Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

HBF ZOMERDEEL AFGEROND

Door: Jasper de Jong

In mei 2017 zijn de Smi Groen en de Smi De Jong gestart aan de Heeres Berg Führer  opleiding in het Duitse Mittenwald. Na het Anwärter programma, die voor het overgrote deel verzorgd werd door de OBT instructie groep vanuit Roosendaal, vond in april 2017 de intest plaats op de Gebirgs und Winterkampf Schule. (Van deze intest schreef Joop Groen dit verslag, met een voorwoord van René Dekkers, red.)

Na positief gevolg mochten beide starten aan de opleiding.

Na ruim 6 maanden opleiding hebben beide LO&Sport instructeurs het zomergedeelte met positief gevolg afgesloten. Hierin kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod; het gidsen in rots, sneeuw en ijs, bergredding en werken met helikopters.  

In december start het wintergedeelte van de opleiding en dat loopt door tot en met april 2018.

Publicatiedatum: 13 november 2017