Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VIJFKAMP-HISTORIE BINNEN DE LANDMACHT
DE COMPLETE WEDSTRIJD OP 1 DAG!

Door Paul Lindeboom
Startartikel Vijfkamphistorie

Vooraf: het onderstaande artikel werd eind juni 2019 al geschreven, direct na afloop van het laatste Nationaal Militair Kampioenschap MVK op 25 juni jl, maar op uitdrukkelijk verzoek niet gepubliceerd. Met een baaldag tot gevolg, want het schrijven van een artikel en bijpassende foto’s zoeken, kost je al gauw een uurtje of twee, drie. Die onvrede verdween al snel toen bleek dat die laatste MVK het nieuws al gehaald had. Met mogelijk een negatief imago voor LO&Sport in het bijzonder en Defensie in het algemeen. Nu de mediastorm geluwd is, kan ik eindelijk starten met de aftrap voor weer een mooie serie.

MVK digitaal ondersteund
Ik maak, in een ondersteunende rol, inmiddels al weer aardig wat jaartjes deel uit van het team dat het NMK MVK. Door de digitale aanpassingen en verbeteringen aan het geavanceerde programma dat bijna alle administratieve zaken en uitslagverwerking, een Microsoft Access programma, en de militaire functiewisselingen ben ik langzaamaan uitgegroeid tot de enige persoon die dit programma nog weet te bedienen. Gekscherend wordt ik daarom wel eens de Vijfkampgoeroe genoemd. Je kunt slechtere titels in de wacht slepen…….

In de loop der jaren heb ik al behoorlijk wat meegemaakt. Hevige onweer, omgewaaide bomen op het hindernisbaanparcours, een nachtelijke bankoverval in Amsterdam waarvan de politie-achtervolging dusdanige proporties aannam dat de gehele A2 richting Eindhoven afgesloten werd en niet slechts ik veel te laat aankwam, flinke wateroverlast en een extra MVK-afname voor de in Oirschot gelegerde brigade. Vele van deze zaken werden altijd steevast professioneel glad gestreken door de LO&Sportgroep RVS, echte CLAS-bakken.

Dit jaar ga ik ook weer een bijzondere editie meemaken, want de weersverwachting geeft voor dinsdag 25 juni een graadje of 34 aan.

Het 'Schakelbord' van het Vijfkamp-programma

De dagen vooraf
Een week voor het evenement sluit de inschrijving en toont 122 deelnemers. Een aantal wat Rene de Jager niet vrolijk stemt, want zo laag is het tot nu toe nog niet geweest. Als hij vrijdag een mededeling plaatst over aanpassing van het evenement, door de verwachte hitte wordt besloten het afsluitende onderdeel (de cross) als eerste om 07:00 uur te laten starten, regent het ondanks het al mooie weer afmeldingen en houden we nog 87 moedige militairen over.

Maandagavond 24 juni, 20:15 uur
Rene en ik zijn klaar met diverse administratieve voorbereidingen zoals scorebriefjes voor het werpen en schieten. Eerder heeft Rene al startlijsten gemaakt voor de diverse schietseries, het is een strak georkestreerd evenement wat behoorlijk wat voorbereidende uurtjes vergt. Ik neem nog even telefonisch contact op met Fred Timmermans over het ontwerpen van een touchscreenprogramma ter vervanging van het oude Uitzendingenbord wat in de gang van gebouw Y op de Bernhardkazerne hangt. Na een hilarisch openingsgesprekje, Geert Suijlen (assistent Sportcommissie) en Jacques Ooms (trainer Natres/Cior teams) staan vlak naast mij, maakt Fred een opmerking over mijn vermoedelijke 3-daagse bezoek aan Oirschot. “Hé Fred Sport, onder welke steen leef jij? De Vijfkamp is nu al voor het derde jaar een organisatie van slechts 1 dag. En morgen is het feitelijk zelfs in een halve dag!”
Bijzondere aan dit gesprek toont de diverse contacten die ik met zowel actief als voormalig personeel van ons LO&Sport onderhoud. Een week of zes geleden veelvuldig contact met Leo Sannen en Theo Vonk, en nu weer drie mannen die in diverse vormen toch ons dienstvak trouw blijven.

Maandagavond 24 juni, 21:30 uur
Radler en Spa blauw voeren de boventoon op het terras. Ik spreek een aantal deelnemers en bevraag hun beleving van het gewijzigde tijdstip en startvolgorde. Daar waar ik gemorrel had verwacht, verrassen de antwoorden. Ze vinden het wel spannend. Zien niet op tegen de temperaturen want zijn goed getraind. En de cross geeft nu een heel andere wedstrijd, want normaliter wisten ze vooraf ongeveer wel welke tijd er neergezet moest worden voor de beoogde medaille. En kon er vanwege de jachtstart tactisch gelopen worden op de directe concurrenten. Nu moet er met de massastart van meet af aan volle bak gelopen worden. Positieve focus.

