Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

EXPERTWEEK MENTALE KRACHT

In het leslokaal van de LO&Sportschool konden ‘leerlingen’ aan de Functionele Opleiding Instructeur (de voormalige VTO-2) kennismaken met oud-sportinstructeur Nick Swart, die een cursus Mentale Kracht verzorgde voor de LO&Sportorganisatie. De redactie werpt graag een blik op deze opleiding en doen dat achtereenvolgens met een toelichting vanuit organisator Bart Steenge (Expertisecentrum), Nick Swart zelf en deelnemer Freek Gielen.

 

Bart Steenge:
“De Expertweek Mentale Kracht is gegeven door Nick Swart en Ivo Spanjersberg. Nick is van 1990-1991 dienstplichtig LO&Sportinstructeur geweest en heeft daarna van 1992-2004 bij het KCT gewerkt. Na zijn militaire loopbaan is hij zijn eigen bedrijf Mind.Cultivation begonnen. Hiermee organiseert hij voor verschillende overheidsinstellingen en andere bedrijven workshops Mentale Kracht.

Ivo Spanjersberg is een sportpsycholoog, trainer, coach en schrijver. Hij begeleidt topsporters en werkt daarnaast ook voor Team NL.

Tommy Schraven heeft meegeholpen in de ontwikkeling van deze expertweek. Tommy heeft jarenlang bij de Luchtmobiele Brigade gewerkt, daarbij parate functies afgewisseld met instructeursfuncties. Ook heeft Tommy als opleider gewerkt bij het ECOD. Nu werkt hij met Nick samen met zijn bedrijf Durven Doen.”

 

Nick Zwart
“Vakmanschap (hard skills) is de basis van de militair. Het militaire vak is in beweging, er vinden innovaties plaats en nieuwe materialen, inzichten en tactieken doen met regelmaat hun intrede. Dit vakmanschap wordt gecreëerd en bestendigd in de opleidingen, trainingen, oefeningen en daadwerkelijke uitzendingen.

De kwaliteit van de inzet wordt echter niet alleen bepaald door de mate van vakmanschap. Naast het vakinhoudelijk aspect zijn het vooral de ‘human factors’ of soft skills die zo bepalend zijn. Dat geldt voor het individu maar ook zeker binnen teams.

Om de softskills op individueel niveau te optimaliseren, maken wij gebruik van de inzichten en ervaring uit de sport- en prestatie-psychologie. Deze mentale vaardigheden zijn vertaald en toepasbaar gemaakt voor risico beroepen zoals dat van de militair. De ervaring leert dat niet alleen de professionele prestatie hier bij kan groeien maar het ook tot meer zelfsturing op de langere termijn kan leiden. Dit resulteert in het vergroten van de mentale kracht wat een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de medewerker. Daarbij geven de mentale tools ook concrete handvatten om vorming op basis van de kernwaarden van de landmacht; Moed, Toewijding en Veerkracht, gestalte te geven.”

 

Freek Gielen
“In week 3 van de FO Instructeur stond de expertweek Mentale Kracht gepland. Van te voren was het voor ons onbekend wat ons te wachten zou staan, en daardoor begon de mentale week al een paar weken eerder dan gepland. Wat we wel wisten, was dat Nick Swart en Ivo Spanjersberg deze week zouden verzorgen en dat er nog een aantal personen uit de organisatie zouden aansluiten. Uiteindelijk waren we met een grote groep: Michel van Dongen, Bart Steenge, Rob Direks, René van Oost, Frank Schoemakers, Ronald Langenhuizen, Stefan Gommeren, Jop Hengst, Mark Hendriks, Sigi Carrera en ik. Op dag 1 van de cursus stelden we onszelf voor en toen kwamen we erachter dat er een hoop verschil aan kennis en ervaring in de groep zat. Dit was tijdens de week wel interessant, en leverde mooie leerzame discussies op. Bijvoorbeeld over de manier hoe je van een Fixed Mindset naar een Growth Mindset kan gaan. Deze stap is namelijk essentieel om met een groep/individu mentaal/psychologisch aan de slag te kunnen gaan.

De nieuwe materie, die nog steeds uitgaat van Moed, Toewijding en Veerkracht, biedt meer om een persoon grensverleggend te laten acteren. We hebben ons in deze week verdiept om  Spanning te reguleren, Gedachten/Aandacht te controleren, Doelen stellen op proces/product/resultaat, Actiereflectie (een soort OFGA maar dan anders) en Visualiseren.

Deze nieuwe tools bieden een hoop meer mogelijkheden in bijvoorbeeld de klimwereld en MZV maar kunnen ook ondersteunen in de werkzaamheden die onze eenheden uitvoeren. Wanneer een trigger uitgewerkt is, hebben we als extra nog geleerd om hierin gradaties aan te brengen door aan de “knoppen” Challenge, Control, Commitment en Confidence te draaien, om zo de trigger specifieker te maken voor de doelgroep.

Het was goed om te zien dat elke instructeur, hoe ervaren ook, leer- en mentale momenten had deze week. Er was aan het begin van de week een open setting gecreëerd waardoor er stevige maar kwalitatief goede evaluaties werden gedaan na de verschillende werkvormen.

Al met al een zeer interessante (maar ook zeker leuke!) cursus week welke ons een ander inzicht heeft gegeven in mentale training en het toepassen hiervan.

Wij gaan op de LO&Sportgroep PMK aan de slag om onze collega’s kennis te laten maken met deze nieuwe stof. Wanneer u geïnteresseerd bent, mag u altijd contact opnemen om wellicht hieraan deel te nemen. “


Publicatiedatum: 24 juli 2019