Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VIJFKAMP-HISTORIE BINNEN DE LANDMACHT
INTERVIEW ROB JANSEN
VAN ZMV NAAR MVK

Door André Wijnberger
Interview in het Vijfkamphonk (Groot-Heidekamp)

Na de interviews met Leen Pfrommer en Peter Rommelse, waarin we met zeven mijls passen door de historie zijn gegaan, nu de beurt aan Rob Jansen. Hij heeft maar liefst 23 jaar in diverse rollen met hart en ziel bijdrages geleverd aan de Militaire Vijfkamp ( MVK).
Zelf heb ik veel geleerd van Rob, toen hij mij eerst als trainer begeleid heeft in het seizoen 1990, en daarna - toen ik als atleet niet succesvol was- als trainer van de nieuw gevormde damesploeg naar voren heeft geschoven,waarover later meer.
Ook nu nog - hij is in 2011 met FLO gegaan- spreekt hij vol passie en enthousiasme over de periode van 1988 tot 2011, waarin hij meerdere rollen heeft vervuld in deze prachtige, typisch militaire sport.

Jaartallen

Eerst maar even wat jaartallen de revue laten passeren;
In 1988 heeft hij het trainerschap van de mannenploeg overgenomen van Frans Bultink, met Peter Rommelse als Chef d’ Equipe. Het jaar daarna zijn eerste seizoen met als sportief slotstuk het Wereldkampioenschap in Venezuela. Exact tien jaar later als trainer zijn laatste wereldkampioenschap gehad bij de 2e editie van de Military World Games in Zagreb. Vanaf 1999 is Rob dan zelf Chef d’ Equipe en ook dat doet hij met dezelfde overgave tot 2008. Ondertussen is hij met ingang van 2002 lid van het Sports Comittee van de Internationale organisatie van de Militaire Vijfkamp, dat blijft hij doen tot aan zijn Functioneel Leeftijds Ontslag in 2011. Hij mag er zelfs even voor ‘nadienen’ om de organisatie in Rio de Janeiro te kunnen ondersteunen! Daar wordt hij tenslotte in een heus stadion in de spotlights gezet door de voormalige president van het genoemde Comittee, de Oostenrijkse generaal Johan Pucher!

Veel (inter)nationale erkenning voor Rob, die helemaal niet graag in de belangstelling staat, des te mooier om dit als bevriende oud-collega te mogen beschrijven !

Bijzonderheden

Iedereen kan zich voorstellen dat je in zo’n lange periode veel bijzondere zaken en gebeurtenissen meemaakt. Toch kan Rob desgevraagd heel snel de meest bijzondere zaken benoemen!
Voor Rob staat het sportieve hoogtepunt voor hem duidelijk op zijn netvlies, de 6e plaats op de eerste Military World Games in Rome, Italië. De mannenploeg, die als sterkste punt het onderdeel zwemmen had (ze werden de Dutch Dolphins genoemd!) stond voor de cross op een 9e plaats in het klassement en doorgaans zakte de ploeg na de cross altijd. Echter niet in Italië, daar klommen ze maar liefst drie plekken omhoog na een heel sterk gelopen cross, waarbij er zelfs een atleet was die met het bloed in de schoenen over de finish kwam. We moesten Jeroen Hulst na afloop met 4 man in bedwang houden bij het ontsmetten van zijn voeten en hij verbeet de pijn door op een handdoek te bijten…

Met die 6e plaats eindigden ‘zijn’ mannen voor pure professionele ploegen zoals bijvoorbeeld Duitsland!

Dutch Dolphins (in latere jaren) : Nico Spierenburg, Peter Sturkenboom en Eric Hoek

De kameraadschap die er in de ploeg heerste, met ook Eric Hoek, Jeroen Hulst, Johan Balk, Tom Sneijders, John Graafmans en Ron de Vaan was erg groot en iedereen ging voor elkaar door het vuur! Maar liefst 4 van de 6 atleten scoorden meer dan 5200 punten en de andere twee zaten daar dicht tegenaan, echt een wereldprestatie.
In een eerdere periode scoorde Peter Sturkenboom op de zwemhindernisbaan zelfs een heus wereldrecord met een tijd van 25.5 seconden.

Een ander persoonlijk hoogtepunt was de organisatie van het Wereldkampioenschap in 2010 in Nederland, waarbij hij door C-LO&Sportorganisatie (Kol Henk Stuut, red.) was vrijgemaakt om dat in goede banen te leiden, en dat een geweldig succes was op alle fronten. Daarbij werd hij geholpen door mensen die hij handpicked zelf had uitgekozen, om het geheel goed te kunnen wegzetten. Zo had hij onder andere veel oud-vijfkampers gevraagd ter ondersteuning, zoals Theo Hunck, Nico Spierenburg, Oscar Prins, Jeroen Hulst, Peter Sturkenboom, Johan Balk en ondergetekende. Jeroen Kuiper was op sportief gebied de wedstrijdleider en Rob zelf was all over in the lead bij dit prachtige kampioenschap. De toenmalige president van het Comittee, de Italiaan Alessandro Trono was heel erg blij met ons als organisatie en noemde mij bij de afsluiting ‘The Voice’. Wat een microfoon niet kan doen😉.