Vaste deelnemer Guido van der Feen:

Dinsdagochtend 25 juni, 06:45 uur
Nog een positief element van de programmawijziging. Was het melden voorheen een instuif, nu treedt iedereen gezamenlijk aan in DT en wordt de wedstrijd a la de Olympics gezamenlijk geopend met alle deelnemers en organisatieleden bijeen. Er wordt door het BIMS nogmaals verduidelijkt wat er ondernomen is om excessen te voorkomen, e.e.a. in overleg met de Gezondheidsdienst. De deelnemers krijgen ook nog allerhande tips aangereikt met het oog op hitteletsel. Kan geen kwaad, ondanks dat het nog lekker bewolkt is en het een lekkere wedstrijdtemperatuur van 23 graden is. Krijg bijna zin om mee te doen. Geluk bij een ongeluk dat dit niet mogelijk is, want eerder opgedane wedstrijdervaringen hebben mij al geleerd dat ik niet voor niets in de winter geboren ben.
Minder geluk geeft de nog slechts 66 deelnemers, liefst 21 deelnemers zijn zonder berichtgeving niet komen opdagen. Defensie is een afspiegeling van de maatschappij. Aso’s.

Dinsdagochtend 25 juni, 07:45 uur
Paniek in de tent is een overdreven kreet, want de toegesnelde LO&Sportinstructeurs blijven kalm en acteren adequaat, maar het beeld van 2 neergestorte hardlopers op de sintelbaan is geen leuk beeld. IJszakken, sponzen, een brancard en de toegesnelde sporttherapeut leveren professionele eerste hulp, maar die 2 mannen liggen er niet lekker bij ondanks de acties. Twee op zesenzestig is gelukkig nog wel een relatief laag getal, maar elk ‘slachtoffer’ is er eentje teveel in een periode waarin de sensatiegeile media defensie en politie soms lijken te verketteren. Dat wij weten dat militairen een speciale doelgroep zijn, goed getraind en voorbereid worden op bijzondere omstandigheden en dat er afdoende voorzorgsmaatregelen getroffen zijn, laat onverlet dat het niet gewenst is om vanavond het NOS Journaal te halen.
De twee onfortuinlijke en met spoed naar het hospitaal afgevoerde deelnemers zorgen er toch voor dat er een nieuwe risico-analyse plaats vind (en nu zelfs met contact met TNO). Het evenement wordt gestaakt.

Vrijdag 28 juni
Navraag leert dat het gelukkig goed gaat met de twee door de hitte bevangen deelnemers. Maandag hadden ze een bedreigende kerntemperatuur van boven de 41 graden, maar zijn gisteren ontslagen uit het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, waar ze twee dagen extra ter observatie bleven omdat bepaalde bloedwaarden nog niet goed waren. Naar de mening van de expert-arts is er geen kans op blijvend letsel.
Persoonlijk heb ik goed gevoel over de wijze waarop vooraf en tijdens het evenement gehandeld is. En ben ik trots op mijn collega’s van de sportgroep, die onder verzwarende omstandigheden ‘koel’ bleven en handelend optraden. Zoals ze al jaren het evenement soepel en foutloos laten verlopen. En dat is een objectieve waarneming. Burger, hè!

TOP groep uit Oirschot


Vooraf was ik al van plan een verslag te schrijven, want met André Wijnberger had ik eerder al afgesproken dat we dit jaar een serie artikelen zouden wijden aan de Militaire Vijfkamp historie. Ondanks dat deze wedstrijd onbevredigend is geëindigd, is denk ik dat bovenstaand wel duidelijk geworden is dat de MVK een bijzonder evenement is.

4 maanden later
Afgelopen week, eind september dus, kreeg onze Sportcommissie te horen dat een speciale, door de minister aangestelde, onderzoekscommissie van oordeel is dat de organisatie niets te verwijten valt. Sterker, de manier hoe dit evenement onder hitte-omstandigheden georganiseerd werd, zal gaan dienen als blauwdruk voor toekomstig te organiseren evenementen waarbij hoge temperaturen voorspeld worden.


Publicatiedatum: 27 september 2019

 

Alle verschenen artikelen in de serie over het ontstaan van de Militaire Vijfkamp:
- start   : de MVK op 1 dag
- deel 1 : het begin van de ZMV, interview met Leen Pfrommer
- deel 2 : ZMV in de periode '70 - '80, interview met Peter Rommelse
- deel 3 : de carrière van Rob Jansen
- deel 4 : de dames treden toe tot de Vijfkamp
- deel 5 : de carrière van Eric Hoek