Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
LEO SANNEN NEEMT AFSCHEID VAN DE SCHERMSPORT
Door Wil Maaswinkel


Met een tip van Anne-Marieke van Hulst kregen we het verzoek aandacht te besteden aan het stoppen van Leo Sannen als schermtrainer. Leo vond het beantwoorden van de gebruikelijke vragen niet zo'n goed idee. Hij koos ervoor zijn kennis en ervaringen over het leren bewegen te delen. Als redacteur ben ik daar ook blij mee want dat is ook een doelstelling van Vrienden van het dienstvak LO&Sport.

Athletic Skills, Actiontype, Deep motivational drivers (DMD’s), impliciete leermethode, mindset en externe focus van aandacht.
Dit zijn de elementen die ik, na mijn FLO in 2012, heb gebruikt in mijn sport: schermen.
In dit artikel zal ik globaal uitleggen wat deze benadering aan het fysiek leren, presteren en coachen kan toevoegen.
Voor mij als Cordelet Rouge, MZV docent/instructeur, trainer militaire scherm- en moderne 5 kamp ploeg is bij mij deze kennis te laat ontwikkeld.
Ook als militair sportinstructeur en binnen 6 functies als C-LO&Sportgoep had ik de instructie aan militairen, begeleiden van LO&Sportinstructeurs en leiding geven aan kleine teams, anders aangepakt.
Met dit artikel hoop ik de nieuwsgierigheid en interesse aan te wakkeren van minimaal 1 lezer.
De vragen van de redactie waren: hoe ben je bij defensie terecht gekomen, hoe ben je LO&Sportinstructeur geworden, wanneer en hoe ben je in de schermsport gestart, hoe is je opleiding tot schermtrainer (nivo 5) verlopen en wat heb je binnen defensie met je schermopleiding gedaan?
Voor diegene die mij niet kent volgens mij niet zo interessant, voor diegene die mij wel kent “oud nieuws”.
De redactieleden kennende zullen ze glimlachen en het een goed idee vinden dat ik er mijn eigen draai aan geef.
Daar wil ik het v.w.b. de vragen van de redactie bij laten en wil graag verder met verstrekken van inzicht en kennis waar m.i. ieder militair sportinstructeur nieuwsgierig naar zou moeten zijn.

Leo Sannen (LO&Sport van 1979 t/m 2012)


1 Athletic skills: (ik heb de cursus gevolgd en er in gedoceerd)
Mooi “ingepakte” materie gericht op juiste oefenstof op het juiste moment, vooral gericht op jeugd in ontwikkeling, gericht op de periode dat zij sensitief zijn voor verbeteren van coördinatie en later
(na start van groeispurt) ook kracht en UHV.
De Engelstalige begrippen die worden gebruikt zijn “oude wijn in nieuwe zakken”.
Motorische grondeigenschappen, grondvormen van bewegen, transfer of training, begrippen die op het OCLO al werden onderwezen. De kracht van ASM is de koppeling aan sensitiviteit.
Zoals kinderen op jonge leeftijd makkelijk 2 of meer talen kunnen leren, of een muziekinstrument kunnen leren spelen, zo werkt dat ook met de ontwikkeling van coördinatie en atletisch vermogen.
Tijdens de sensitieve periode leer je het velen malen beter en sneller.
Als je werkt met jeugd geeft deze methode enorm veel houvast in het maken van keuzes mbt oefenstof en planning.
Bij mij in de schermzaal werd ik soms aangesproken door ouders: “Leo, is dit een circus, school of schermvereniging?” Nadat ik de ouders had verteld waarom, waren zij heel gelukkig met deze aanpak.
Van bekwame beweger naar goede atleet, daarna pas verder doorgroeien naar technische schermer en later deze vaardigheden tactisch slim toepassen op een wedstrijd.
Schermen is een sport zoals de meeste sporten, NIET TE VROEG SPECIALISEREN.
Wel veel variatie aan oefenstof gericht op de “doelsport”.
Voor schermen is dat oog-hand coördinatie, handelingssnelheid, een stabiel bovenlichaam en balans.
Krachtige en snelle benen en voeten, lenigheid.
Ik heb er een mindmap van gemaakt die ik graag wil delen.

Mindmap 1: Athletic Skills Methode


Militairen zijn deze sensitieve periode al gepasseerd. De jeugd van het MBO, die bij defensie deels worden opgeleid, zijn vaak nog niet uitgegroeid. Het is heel goed dat er voor deze doelgroep goed naar dit model is gekeken. Hopelijk zijn de excessen, met als reden training mentale component, nu uitgebannen. (Ben bang van niet.)


