot)
 • JHB_6098 (Groot)
 • JHB_6099 (Groot)
 • JHB_6101 (Groot)
 • JHB_6114 (Groot)
 • JHB_6227 (Groot)


Mooie afsluiting
Na het afmelden werden de aanwezigen bij de ceremonie uitgenodigd voor een broodjeslunch nabij: sporthal de Kei.
Een mooie afsluiting van een waardige ceremonie.

Publicatiedatum: 23 juli 2021