Steun

Rob geeft ook heel nadrukkelijk aan dat hij ook altijd veel steun heeft ervaren vanuit de LO&Sportorganisatie door diverse commandanten en collegae. Ook de diverse brigadecommandanten van de Luchtmobiele Brigade heeft hij als zeer bereidwillig en hulpvaardig ervaren bij vele evenementen. Bijzonder is ook dat de Vijfkamp ploeg al vanaf 2001 een eigen thuishonk heeft op Groot-Heidekamp in Schaarsbergen. Daarvoor werd er altijd in Ede getraind en hadden we als ploeg een plekje ‘veroverd’ in het Sportgebouw op de Simon Stevinkazerne. Ook daarin speelde Rob een hoofdrol, net als bij de verhuizing naar Schaarsbergen. De Luchtmobiele Brigade heeft de Vijfkampploeg geadopteerd en gefaciliteerd gedurende een groot aantal jaren. Rob had het zelfs voor elkaar dat er arbeidsplaatsen bij de Brigade werden vrijgemaakt, om daar Vijfkampers op te plaatsen, die zich grotendeels konden toeleggen op de sport! In zijn rol als Commandant LO&Sportgroep Oranjekazerne zat hij weliswaar dicht bij het vuur, maar zijn passie voor de 5kamp kon hij zeer goed combineren. Hij heeft ook menig commandant LUMBL persoonlijk getraind in het opwerken naar het behalen van de Rode Baret.

Clinics

Ook veel internationale erkenning was er voor de werkwijze en het elan van Rob Jansen. Hij werd dan ook heel vaak uitgenodigd om clinics te komen geven bij buitenlandse ploegen en organisaties. Zijn reactie daarop was consequent: mooi om te doen, leg de vraag bij mijn commandant neer, hij beslist daarover. Dat resulteerde in mooie en ook drukke trips naar onder andere Abu Dhabi, India en Brazilië. Al dan niet in gezelschap van Jeroen Kuiper of Eric Hoek ging hij dan op pad om niet alleen de atleten te helpen ter plekke, maar ook de organisatie daaromheen te steunen. Prachtig toch ?!

Trainingsmethoden

Waar in het interview met oud-commandant Peter Rommelse ook al aan gerefereerd is: er vonden ook veranderingen in de trainingen plaats. Er werd meer gedoseerd en ook de periodisering kreeg meer gestalte in die tijd. Analyses van de vijf verschillende onderdelen werden verfijnd met gebruik van beeldmateriaal en formulieren, waardoor er ook meer inzicht kwam. Ook daarin had Rob een groot aandeel.

Wijziging ZMV naar MVK

In de kop van dit artikel al benoemd, en mooi om daarmee af te sluiten: om de aansluiting van de Zware Militaire Vaardigheden naar de Internationale Militaire Vijfkamp dichter bij elkaar te kunnen brengen, kreeg Rob in zijn periode op de Staf van de LO&Sportorganisatie de ruimte van de toenmalige commandant, Nico Spreij, om de reglementen, diploma’s, certificaten, spelden en puntentabellen aan te passen. Dat resulteerde onder andere in de samenwerking met generaal bd Bram Zuidema, die voorzitter was van de Nederlandse Vijfkampbond, onderdeel van NOC*NSF.

Voor de organisatie van de WK in 2002 was Rob zeer nauw betrokken bij de bouw van de nieuwe internationale hindernisbaan op Groot-Heidekamp, zoals die er nu nog steeds is. Aanpassingen aan schietbaan Westerheide 3 (baan WH3), hij zat er bovenop en dat wierp zijn vruchten af!

                                                                 Een greep uit de rijke collectie in het prachtige thuishonk

Anekdotes

Er zijn natuurlijk stapels anekdotes de revue gepasseerd, sommigen daarvan zijn echt niet voor publicatie vatbaar, maar 1 uitzondering is er wel te maken wat Rob betreft.

Tijdens het WK in Nederland, was het zwemmen in het Valleibad te Veenendaal en daar bleek een dag van te voren, dat de 1e balk 17 centimeter te ver van de kant af lag. De toenmalige president van het Technische Comité, inmiddels een persoonlijke vriend van Rob, de Zweed Lennart Ekloff, vond dat dit gecorrigeerd moest worden en dat weigerde Rob categorisch. Bij de deelnemers en de trainers van de andere landen is dat nooit opgevallen, dus was het maar goed dat Rob voet bij stuk heeft gehouden!

Bbovenste foto: vlnr Eric Hoek, Rob Jansen, Angelique van der Linden, André Wijnberger en Renate van der Hoek. Onderste foto: Rob Jansen , staand in blauw trainingspak naast hindernisbaan in Denemarken)

Slot

Rob kijkt niet vaak terug, maar geeft aan het einde van ons interview aan dat hij een heel mooie en leerzame tijd heeft gehad bij de Vijfkamp. Zeker vermeldenswaardig dat hij in 2010 op het WK in Nederland door de Braziliaanse vice-voorzitter van CISM een onderscheiding heeft ontvangen: The award of Officer of the CISM order of merit.

Veel beklijvende vriendschappen, zowel binnen Nederland maar ook daarbuiten. Nog steeds heeft hij contacten over de hele wereld, en ziet hij een aantal daarvan nog steeds daadwerkelijk. Bij moeilijke situaties in zowel de werksituatie als ook privé heeft hij er baat bij gehad. Een echte teamplayer deze Rob Jansen, bedankt voor al je effort ten aanzien van deze sport, maar zeer zeker ook op het persoonlijke vlak!

 

Publicatiedatum: 18 maart 2020Alle verschenen artikelen in de serie over het ontstaan van de Militaire Vijfkamp:
- start    : de MVK op 1 dag
- deel 1 : het begin van de ZMV, interview met Leen Pfrommer
- deel 2 : ZMV in de periode '70 - '80, interview met Peter Rommelse
- deel 3 : de carrière van Rob Jansen
- deel 4 : de dames treden toe tot de Vijfkamp
- deel 5 : de carrière van Eric Hoek