Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
NATO MISSIE IRAK (NMI)
Door Tommy de Boer

Tommy de Boer, in de periode dat hij nog in zijn opleidingsperiode op de LTK was tewerkgesteld zagen wij én zijn tegenstander hem al HEEL kort in actie op onze website, is vanuit LO&Sport de allereerste die met de nieuwste missie NMI te maken gaat krijgen. De voorbereidingen zijn in volle gang maar Tommy wist toch tijd vrij te maken voor een artikel. Deze keer langer dan het eerste contact met hem.

Aanstelling
Eerst zal ik mijzelf even voorstellen, mijn naam is Tommy de Boer, 29 jaar en sportinstructeur op de Johan Willem Friso kazerne in Assen. Ik ben de eenheidsinstructeur van de C-compagnie para Margriet van het 13e bataljon en ik draag zorg voor de fysieke en mentale inzetbaarheid van de eenheid.

Een aantal maanden geleden ging het gerucht rond dat de Charlie compagnie op uitzending zou gaan richting Irak. Er was vrijwel niks bekend over de missie, alleen dat deze missie de eerste rotatie zou zijn van Nederland.
De Denen waren al bezig met dezelfde taakstelling, dus de Nederlanders zullen die taak dan ook overnemen.
Omdat de geruchten toch over en weer gingen en er niet heel veel zekerheid was, hield de Compagniecommandant er wel rekening mee dat de jongens alvast fysiek in een goeie staat moesten verkeren.
Elke week werd er meer bekend over de missie en hoe de Charlie hier hun taken gingen uitvoeren.
Ze gaan mee als force protection en zorgen voor de veiligheid van allerlei belangrijke mensen in Irak.
Dan moet je denken aan ambassadeurs, generaals, politici etc. (hierna VIPS) om deze mensen veilig op locatie te krijgen.

  • IMG_4288
  • IMG_4351
  • Mali 2
  • Sport 1
  • opkomst


Voorbereidingen
De kogel is door de kerk en de compagnie gaat op uitzending. Dit betekent dat ik als sportinstructeur van de C-cie ook mee ga.
Na 2 missies in de hoofmacht lijkt mij dit ook een mooie kans om een keer ondersteunend mee te gaan en te kijken hoe het in zijn werk gaat vanaf de zijkant.

INTERMEZZO - Toen ik de overstap maakte van de infanterie naar de GNK heb ik eerst een functie gedraaid in Havelte bij 43 MEDCOY. Hier viel ik direct met mijn neus in de boter en mocht ik in 2015 op uitzending naar Irak (CBMI2).
Hier gingen we met een MTF en een vervoersploeg de geneeskundige afdekking bieden voor onze jongens. Mijn functie was destijds chauffeur van de ambulance en stonden wij vaak bij lessen of schietdagen om daar NONEX de afdekking te doen. De eenheid was daar dan ook bezig met het trainen van de Koerden, die tegen ISIS vochten.
Na mijn tijd bij 43 kreeg ik een aanbod om bij 11Gnk 3 pel te gaan werken, na dat aanbod dacht ik van: ‘nou, die rode baret staat mij zo goed’ dus ik accepteerde dat aanbod en kwam toen terecht bij de afvoer om daar als Geneeskundige verzorger mijn AMV-er te ondersteunen. Hierna werd er al snel bekent gemaakt dat ik in 2018 mee kon gaan naar Mali (LRRPTG5). Ook deze kans pakte ik met beide handen aan en gingen we met 2 geneeskundige verzorgers, een AMV-er en een dokter richting het uitzendgebied. Hier gingen wij mee met de lange afstands patrouilles en deden wij de geneeskundige afdekking.


Dit betekent dat er allerlei voorbereidingen moeten worden getroffen.
Hierbij denken we natuurlijk aan hun operationele voorbereidingen maar ook zeker hun fysieke voorbereidingen.
Samen met de hoofdinstructeur van cluster 13 ging ik aan de tekentafel zitten om voor de club een trainingsschema te fabriceren.
Kijkend naar hun taakstelling en hun bewegingspatroon hebben we een aantal aspecten vastgelegd in het Fysieke en Mentale Opleiding- & TrainingsPlan (FMOTP).
De conclusie is dat de basis fitheid op niveau moet blijven en dat de mannen meer kennis krijgen in het MZV Operationeel Gericht.
Kijkend naar hun taakstelling gaan ze veel bezig op korte afstand van zowel lokalen als de VIPS, en bij nodige escalaties moet de individuele militair wel weten wat te doen in zulke situaties.
Waarbij men misschien wel een escalatie kan sussen of zo kan handelen dat er geen dreiging meer wordt gevormd voor de VIP en voor zichzelf.


Deze lessen worden op diverse locaties gegeven. We zijn bijvoorbeeld bij de schietoefeningen geweest om daar tussen het schieten door de MZV-lessen aan te reiken.
Door de drukke planning van de C-cie kan het niet altijd zo zijn dat de lessen doorgaan, door zulke situaties moet er veel flexibiliteit zijn en moeten we denken in oplossingen.
Zo bieden we ook lessen aan per operationele groep, ze gaan in Irak met veel zelfstandigheid per groep te werk. Dit willen wij ook vasthouden in de sportlessen en dat ze per groep bij LO&Sport komen om zo toch veel trainingslessen aan te kunnen bieden.
Op deze manier van flexibel trainen in het kracht- en uithoudingsvermogen en MZV OG bereiden wij de compagnie goed voor, voor de missie in Irak.


Verwachting
Omdat dit de eerste rotatie is van de Nederlanders, denk ik dat er nog een hoop opgezet moet worden voor een soepele missie. Ik zie het als mijn taak om daar een zo comfortabel mogelijke situatie te creëren waar ik mijn compagnie blijvend kan trainen in hun vaardigheden.
Na een aantal verkenningen - Ik ben er zelf helaas niet fysiek geweest maar ik heb nauw contact met de vierhoek waarbij ik veel info kreeg over het gebied en vanuit daar kon ik een aantal conclusies trekken -  weet ik dat er voor nu niet heel veel mogelijkheden zijn voor organieke lessen aan de club. Er staat wel een fitness van de Amerikanen die prima de mogelijkheid biedt voor training op individueel vlak, maar daar mag ik tot nu toe nog geen gebruik van maken voor lessen.
Op locatie zal ik voornamelijk bezig gaan met pionieren van het opzetten van mijn eigen trainingsplek.
Of ik al contact heb moeten leggen met Buro LOG over accommodaties of middelen? Ik heb zelf info gevraagd met een aantal logistieke spelers binnen de LO&Sportorganisatie over aanvragen en om spullen daar te krijgen en de werkwijze daarvan. Voor mijn uitzending ga ik ook nog in gesprek met de staff adjudant en hoofd Logistiek om alles duidelijk te hebben als er iets speelt in het gebied qua materiaal of logistiek.

Uiteraard ga ik ook bezig om evenementen en challenges voor de compagnie om ze uit te dagen, maar ook om wat ontspanning te bieden en dat ze wat herinnering relikwieën kunnen verzamelen wat ze vol trots kunnen laten zien aan hun relaties dan wel collega`s in Nederland.
Kortom, ik verwacht een leuke uitzending vol uitdagingen voor mij als sportinstructeur, in zowel het lesgeven als in het organiseren van grote evenementen.
Ik heb er veel zin in en hoop na deze missie gegroeid te zijn als sportinstructeur en na 4,5 maand weer veilig terug mag komen bij mijn lieve vrouw, familie en vrienden.


Publicatiedatum: 13 november 2023