Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

ROOD EREKOORD ROBIN FRANCKE
Door Pieter van der Peet

Commandant LO&Sportorganisatie kent het rood erekoord toe aan:
Maj R.S. Francke

Uw functioneren kenmerkt zich al jaren als uitstekend, onder andere vanwege uw leiderschap, veelzijdigheid, gedrevenheid en bijzonder goede wijze van samenwerken.


U heeft over een langere tijd en in verschillende functies meer dan uitstekend gefunctioneerd. Zowel als commandant LO&Sportgroep Oranjekazerne, regiocommandant Zuid en als hoofd Bureau 3/5 heeft u zich ingezet en ontwikkeld tot een rolmodel voor uw collega’s. Met uw analytisch vermogen, kennis, inzicht en ervaring wordt uw leiderschap volledig geïntegreerd in uw handelen.

In alle functies neemt u uw verantwoordelijkheid en eigenaarschap ten opzichte van uw rol. U bent iemand die levert en werkzaamheden logisch ordent in processtappen. De snelheid waarmee u schakelt en handelt valt op en werkt aanstekelijk op uw omgeving.

Voor zowel de LO&Sportgroep als ook Regio Zuid bent u een perfecte commandant geweest. U heeft altijd een goede balans gevonden tussen mens- en taakgerichtheid. Daarbij laat u zien dat u zowel tussen als boven de groep kan staan. Uw analyserende vermogen zorgde ervoor dat mensen in hun kracht werden gezet en dat problemen tijdig onderkend, voorkomen of opgelost werden. Er ontging u weinig tot niets in alles.

U durft uitdagingen aan te gaan en te innoveren; Vormen, Trainen Luchtmobiel (VTL) is daar een mooi voorbeeld van. Zowel uw adjudant O&T als ook de commandanten LO&Sportgroep konden fijn met u sparren over hun ideeën. Dit zorgde voor nieuwe processen en structuren die u niet uit de weg ging maar juist goed faciliteerde.

U heeft Bureau 3/5 opgericht en vormgegeven. In zeer korte tijd werd de rol van uw bureau duidelijk en kon men, zowel intern de LO&Sportorganisatie als extern bij Staf OTCo en Staf CLAS, niet meer om u heen. In zeer korte tijd is door uw toedoen het bureau veranderd in het kloppende hart van de LO&Sportorganisatie. Met uw bureau geeft u adviezen (gevraagd en ongevraagd) binnen en buiten de LO&Sportorganisatie met als gevolg dat de LO&Sportorganisatie haar Kennis Adviseurschap richting C-LAS heeft verstevigd.

U bent politiek en geschiedkundig goed op de hoogte. U bent een militair met sport als specialisme. Door uw wijze van optreden levert u een belangrijke bijdrage aan een toekomstbestendige en professionele LO&Sportorganisatie. Dit erekoord is een uitzonderlijke blijk van waardering die breed gedragen wordt door de gehele LO&Sportorganisatie.

Ik ben als Commandant trots dat u deel uitmaakt van mijn professionele LO&Sportorganisatie.

Publicatiedatum 12 december 2022