Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


VORMING TOT KAPITEIN

Door: Luuk Nissen

Van 19 juni t/m 13 juli 2017 heb ik de Kapiteinsopleiding KL (KOKL) gevolgd bij het Land Training Centre (LTC) te Amersfoort. Bij de ‘oudere’ LO&Sportofficieren staat deze opleiding beter bekend als de Primaire Vorming Officieren. De plaats en duur van deze opleiding is de afgelopen jaren gewisseld. Van Breda naar Amersfoort en tot 1, 2, 3 of 4 weken. Voor de jongere collega sportofficieren zal de KOKL de eerstvolgende loopbaanopleiding zijn.
In dit verslag zal ik eerst een algemene beschrijving geven van de ‘inhoud cursus’ en afsluiten met mijn ‘persoonlijke ervaring’.  

INHOUD CURSUS
De doelstelling van de KOKL is om de competenties op het niveau van kapitein (verder) te ontwikkelen. Dit betekent concreet dat de cursist wordt voorbereid op het functioneren als:

1.        commandant van een ‘subeenheid’ voor wat betreft bedrijfsvoeringsprocessen en
2.        stafofficier op bataljonsniveau binnen de bedrijfsvoering en operationele omgeving.

Leiderschaps Training en Vorming (LTV) loopt als rode draad door de opleiding.  

De opleiding duurt 20 werkdagen en vindt plaats op het Land Training Centre (LTC) te Amersfoort. De volgende modules worden behandeld:

·        Module 1:                  Leiderschap en Vorming
·        Module 2:                   Bedrijfsvoering
·        Module 3:                  Doctrine
·        Module 4:                  C2 (mod 4a: Besluitvorming en mod 4b: Bevelvoering)
·        Module 5:                  Trends en Ontwikkelingen


C-LTC schrijft het volgende in de meldingsinstructie van de cursus:

“Tijdens de opleiding vergaart en deelt u samen met uw collega’s kennis en ervaring om competenties (door) te ontwikkelen. Deze periode is zeer intensief. Dit geldt ook voor de avonden waar zelfstudie plaatsvindt. ‘Bijtrekken’ tijdens de opleiding is hierdoor niet mogelijk. Het is dus essentieel dat u, vóórdat de opleiding start, aan het gewenste aanvangsniveau voldoet. Om dit te garanderen ontvangt u een voorstudiepakket ondersteund door e-learning (VIOD). Eenmaal in de opleiding kunt u zich dus volledig richten op de competenties, die essentieel zijn op het niveau van kapitein. Om een (nog) beter inzicht te krijgen in uw ontwikkelbehoefte, kunt u o.a. gebruik maken van een digitale DiSC© persoonlijkheidsscan. Verdere uitleg en instructie hierover ontvangt u tijdens de vooropkomstdag. Daarnaast plannen wij tijdens de opleiding intervisie-uren in. Tijdens deze momenten kunt u in een selecte peer-group en onder begeleiding van een docent, elkaar helpen beter te worden door het geven van feedback en het delen van ervaringen.

Tot slot: ik besef mij dat ruim vier weken weg bij uw eenheid een lange tijd is. Toch vraag ik u om tijdens de opleiding uw organieke taken waar te laten nemen door collega’s zodat u zich deze periode volledig kan richten op uw ontwikkeling. Ik ben er namelijk van overtuigd dat zowel u als de organisatie daar van profiteert. Ik wens u succes met de voorstudie en alvast een leerzame opleiding.”

PERSOONLIJKE ERVARING
De cursus zat goed in elkaar. De eerste indruk was gelijk positief en professioneel. De randvoorwaarden klopten wat mij betreft als een bus. Een klaslokaal met voor iedereen een persoonlijke (gloednieuwe) laptop. En op deze digitale omgeving was de structuur helder en overzichtelijk weggezet. Het lesrooster, de modules, een privé map, bibliotheek, internet, etc. Ik vond dit heel prettig werken. Daarnaast kreeg elke cursist de belangrijke documentatie in hard-copy.

Het docententeam gaf op een volwassen manier les. Gewoon collegiaal, zeggen waar het op staat, maar op zijn tijd ruimte voor ontspanning. Uiteraard is het aanpakgedrag van de docenten voor een groot deel afhankelijk van de leerlingen in de klas. In mijn geval een gemêleerd gezelschap van 14 mannen, uit ongeveer alle wapens en dienstvakken. Een mooie mix van lang model en kort model officieren.


De periode heb ik als intensief ervaren, maar ook nuttig en positief. Even ‘uit de waan van de dag’ en samen bezig zijn met collega’s ‘van andere bloedgroepen’. Als LO&Sport man heb ik me nooit buitenstaander gevoeld. Met name in de lessen waarin leiderschap en communicatie centraal stonden, kon ik verhoudingsgewijs ‘meer’ inbrengen dan de rest van de groep. In de lessen waarin commandovoering ter sprake kwam, waren er weer anderen die daarover meer konden vertellen. In principe dus een goede balans van zaken die binnen en buiten de comfortzone lagen.

Qua duur vond ik het lange dagen. Het was veel in het klaslokaal zitten en cognitief bezig zijn. Voor mij persoonlijk had er meer dynamiek in mogen zitten. 1 x per week sport en alleen tijdens de lunch een kleine wandeling was even een cultuuromslag. De avondbelasting vond ik meevallen. Per dag max een ½ uur lees- of voorbereidingswerk. Verder wel handig om te weten, is dat er een TOZT (Tactisch Oefenen Zonder Troepen, red.) plaatsvindt in de 3 e week van de opleiding. Van woe t/m don is er een oefening, inclusief hotelovernachting in Lochem.

In de laatste week is er ook nog een toets. Het is een ‘open boek tentamen’ van 2 uur waarin alle behandelde onderwerpen worden getoetst. Ik heb deze toets gemaakt op basis van mijn aantekeningen die ik gedurende de lessen op mijn laptop had getikt. Ik had een ruime voldoende en eindigde in de middenmoot. De grootste infanterist had net aan een voldoende, wat mij betreft een voorbeeld dat aangeeft dat wapen/dienstvak niet bepalend hoeft te zijn voor het cijfer.


TIP

De beste tip die ik mijn collega’s afsluitend kan geven, is om altijd de helikopterview te houden. ‘Je moet het proces begrijpen’. Wanneer de manoeuvremannen helemaal de diepte ingaan op de inhoud (verplaatsingsvolgorde, wapensystemen, tactieken, etc) is dat interessant, maar in feite onbelangrijk voor het begrijpen van het middel TBM.

Publicatiedatum: 22 augustus 2017