Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


AD VAN DER WEG RIDDER IN
DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Door: Rik van Trigt

Tijdens een jubileumfeest op vrijdag 11 februari jl. van zijn Schermvereniging Almere is de Kapitein LO/Sport BD Ad van der Weg geridderd voor zijn grote verdiensten. Deze verdiensten waren niet alleen zijn grote inzet voor de schermsport maar ook die in de samenleving van Almere waar veel jonge mensen actief kunnen zijn in de schermsport.

Ad was zichtbaar verrast en emotioneel geraakt tijden de speech van de burgemeester van Almere en het uiteindelijke opspelden van het ridderkruis.  

Ad van der Weg is o.a. in de 90’er jaren van de vorige eeuw Commandant LO/Sportgroep geweest van de LO/Sportgroep Kolonel Palm Kazerne Bussum. Hij wist daar met een vooruitziende blik een Management document op te zetten wat voor veel LO/Sportgroepen de standaard werd.

Zijn aanzet tot het volgen van computerlessen was voor zijn personeel toen niet altijd te begrijpen, maar ook daarin was hij vooruitstrevend. Ook in die tijd, in drie maanden 15 grote organisaties (o.a Triatlon, Survival en grote kazernesportdagen) draaien was voor de groep van Ad geen enkel probleem. Samen met zijn 2 de man Ab Agterbos en 12 LO/Sportinstructeurs zijn daar toen vooruitstrevende doelen gehaald waar de LO/Sportorganisatie jaren later nog profijt van heeft gehad.

Groepsfoto uit de tijd van Bussum, v.l.n.r. Fred Jansen, Ab Agterbos, Rik van Trigt, De Ridder en Danny Pennings.

Nader: Meer achtergrondnieuws over Ad's Almeerder Activiteiten lees je hier.

Foto’s: Feenstra Fotografie