Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

INTERVIEW BAS WACHTMEESTER
MEESTE MISSIE MAN

Door Johnny Sanna

Zoals eerder gemeld op deze website zijn ‘we’ bezig met het ontwerpen van een Veteranenwebsite. (Bijna klaar, nog even geduld.) Om dit vooraf ruim onder de aandacht te brengen, publiceren we een aantal missie-gerichte artikelen zoals de allereerste missie naar Libanon.
Als tweede artikel een interview door gast-redacteur Johnny Sanna, assistent-webmaster van de Veteranenwebsite, met de meest uitgezonden collega van het dienstvak LO&Sport, Bas Wachtmeester.

1. Je bent de meest onderscheiden veteraan van de LO&S. Wist je dat?

Hiervan was ik niet op de hoogte, echter alleen mijn laatste uitzending is geweest in de fie van LO&Sportinstructeur. Ik ben 4 maal op uitzending geweest.

Met welke missies?

TFH01            

2001              

Dracevo – Macedonie

SFOR13          

2002            

Bugojno – Bosnie

SFIR 4  

2004

As Samawah – Irak

CJSD11          

2017              

Gao – Mali


2. Zou je van elke uitzending een korte samenvatting kunnen geven over hoe jij het beleefd hebt of wat jij daar gedaan hebt?

De eerste uitzending die ik heb uitgevoerd, was in het kader van Task Force Harvest waarbij ik deel uitmaakte van het logistieke detachement dat toegevoegd was aan de Battle Group (die voornamelijk bestond uit militairen van 11 InfBat GGJ).

Aan het einde van 2002 ben ik uitgezonden geweest naar Bosnië. Voor de periode van de uitzending werd ik als manschap (Kpl) tijdelijk bevorderd tot Sgt. Ik maakte daar deel uit van het NSE (National Support Element). Daarbij was ik verantwoordelijk voor alle levensmiddelen (van gevechtsrantsoenen tot vers voedsel) voor alle Nederlandse militairen op de verschillende bases in Bosnië. Tijdens deze uitzending ben ik in contact gekomen met de sportinstructeur die mij er op attendeerde dat er een Cios opleiding niv 4 voor doorstromers gestart ging worden (KL-Cios in Arnhem).

Aan het einde van 2003 brak ik mijn scheenbeen tijdens een voetbalwedstrijd. Intussen was ik ook gestart met het KL-CIOS, met als persoonlijk einddoel een functie als LO&Sport instructeur bij de KL. Dit was dus een behoorlijke tegenslag. Daarbij kwam nog dat mijn toenmalige ehd werd aangewezen om in het kader van SFIR (Stabilisation Force Irak) logistieke ondersteuning te gaan leveren aan de Battle Group in 2004. Allemaal redenen voor mij om met een dubbele motivatie aan mijn fysieke herstel te werken. Na een periode van hard werken aan mijn revalidatie, de Cios opl en de missie gerichte oefeningen en opleidingen vertrok ik halverwege 2004 naar Irak.

De Battle Group in mijn periode bestond voornamelijk uit militairen van 13 InfBat RSPB (Assen). Als noorderling hoorde ik dus veelvuldig een herkenbaar dialect in het uitzendgebied.

Ik was tijdens deze uitzending gestationeerd op het grootste Nederlandse kamp in As Samawah van waaruit ik dagelijkse buiten de poort was om de andere Nederlandse kampen in Al Khidr en Ar Rhumaytha met brandstof te bevoorraden. Brandstof die we ophaalden op de multinational airbase Talil bij Amerikaanse bondgenoten Daarnaast was ik ook regelmatig konvooi cdt logistiek. Samen met de konvooi cdt beveiliging (Battle Group) doorliep je het covo proces en coördineerde je logistiek met de beveiliging hiervan (wat wordt er gedaan bij vijandelijk contact op de verplaatsingsroute, wat zijn de beperkingen / mogelijkheden van militaire voertuigen, wat wordt er gedaan bij mogelijke hindernissen, COA’s, etc). En dat deze afstemming erg belangrijk is, heb ik ook werkelijk meegemaakt aangezien er tijdens de uitvoering van een konvooi een voertuig aangegrepen werd door een IED (Improvised Explosive Device) en er een aantal gewonden waren. Het nut en belang van voorbereidende oefeningen, fysieke fitheid en militaire skills en drills werden mij daar nog eens benadrukt

