Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


PROFESSIONEEL REVALIDEREN

Door: André Wijnberger


Hoewel adjudanten Eric Hoek en André Wijnberger al vanaf begin 2016 op het Militair Revalidatie Centrum in Doorn aan het werk zijn, is het pas sinds november 2016 een officiële plaatsing en functie voor hen geworden. Na een periode van ‘gewenning’  en vooral veel meekijken en indribbelen, leek het hen een goed idee om met collegae uit den lande een meeting te organiseren.

Daarom heeft André via de beide regiocommandanten  de vraag uitgezet welke LO&Sportinstructeurs  er per kazerne verantwoordelijk zijn voor het SMR ter plekke.

Die inventarisatie was vrij snel gebeurd door adequaat reageren van de collegae, en op 29 juni heeft de eerste meeting plaatsgevonden met 15 collegae op het MRC, in het bijzijn van majoor Arjan Kreeft. Majoor Pieter van der Peet was helaas verhinderd, maar volgt het wel op de voet.

De diepere reden om dit te organiseren ligt in het volgende:

Er is een lange wachtlijst voor militairen en die moet zo snel mogelijk worden weggewerkt. De oplossing is gevonden door de revalidatie duur en de intensiteit daarbij te veranderen.

Revalidanten die nu de hele week op het centrum therapie volgen , gaan terug naar een programma van 2,5 dag per week, waarbij ze vervolgens op de werklocatie met ‘ huiswerk opdrachten’  aan de slag gaan. Een andere revalidant komt dan voor de volgende 2,5 dag naar Doorn voor zijn / haar therapie, het wisselmoment is dus op woensdag.


Na de opening door C MRC lkol Jeroen Hulst, hebben we van gedachten gewisseld over een aantal zaken;

·       Hoe kunnen we ervoor zorgen dat re integranten niet ‘verdwijnen’  bij terugkeer bij
       het onderdeel?
·       Welke informatie kunnen we elkaar geven tijdens en na het revalidatie proces?
·       Op welke wijze borgen we dit proces, ook richting commandanten?
·       Uitwisseling van de verschillende werkwijzen.

Tijdens deze meeting hebben de sporttherapeuten Chris Hemstede en Bas Hendriks toelichting gegeven op vakinhoudelijk gebied en werd er op constructieve wijze gediscussieerd over de onderwerpen. Daarna was er een korte rondleiding over de accommodatie en konden de collegae kennismaken met CAREN (Computer Assisted Rehabilitation Environment). Dit is een hightech omgeving, virtual reality, waarin revalidanten op velerlei gebieden kunnen oefenen en werken aan herstel. Of het nu gaat om mensen met bijvoorbeeld een amputatie of die herstellende zijn van een beroerte, er zijn heel veel verschillende scenario’s voor gemaakt. Daarin waren bewegingswetenschappers Wieteke Sauter en Roos van der Lint degenen die daarover meer informatie hebben gegeven.

Een korte sessie (van 08.00 – 10.00 uur) kwam daarna tot een einde en het was volgens de aanwezigen een mooie aanzet tot samenwerking, waarbij er één woord van cruciaal belang is: Communicatie!

Deze week gaat er nog een bericht naar de SMR collegae, waarbij ze voorzien worden van digitale achtergrond informatie rondom therapieën en werkwijzen. In ieder geval hebben we goed helder gekregen dat we elkaar nodig hebben en de opstart daarvan gaf een goed gevoel. Wordt vervolgd!

Publicatiedatum: 07 juli 2017