Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

OPENING MS&C RUIMTE OP DE RVS

Door Ruben Hensels


De opening van de nieuwe Military Strength & Conditioning (MS&C) ruimte op de Legerplaats Oirschot geeft een boost aan professioneel trainen. Het zorgt er voor dat de LO&Sportgroep RvS nog beter in staat is om het personeel van 13 Lichte Brigade zowel fysiek als mentaal voor te bereiden op haar operationele taak.

Het trainen van die fysieke fitheid vraagt om een verantwoorde en effectieve trainingsopbouw. Structureel aandacht besteden aan het trainen van de grondmotorische eigenschappen (Fit for Life) is noodzakelijk om op lange termijn gezond en inzetbaar te kunnen zijn voor de specifieke militaire taakstelling (Fit for Function) en het uitvoeren van operaties (Fit for Action).

De intensieve samenwerking met de National Strength & Conditioning Association (NSCA) heeft er de afgelopen twee jaar voor gezorgd dat de LO&Sportorganisatie KL al haar professionals heeft gekwalificeerd op het gebied van MS&C. Hierdoor ontstaat uniformiteit van opvatting over training en eenduidigheid in het Fysiek en Mentaal Opleidings- en Trainingsplan (FMOTP) van de eenheid.

Naast de reguliere strength & conditioning lessen zal het, na versoepeling van de COVID-richtlijnen, voor personeel van de Brigade ook mogelijk worden om op gezette tijden zelfstandig te trainen in de nieuwe accommodatie.

  • 146542645_4083607168324274_5037763846970669551_o
  • 146546299_4083607188324272_5149816754729469782_o
  • 146581974_4083607178324273_3576086303821042398_o
  • 146994757_4083607388324252_705794574677099652_o
  • 146619488_4083607318324259_4531408099382526281_o
  • 146489413_4083607301657594_758498728502138286_o


Publicatiedatum: 12 februari 2021