De KL - CIOS opleiding volgde ik onder andere met onze collega Sgt1 Sanna (LO&Sportgroep Bad Reichenhall). Tijdens de uitzending in Irak kwamen we elkaar ook tegen. Nu niet tijdens sportlessen in een leslokaal van het Cios in Arnhem, maar in het uitzendgebied.

Nadat ik een stage periode binnen de LO&Sportgroep LTK (begeleider Aooi Bergsma / Bd Kap Agterbos) met positief resultaat had afgerond, mocht ik in 2006 mijn CIOS diploma in ontvangst nemen. De KMS en de VTO / FO Sgt LO&Sport volgden (wederom samen met de Sgt1 Sanna), waarna ik in 2007 mocht starten als sportinstructeur op de LO&Sportgroep JWF (Assen).

Veel mensen waarmee ik gewerkt had tijdens mijn uitzending in Irak kwam ik opnieuw tegen wat meteen een bepaalde click gaf.

Toen ik in 2017 werkzaam was op de Oranje Kazerne te Schaarsbergen, werd mij de mogelijkheid geboden om als LO&Sport instructeur op uitzending te gaan met militairen van 12 InfBat RvH, waar ik in NLD ook sportlessen voor verzorgde. Een uitzending naar Mali waarbij ik geplaatst zou gaan worden bij het ondersteunde element van de missie op Camp Castor Gao in Mali. Een missie waarbij ik werkzaam was als LO&Sport instructeur. Na 13 jaar eindelijk weer eens op uitzending vond ik ook weer een super mooie uitdaging.

3. Welke uitzending zou je nog een x willen doen en waarom?  Welke niet en waarom niet?

Een trainingsmissie waarbij we buitenlandse militairen opleiden en fysiek trainen. Je bent dan een belangrijk element voor je Nederlandse collega’s + hebt een direct zichtbare bijdrage aan vrede en veiligheid in het desbetreffende land.

Er is eigenlijk geen missie die ik niet zou willen doen, omdat ik vind dat je als militair sportinstructeur overal een positieve bijdrage kan leveren. En ik ben militair en vind dan ook dat het mijn plicht is om dit te doen. Echter, mijn voorkeur gaat wel uit naar een uitzending waarbij de context mij aanspreekt.


4. Wat is jou het meeste bij gebleven van al die maanden weg te zijn geweest?

Naast de menselijke ellende die er op de verschillende locaties heerste, is mij tijdens de verschillende missies de moed, toewijding, wilskracht en professionaliteit van de vele collega’s waar ik samen mee heb mogen werken, bijgebleven. Daarbij hebben er ook een aantal het grootst mogelijke offer gebracht. Wanneer je hier mee in aanraking komt blijft je dit absoluut bij. Daarnaast heeft het mij ook een aantal vriendschappen voor het leven opgeleverd.

Wat een hele positieve indruk heeft gemaakt op mij, is het weerzien van mijn gezin. Super om mijn vriendin met mijn destijds 1 ½ jr oude zoontje weer terug te zien op de vliegbasis Eindhoven na mijn laatste uitzending.

De uitzendingen hebben mij o.a. inlevingsvermogen opgeleverd, waar ik tijdens mijn werk gebruik van kan maken. De werkzaamheden die verschillende militairen tijdens hun functie op uitzending uitvoeren kan ik snel plaatsen en vertalen naar mogelijke fysieke / mentale opwerkprogramma’s.

