Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

 

Op 29 december 1975 werd de LO&Sportorganisatie een zelfstandige eenheid. Dat gegeven leek de redactie in de loop van 2015 een mooie gelegenheid om op 29 dec. 2015 een speciale editie van de Zandloper uit te geven, met als allereerste idee om daarin 40 artikelen op te nemen met 'Memorabele Momenten & Markante Mensen'.

Dat idee stierf al snel in schoonheid want vergde veel arbeid en tijd.

Het tweede idee leek meer haalbaar: 40 bladzijden met mooie verhalen en mooie foto's.

De waan van de (werk)dag achterhaalde ook dat laatste idee, maar de 40 bladzijden aan tekst hebben we uiteindelijk wel mooi op deze website kunnen plaatsen en bood een zeer gevarieerd scala aan artikelen.

Aan de linkerzijde zie je eerst het verhaal over Bob Oostheim. Markant in al zijn spiercellen, maar leidde (m.u.v. Hans Speelman) niet tot veel animo onder de lezers om vergelijkbare anekdotes naar de redactie te versturen. Alle overige artikelen zijn dan ook van de hand van de redactieleden, hier en daar bijgestaan door oud-collega's.

Veel leesplezier met de overige 15 markante artikelen!