Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

IN MEMORIAM: FRANK KIST
Door: Rob Zimmermann (Hoofd Sectie Control LO&Sport in de jaren '90)

Foto ontvangen via Ronald Hagènus

Op woensdagochtend 07 december bereikt de redactie via Ronald Hagènus het bericht van het overlijden van oud-collega Frank Kist, die op deze website in het kader van het 40-jarig bestaan van de LO&Sportorganisatie nog een voorname bijdrage leverde in deze aflevering over GOAL. (Wrang detail: volgend jaar is het onafwendbaar dat GOAL vervangen wordt door de O&iT-Tooling.)
Omdat er (buiten het interview in 2016 in zijn woonplaats Kampen) geen persoonlijke ervaringen met Frank waren opgedaan, wendden wij ons tot Rob Zimmermann, oud-commandant en in 2004 oprichter van ons dienstvak.


"Frank Kist, 'mijn' kapitein bedrijfsvoering, veel te jong overleden in de leeftijd van 59 jaar. Natuurlijk veel te vroeg en je wordt stil als zo’n bericht tot je komt. We kunnen alleen hopen dat hij op een vredige manier is heen gegaan, gelukkig wel in aanwezigheid van zijn gezin. Mijn condoleances gaan uit naar zijn familie en vrienden.

Frank was een bevlogen bedrijfsvoeringsman en daarmee ook een aanjager van de Verbeterde Bedrijfsvoering (VBV) zoals die eind van de vorige eeuw binnen de KL en dus ook binnen de LO&Sportorganisatie werd uitgerold. Het was een tijd van pionieren waarin getracht werd zicht te krijgen op de output en de kosten van onze organisatie. Een goed functionerend managementsysteem was daarin essentieel. In die tijd was er nog een beperkt, op Excel gebaseerd, systeem, toen al onder de naam GOAL. Frank heeft een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren en implementeren van dit systeem, dat nu nog (geloof ik) operationeel is in de LO&Sportorganisatie. Mede door zijn inspanningen werd de LO&Sport meermaals als voorbeeld gezien en geroemd als goed functionerende resultaatverantwoordelijke eenheid binnen COKL.

Naast dit vakinhoudelijke aspect was Frank - hij is hoofd bedrijfsvoering geweest van voorjaar 1995 tot voorjaar 1997 - een zeer plezierige collega, waardoor vaak in een zeer fijne sfeer, met de poten op tafel en een gulle lach, de bedrijfsvoeringproblematiek besproken kon worden.  Ondanks het plezier in zijn werk, was Frank niet geheel tevreden (zeg maar heel erg ontevreden) over het personeelsbeleid binnen de KL. Zijn ambities reikten veel verder dan “ondergeschikte" functies binnen de controllerwereld. Die ambities werden echter beperkt doordat hij niet geheel voldeed aan de loopbaaneisen, in concreto het niet hebben vervuld van een parate functie, als ik me goed herinner.

Het was dan ook niet echt een verrassing dat Frank de KL en de LO&Sport de rug toe keerde en hij een functie aanvaardde bij Ordina als business consultant. Het contact met Frank is daardoor langzaam verwaterd, ieder ging immers zijn eigen weg. Ik ben Frank nog eenmaal tegen gekomen in een restaurant in Groningen toen ik daar deelnam aan een symposium. Het werd een allerhartelijkste ontmoeting, waarin hij me terloops probeerde te verleiden om ook die stap te maken. Door gebrek aan lef en een sterke binding met onze LO&Sport ben ik daar niet op in gegaan. Ik herinner me wel nog heel goed hoe Frank vol trots en passie vertelde over zijn werk binnen Ordina. Niets veranderd, nog steeds de bevlogen en gepassioneerde Frank.

Frank, rust in vrede en familie, vrienden en collega’s van Frank, veel sterkte gewenst."


Publicatiedatum: 07 december 2022