Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
GESCHIEDENIS VAN DE MAPPENSTRUCTUUR
Door Paul Lindeboom

Alles was vroeger toch beter?
Tot ongeveer het jaar 2000 was de groepsomgeving van de LO&Sportgroepen vrij indeelbaar. Met tot gevolg dat bij de komst van een nieuwe commandant vaak de gehele (voor de overige inmiddels bekende) structuur van mappen heringericht werd.
Bij overgang van een militaire sportinstructeur naar een andere sportgroep werd er dan ook steevast een onbekende mappenstructuur aangetroffen, wat niet zorgde voor het makkelijk vinden van informatie of weten waar nieuw aangemaakte bestanden moesten worden opgeslagen.


In de toenmalige sectie Control, onder aanvoering van de vorig jaar met FLO vertrokken Ruud Kruizinga, waaronder buro IV (Informatie Voorziening), ontstond het idee van een gestandaardiseerde mappenstructuur. In de latere sectie OST werd dat in een werkgroep - de werkvloer werd daarin vertegenwoordigd door een Cdt Regio, een Cdt LO&sportgroep, een planner en een (hoofd)instructeur – uitgedacht en vormgegeven. (O.a. Jaco Bras was een van de werkgroepleden.) Gekozen werd voor het bedrijfsvoeringsmodel INK - een praktijkmodel geënt op de structuur en cultuur van succesvolle Europese en, in het bijzonder, Nederlandse organisaties -, en vanwege een aantal LO&Sportspecifieke items ontstond de naam LINK: LO&Sport INK model. Die na overleg uit maximaal 10 hoofdmappen bestond, en om verdere richting te geven bij de opslag van bestanden werd er ook nog een aantal submappen vastgelegd.
De verschillende vormen van  informatie werd hiermee meer eenduidig opgeslagen. Diverse stafburo’s pasten dit model ook toe, maar de urgentie was vooral gericht op de sportgroepen.


20 jaar later

Het LINK-model is langdurig prima werkend bevonden, maar met name een aantal jongere, aan de KMA opgeleide, officieren opperden een mappenstructuur die meer van deze tijd was. Onder het leiderschap van Jeroen Velders was de LO&Sportorganisatie (en ook Staf OTCo) ook meer militair gestuurd gaan werken. Meer militair jargon in Nota’s en verslagen vanuit diverse overlegfora, met betere aansluiting op de brigades. Wat aansloot op de wens van een mappenstructuur conform de indeling met de benamingen van militaire secties. Internationaal bekend als het Continental Staff System wat zelfs zijn oorsprong vind in Napoleons Grande Armée. (Bron: Wikipedia.)
Samen met Jorn Acke en Samuel van Beelen is onderstaande nieuwe structuur vormgegeven, met daaronder nog slechts 1 submappenstructuur. Ook deze nieuwe structuur is gelanceerd met een trefwoordenlijst ter ondersteuning.

SWR of N
De eerdere planning van 01 januari is niet gehaald, maar rond 01 maart a.s. is het LINK-model vervangen door de nieuwe mappenstructuur. Waarbij het enige verschil dan kan bestaan uit de locatie waar de bestanden staan. Want sinds 01 januari 2023 is elke sportgroep namelijk in het bezit van een SWR, een SamenWerkRuimte wat onderdeel is van Microsoft’s Sharepoint. Met in de SWR een Gesloten bibliotheek, waarin slechts de leden schrijfrechten hebben. Leden zijn diegenen die in Peoplesoft formeel geplaatst zijn bij een sportgroep.
Van sommige commandanten van een sportgroep is het de wens deze Gesloten bibliotheek te gebruiken. Het voordeel is, dat alle informatie (zowel intern als extern (klanteenheden)) zich in 1 platform bevind. En een SWR is webbased, waardoor alle mappen en alle afzonderlijke bestanden een url (=internetadres) hebben, waardoor je het middels een hyperlink kunt ‘delen’ met anderen.
Het is echter geen verplichting, de huidige N-schijf kan ook in gebruik blijven. Maar dan wel voorzien van de nieuwe mapbenamingen. Om met de befaamde woorden van Hans van Batavia te spreken: IV, bedankt voor het verbeteren van de slagkracht van defensie!


Publicatiedatum: 12 februari 2024