2 ActionType
Weer dat “gedoe” mensen indelen in hokjes.
Weer een indeling in profielen, wat hebben we allemaal voorbij zien komen?
Ik noem er enkele: Enneagrammen, Disc communicatie stijlen, leerstijlen Kolb, Myers & Briggs (MBTI) type indicator.
Voor mij is ActionType  een model waar je als trainer echt houvast aan hebt.
Het boek Totaalcoachen XL is mijn “bijbel”, er wordt goed “doorgepakt” vanuit het MBTI model naar de motorische en mentale component.
Na het bestuderen van dit boek ben ik mijn sport echt anders gaan aanlopen, andere methodieken, andere technieken, totaal andere coaching, zelfs de basis technieken heb ik voor een aantal schermers gewijzigd.
Fysieke en visuele testjes laten zien waar je voorkeuren liggen, dus geen onbetrouwbare vragenlijsten die je maar gedeeltelijk eerlijk invult.
Neem even de tijd om onderstaand filmpje te bekijken, een eyeopener.
Het gaat over visuele voorkeuren en tekortkomingen, gevolgd door enkele slimme aanpassingen, makkelijk te vertalen naar bijna elke sport. Eén voorbeeld van N of S houding en visuele gevolgen.

http://www.actiontype.nl/ook-ons-visuele-system-kent-individuele-voorkeuren/

ActionType geeft aanwijzingen voor coördinatie voorkeuren (fijne, grove, gemengde en cerebrale motoriek), leerstijl, taalvoorkeuren, coaching, ook voor adequate interventies bij stress tijdens de wedstrijden. (Ook in te zetten bij andere situaties, zoals bv GVA.)
ActionType benadering zorgt voor een soepel lopende motor, individuele aanpak, de atleet staat echt centraal, niet de trainer.
Ik ben een introverte, intuïtieve denker die afrondend in het leven staat, INTJ (mastermind).
Hieronder de mindmap van MIJN voorkeuren, als voorbeeld van wat je allemaal te weten komt als je werkt met ActionType.

Mindmap 2: INTJ


3. Deep Motivational drivers. (DMD)
Voor de ontsteking van die soepel lopende motor geeft de DMD aanpak handvatten.
Iemand staat “aan of uit” maar hoe zet je de atleet aan. Net als ActionType, fysieke testjes.
Je voorkeur komt tot uitdrukking in een profiel. Per voorkeur aanwijzingen over wat iemand “drijft” en hoe je dat aanwakkert. Hierbij een mindmap om je een idee te geven.

Hier de mindmap 3: DMD (overzicht in het kader van coachen)


Voor zowel de ActionType benadering als het werken met DMD bestaan goede opleidingen bij de ActionType academie.
Ook voor de sceptici onder ons zal het bestuderen van deze materie je kijk op training wijzigen. Je krijgt grip op situaties waar je voorheen niet zoveel antwoorden op had.
Persoonlijke aanpak, begrip voor personen die anders denken en reageren, maar ook bewegen.
Waarom werkt de individuele aanwijzing voor de een wel en voor de andere totaal niet?
Mijn tip aan het BIMS; beloon de trainers van militaire ploegen met deze nuttige opleidingen.
Voor de LO&S organisatie: een goede verbreding van de kijk op training en coaching.
Goede handvatten voor trainen onder druk, een andere kijk op de mentale component.


4. Impliciete leermethode
Plaatje-praatje-daadje, doe met mij mee, van deel- naar totaal beweging, is deels achterhaald.
Vanuit totaal bewegingen, met dwingende situaties, analogie gebruiken om aanwijzingen te geven, het denken verstoren met neven opdrachten, het verkennen van de grenzen van de techniek dan vanuit het voelen naar de, voor jouw, beste oplossing.
Ik heb een mindmap gemaakt van de diverse methodes.

Mindmap 04: Expliciet, impliciet en differentieel leren.


Tenslotte wil ik graag nog een laatste mindmap met jullie delen.
Hoe loop je een belangrijke, gevaarlijke activiteit aan, de MINDSET, mentale component?
Deze gebruik ik voor het benaderen van een schermwedstrijd, waarbij de mentale focus doorslaggevend is.
Ik heb een vertaalslag gemaakt naar een militaire situatie. Misschien oud nieuws, misschien ook niet.

Mindmap 05: Militaire mindset


Hopelijk ben ik niet langdradig geweest, waarschijnlijk stond er “oud nieuws” tussen.
Misschien ook niet.

Wat een mooie organisatie hè LO&SPORT, geniet ervan, blijf je ontwikkelen, blijf positief.

Maaswinkel en Zimmermann waren mijn voorbeelden, wat heb ik genoten van mijn collega’s.

 

Publicatiedatum: 17 juni 2024