Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

SPORTSPIER BIJ DE NATRES

 Door Martijn Arends

Martijn (met bril) met maatje Kaei Bekkers

Eerder deze week stuurde de redactie alle Natres-sportinstructeurs een mailbericht omdat a. er het afgelopen jaar een groot aantal personeelswisselingen hebben plaats gevonden – zo zijn o.a. Robin Italiaander, Bas Borreman en Kaei Bekkers recent toegetreden tot dit elitegezelschap – en b. het allerlaatst toegetreden lid aangaf niet van deze mogelijkheid voor een leuke bijbaan af te weten. Ik legde hen een aantal vragen voor en gaf daarbij expliciet aan korte antwoorden te geven omdat het naar een grote groep gestuurd werd en veel antwoorden mogelijk niet gebruikt gaan worden. Martijn Arends reageerde als eerste, hieronder zijn korte bijdrage!

“Ha Paul, 

Ik zag je oproep om te reageren op de vragen die je stelde over het hoe en waarom ik werk als reservist LO&S. Voor mij begon het allemaal in 2015. Ik zat destijds nog als Sgt1 LO&S op de BHK waar ik de sport verzorgde bij de KMS VTO Infanterie.
Nadat ik voor de 3e keer had gesolliciteerd voor FPS3 viel het doek voor mij. Ik kreeg geen vaste aanstelling en ging er 30 juni uit.

Aanstelling
Gedurende de periode daarvoor had ik me via de loopbaanbegeleider laten informeren over een evt. burgermedewerkers functie bij de sport, in combinatie met reservist sport. Dat laatste resulteerde uiteindelijk in een interne sollicitatie als reservist sport. In de week voordat ik officieel de dienst moest verlaten, werd ik hiervoor aangesteld.

Vooraf had ik mezelf wel ingelezen over de functie en de taken/verantwoordelijkheden van de Natres in het algemeen. De functie als LO&Sportinstructeur Natres was mij nog niet helemaal duidelijk, maar dat veranderde snel.
Ik werd direct opgenomen in cluster 20 Natres LO&S dat eigenlijk verantwoordelijk is voor alle eenheden die vallen onder de regio Midden. 20 Natres valt onder de 11e Luchtmobiele brigade. De eenheden zitten verdeeld over Schaarsbergen, Stroe/ Harskamp, Bergen, Amsterdam en Den Haag.

Hoe werkt het werken als reservist LO? We hebben een 1/2 jaar planning met allerlei activiteiten die door de eenheden worden gepland. De planning wordt dan met de collega's sport gedeeld en vervolgens kun je je beschikbaarheid opgeven. Dit houdt in dat je niet alle dagen/ weekenden hoeft te werken, maar dat je zelf kunt aangeven of je wel of niet kunt werken.

Krijgers
Wat me in de afgelopen 6 jaar met name opgevallen is aan de Natres militair, is dat deze mensen hun taken en verantwoordelijkheden heel erg serieus nemen. Ze ‘voelen’ zichzelf vaak een ‘echte’ krijger en willen het ook altijd goed doen. Naast hun normale werk of studie doen ze het werken voor de Natres met veel passie en plezier. Het is vaak een gemêleerde mix van studenten, leidinggevenden, specialisten, ambtenaren en kantoormensen.

Het werken met reservisten ervaar ikzelf als erg prettig en plezierig. Dat komt mede, omdat wij met het cluster duidelijke afspraken en verwachtingen hebben. De planning en het contact met de kaderleden van de verschillende eenheden verloopt daarom erg goed. Ook tijdens corona tijd wordt er vaak gekeken naar mogelijkheden en oplossingen om toch te kunnen trainen/ oefenen. Het enthousiasme van de gemiddelde reservist is ook de reden waarom ik dit werk nog steeds doe. Ze geven je vaak het gevoel dat je van meerwaarde bent voor hun. Ze zien je dan ook vaak als hun ‘sportspier’ die ze kan voorzien van trainingsadvies en schema's. Ik krijg ook regelmatig de waardering vanuit de eenheden over de gegeven lessen en activiteiten.

Diversiteit
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit; trainen hindernisbaan/FIT, afname DCP/ MLV/ NOC-NSF/ KL-evenementen/ MZV lessen/ Terreinwerk/ MDO (meerdaagse oefeningen). Al deze werkzaamheden zijn te vergelijken met de werkzaamheden met de huidige LO&Sportinstructeurs. Echter, het is voor ons zo dat we voornamelijk op pelotonsavonden (maandag- en dinsdagavond) en op de zaterdagen ingezet worden.

Ikzelf kan dit werk goed combineren met thuis. Ik werk als docent sport op de VeVa opleiding en geef in de planning aan wanneer ik kan werken. Hierbij kijk ik wel naar de locatie waar de training wordt aangeboden, vanwege de reistijd. Met onderling overleg zorgen we er eigenlijk altijd voor dat de planning door kan gaan.

Ik heb in de afgelopen jaren meerdere leuke ervaringen met de Natres gehad. Zowel bij 20 Natres als Natres breed. De sportdagen die we tijdens de korpsdagen hebben georganiseerd, waren altijd een succes. Binnen het bataljon hebben we ook op Cie niveau vele activiteiten georganiseerd. Van slapen in de grotten in Limburg in combinatie met ATB tot Cie's wedstrijden, waarbij gestreden wordt op groepsniveau. Zelf kunnen we ook vaak aanhaken bij een eenheid om deel te nemen aan hun MBV-afnames. Zo gaan we jaarlijks mee naar de schietbaan en pakken we her en der een module mee om onze vaardigheden op peil te houden.

Fritz am Sand (FaS)
De Natres (junior leaders) gaat komende zomer trouwens naar Bad Reichenhall voor het MT-programma. Een aantal van onze sportcollega's gaan ook mee om deel te nemen en de assisteren. (Jorg Rouwenhorst en Kaei Bekkers.) Ikzelf kan helaas niet mee, omdat ik in die weken diploma-uitreikingen heb op school.

In de afgelopen jaren heb ik regelmatig contact gehad met oud-sportinstructeurs, die de organisatie hebben verlaten. Meest recente voorbeeld is Bas Borreman. Hij heeft vorig jaar contact met mij opgenomen en is momenteel weer werkzaam als reservist sport.

Echter is het zo dat de Natres gaat uitbreiden. Dat betekent ook dat we als cluster 10, 20 en 30 Natres moeten uitbreiden qua sportinstructeurs. Hierbij wil ik dan ook een beroep doen op oud-collega's om zich te melden als reservist sport. Het werken geeft echt voldoening en is over het algemeen goed te combineren met het werken in de burger.”

Martijn en zijn cluster (met o.a. Bas Borreman, Jorg Rouwenhorst en Jess v/d Mijl)

Publicatiedatum: 28 januari 2022

In de serie 'NATRES' verschenen eerder al de volgende artikelen:
aflevering 01 : Amanda Dekker, de eerste soldaat LO&Sportinstructeur
aflevering 02 : Martijn Arends
aflevering 03 : Natres-sportinstructeurs onder de aandacht
aflevering 04 : interview met Geert Suijlen (volgt)