Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
TOEKOMSTONTWIKKELAAR VOOR DE NATRES:
GEERT SUIJLEN
Door Paul Lindeboom

We sluiten de serie over de ‘Natres-sport’ af met een interview met Geert Suijlen. Deze aimabele Limburger met een zeer groot LO&Sporthart – zoals vele weten bestiert hij in Roermond een succesvol bedrijf met 35 personeelsleden, maar geniet hij het meest van het werken in zijn LO&Sporttenue – is naast hoofdinstructeur bij 30 Natresbat in Oirschot ook de man die vanuit de (tijdens de laatste reorganisatie) nieuw opgerichte Regio Centraal de ontwikkelingen voor de Natres-sportinstructeurs vorm geeft en uitwerkt. Gezien onze ervaringen met Suijlen Sport is succes nagenoeg verzekerd!


Wat zijn de belangrijkste pijlers van jouw functieomschrijving?
"Ik ben werkzaam voor 20 uur per week als AOOI O&T (Opleiden & Trainen, red.) voor de Natres, daarnaast ben ik HI van het cluster 30 Natresbat. Gezien het feit dat het bewustzijn van de grootte van de Natres, nu en in de toekomst, recentelijk bij een ieder pas binnen komt ben ik in principe heel veel bezig met het maken van de personeelsinvulling. We hebben 3  Natresbataljons, 10 – 20 – 30 , waar we in elk bataljon graag 10 instructeurs en 1 HI willen hebben. (Daarnaast zijn er ook nog veel zelfstandige Natres eenheden.)  In feite ben ik het fundament aan het bouwen om straks aan alle aanvragen vanuit de bataljons te kunnen voldoen. Wij zijn als LO&S organisatie in mijn ogen een dienstverlenend bedrijf die deze steunaanvragen moet kunnen verwezenlijken. Daarnaast zit ik in een aantal werkgroepen, TIN / AMO opleiding / ARB, enz., waarin wij als LO&S een bijdrage leveren v.w.b. de fysieke en mentale lessen. (Tin = Terrorisme In Nederland, waarbij de reservisten een taak hebben in samenwerking met Politie en Kmar. Arb = Algemene reservisten basisopleiding). Als laatste probeer ik zo veel mogelijk deelnemers te 'ritselen' voor deelname aan de wedstrijden op de Sportkalender van de Sportcommissie, we hebben als NATRES de CLAS Bokaal gewonnen in 2021 en 2022. Of het voorkomt dat ik moet selecteren? Gelukkig kan een ieder deel nemen bij sportwedstrijden en hoeven we niet te selecteren. We zorgen er dus voor dat iedereen kan meedoen. Wat we wel doen is teams op nivo inschrijven."

 • 248906140_4498313340283147_8562515815622962644_n
 • 243971530_4416041028510379_4607231121392232395_n
 • 244198821_4416041591843656_3936920378368329535_n
 • 247144678_4479231075524707_5234044353406957831_n
 • 247388059_4479231182191363_4716118217174909528_n
 • 248678878_4498313660283115_5110651265365238311_n
 • 248752758_4498313446949803_4053544777988402607_n
 • 249241824_4498313603616454_1431985649096421317_n
 • 249328432_4498313480283133_3908005266258319694_n


Je bent binnen de Regio Centraal een solist. Wie ‘helpen’ jou de gewenste richting op? En wie zijn je belangrijkste gesprekspartners buiten de Regio Centraal?
"Het klopt inderdaad dat ik bij de start heel veel zaken alleen voor elkaar heb moeten boksen. Ik heb dat op mijn 'old school' manier gedaan, betrokkenen gebeld, een afspraak gemaakt en in een persoonlijk gesprek zaken afgesproken en ingeregeld. (Keuring Amsterdam / personeelsfunctionaris Natres / P reservisten / Cdt Natres, enz.). Lkol Pieter van der Peet had al heel snel het besef dat de Natres een belangrijke klant van ons wordt en heeft ervoor gezorgd dat ik deze IIR functie mocht invullen. Majoor Ton Neppelenbroek en AOOI Philip Steverink ondersteunen me nu wat ik als zeer prettig ervaar.
Buiten onze regio centraal heb ik voornamelijk contact met de diverse Natres bureau’s."


Hoe kun je, het afgelopen jaar na de reorg, op hoofdlijnen samenvatten als je het over het vormgeven van je functie hebt? En wat is in het afgelopen jaar het belangrijkste succes geweest?
"We hebben heel veel 'meters' kunnen maken v.w.b. onze LO&S Natres organisatie. We hebben een aantal instructeurs kunnen inlijven bij de verschillende clusters. Helaas voor ons zijn een aantal collegae weer terug gegaan naar het reguliere leger, Dennis Brood, Almar Laurijssens en Kaei Bekkers). Echter, hier ben ik alleen maar trots op, goed voor hen en goed voor onze organisatie. Een belangrijk succes is dat de Vak Technische Opleiding (VTO) LO&S opleiding voor reservisten helemaal gereed is waar we in de toekomst gebruik van kunnen maken.
We hebben een belangrijke rol als LO&S bij de diverse opleidingen, waarbij we telkens in het voortraject worden meegenomen en als een volwaardige partner gezien worden in de totstandkoming van de opleidingen.
Ik ben ook zeer tevreden over de deelname aan alle wedstrijden van de Sportcommissie, we zijn als Natres een belangrijke partner gebleken. Dat we 2 jaar achter elkaar de CLAS bokaal winnen, vind ik natuurlijk prachtig. Echter, de deelname en het belangrijk zijn van de Natres vind ik belangrijker."


Je was al een tijdje HI binnen de Natres bij de LO&Sportgroep RVS. Heb je in de afgelopen jaren al voldoende beeld kunnen vormen om snel in de juiste richting op te schakelen?
"Ik kom vanuit het bedrijfsleven en om dan te moeten dealen met een non-profit organisatie blijkt heel erg moeilijk. De stapels papier, de honderden mails, de tientallen bureautjes, een sollicitatie die 6-15 maanden duurt, geen kleding voor nieuwe instructeurs, een defensiepas die 14 weken duurt. Naar mijn mening mogen wij binnen defensie best mee bewegen met het bedrijfsleven en kunnen wij een aantal zaken efficiënter gebruiken."

 • 52445081442_e8f744117c_o
 • Kopie van 220903_Sportdag_231
 • Kopie van 220903_Sportdag_249
 • Kopie van 220903_Sportdag_386
 • 52445609116_eb0782e632_o
 • 72204055_2746671078697779_8143675257878740992_n


Wat zijn voor het komende jaar de belangrijkste mijlpalen, of wat hoop je dat het jaar biedt?
"Ik mag nog 2 jaar werken binnen defensie en ik ga proberen de LO&S organisatie binnen de Natres een belangrijke plek te geven. Zou mooi zijn als we dan 30 instructeurs en 3 HI’s mogen hebben en gereed te zijn voor de groei van de Reservisten. Ik heb veel te danken aan de LO&S organisatie en zou dit graag willen teruggeven."

Heb je na het lezen van dit interview interesse in een functie bij de NATRES als LO&Sportinstructeur?
Stuur dan een mailbericht naar fitforaction@hotmail.com

Publicatiedatum: 04 november 2022

In de serie 'NATRES' verschenen eerder al de volgende artikelen:
aflevering 01 : Amanda Dekker, de eerste soldaat LO&Sportinstructeur
aflevering 02 : Martijn Arends
aflevering 03 : Natres-sportinstructeurs onder de aandacht
aflevering 04 : Vijfkamprecordhouder Guido van der Feen