Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

'AFSCHEID' VAN BERRY VAN MOORSEL

Door Jan van den Dool i.s.m. Frank Paijmans

Woensdag 28 november werd in Oirschot de afscheidsreceptie van Berry van Moorsel georganiseerd. Frank Paijmans, zijn laatste second vanuit zijn laatste functie (C-LO&Sportgroep Strijpse Kamp), was de ceremoniemeester die Berry’s laatste commandant, Jan van den Dool, het woord gaf om de onderstaande woorden aan Berry, zijn gezin, zijn collega’s en genodigden te richten.

Jan: “Welkom allen bij het afscheidsfeestje van Berry. Een afscheidsfeestje waar Berry over heeft getwijfeld, wel een feestje of niet doen? Een feestje dat vervolgens ook  uitgesteld is, want nog een paar maanden nadienen. En ook een feestje wat niet helemaal een afscheidsfeestje is, want per 1 januari ga je weer voor 20 uur aan de slag bij het Fieldlab hier op de kazerne.

Bijna 40 jaar geleden, begin ’79, was je als 18-jarige begonnen op de KMS, bij de Veldartillerie, als wachtmeester. En na 6 jaar ben je over gegaan naar de LO&Sportorganisatie.

MLV
Mijn eerste ervaring met jou was bij je eerste plaatsing als sportinstructeur, op de Chassékazerne in Breda. Ik zat daar als dienstplichtig PC bij de artillerie, en met mijn ALO-opleiding wilde ik natuurlijk ook veel sporten. Jij was ook toen al de enthousiaste sportinstructeur die mensen wilde laten groeien. Met jou heb ik het MLV weer afgelegd, maar ook de NOC*NSF-medaille, nu de Vaardigheidsmedaille, en het Buitengewoon Geoefend Handgranaat Werpen. En we deden een heel opwerkprogramma voor het MZV, nu MVK. Een mooie periode, uitmondend in een regionale MVK-afname met 500 deelnemers. En het begin van een hele serie afnames.

En waarschijnlijk heeft jouw enthousiasme er ook aan bijgedragen dat ik zelf uiteindelijk ook voor de LO&Sportorganisatie heb gekozen.

Zuur Soesterberg
Je hebt een hele mooie tijd gehad bij de LO&Sportorganisatie, vind je zelf. Maar aan het einde was het klaar. De ontwikkelingen gaan heel erg snel en sommige dingen zijn niet zoals jij het zou willen zien. Vele veranderingen, maar niet alles afgemaakt zoals jij het zou willen. En dus ging je ook uitkijken naar het vertrek, je FLO.

Je hebt in je carrière, zoals je zelf zegt, bijna altijd mooie plaatsingen gehad en je bent altijd ‘op tijd’ bevorderd. Als artillerist heb je een paar plaatsingen gehad in ’t Harde en als Sportinstructeur voornamelijk in het zuiden, met name Oirschot en Weert. Eén zuurtje, zoals je zelf zegt, in Soesterberg. Maar daar beleefde je ook één van de hoogtepunten: de uitzending met IFOR 14 naar Bosnië.

Petje af voor Berry

Impact van Marcel
Een dieptepunt was het overlijden van Marcel Gloudemans, een collega LO&Sportinstructeur in Oirschot. Het overlijden van Marcel, heel snel, door ziekte, heeft een aardige impact gehad.

Ook heb je zelf de laatste jaren problemen met je gezondheid gehad: een stent geplaatst, een hersenbloeding……

En toch stond daar ook aan het einde nog steeds die  enthousiaste sportinstructeur die mensen beter wilde maken. Alleen nu geen enthousiaste PC van de artillerie, maar de eigen LO&Sportinstructeurs van jouw eigen LO&Sportgroep. Je hebt ze begeleid en laten groeien, ook in je laatste periode.

Petje
Je bent altijd die enthousiaste sportinstructeur gebleven.

We hebben vele ontwikkelingen meegemaakt, en de laatste jaren ging het heel snel. Je was er aan het einde een beetje moe van en toch ben je in heel veel dingen wel meegegaan.
Ik neem daar mijn petje voor af.

Ja, en dan nu het vervolg. Twintig uur bij het Fieldlab van Dennis Gorree, maar nog veel belangrijker, jouw woorden: het huis schoonmaken………………………….en opa worden……………….en golfen.

Publicatiedatum: 05 december 2018