5. Heb je het gevoel dat je wat betekent hebt voor de mensen aldaar? Wat dan?

Aangezien dit artikel bestemd is voor de LO&Sportorganisatie ga ik nu dan ook alleen in op mijn laatste uitzending naar Mali. Hierbij hebben we zeker iets betekend voor de mensen aldaar. We hebben o.a. geld ingezameld door middel van een 24 uurs spinning marathon. Met dit geld hebben we samen met de medewerker van Buitenlandse Zaken een aantal scholen en goede doelen ondersteund. Daarnaast hebben we goederen naar scholen gebracht die ze konden gaan gebruiken. Ook zijn er middelen gebracht naar mensen in de omgeving van het kamp die ze konden gebruiken (bijv. hout voor het maken van kozijnen etc.) Voetbal tenue’s heb ik gegeven aan de lokale schoonmaker die deze is gaan gebruiken voor het plaatselijke voetbal team, waar zijn zoontje in speelde. Dit is natuurlijk maar micro succes, echter die geven wel persoonlijke voldoening en waarde.


6. Nu Smi, gezinnetje en wat meer uitgeleefd. Zou je nog een x je hand opsteken voor een uitzending als de baas dat vraagt? Waarom wel/niet?

Voor mij is het gezin heel erg belangrijk en ik kan dit werk alleen maar goed uitvoeren als zij hier achter staan en mij steunen. Dat is voor mij ook voorwaardelijk om weer op uitzending te gaan. Daarnaast heb ik niet alleen de verantwoordelijkheid voor mijn gezin, maar ook binnen mijn werk als militair sportinstructeur heb ik mijn verantwoordelijkheden. Deze zullen goed op elkaar afgestemd moeten worden.

7. Hebben de uitzendingen jou veranderd en in welke opzichten?

Elke uitzending verandert je enigszins. Welke uitzending dit ook is geweest. Iedere persoon heeft daar zijn eigen beleving bij. Voor de een is dit alleen de duur van de uitzending en voor de ander is dit het geweldsspectrum waar hij/zij mee te maken heeft gehad.

Mij heeft het meer relativeringsvermogen gegeven. We hebben het hier in NLD echt niet slecht. We hebben het op veel vlakken zelfs heel erg goed. In veel andere landen is dit veel minder, en is men al gelukkig met het minimum.

En ook dat ik verschrikkelijk blij moet zijn dat mijn thuisfront mij steunt en mij het vertrouwen geeft waardoor ik mijn werk kan uitvoeren en je dit moet respecteren en dankbaar voor mag zijn.


8. Wat maakt jou nou een veteraan?

Het feit dat je namens Nederland een bijdrage hebt mogen leveren aan vrede en veiligheid ongeacht welke missie, welke locatie, welke functie.

9. Welke tip zou je de jongere collega’s willen meegeven wat betreft uitzendingen en het zijn van een veteraan?

1. Wees je bewust van het feit wat jouw bijdrage als militair sportinstructeur kan zijn tijdens missies. En ben je daar dan toe in staat en ben je daar de juiste man/vrouw voor?

bijv. je kan voor ontspanning zorgen voor militairen die onder primitieve omstandigheden, hoog geweldsspectrum en veel stress hun werk hebben uitgevoerd;

bijv. je kan mensen helpen na een extreme situatie (bijv het verlies van een collega, verwerking van situaties) door het middel sport in te zetten;

bijv. je kan de uitzending plezieriger maken door events te organiseren

bijv. je kan waardevol zijn voor de lokale bevolking 

bijv. een goede fysieke opwerking naar de missie kan het verschil maken tussen leven en dood voor onze doelgroep

2. zorg ervoor dat je thuisfront jou steunt en beide achter het besluit staat om op uitzending te gaan

3. laat geld (uitzendtoelage) NOOIT de drijfveer zijn om op uitzending te gaan

4. het maakt niet uit hoeveel uitzendingen je hebt gedaan. Respecteer je collega’s, want het aantal uitzendingen telt niet maar de kwaliteit van de geleverde arbeid aldaar en in welke context.

Met Luuk Nissen in Gao, Mali.


Publicatiedatum: 29 mei 2020

Naschrift van de redactie: Ook Hein van der Made is vier keer uitgezonden, maar de keuze viel op Bas vanwege uitzending naar vier verschillende landen. En Hein stond vorige week al in een van de hoofdrollen in de serie ‘De appel valt niet ver van de LO&Sportboom’ en wilden we niet te veel lastig vallen.