Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
HERVORMINGEN LO&SPORTSCHOOL
Door: Pier Niermeyer

 

De LO&Sportorganisatie staat aan de vooravond van een aantal veranderingen binnen de VTO. In het land wordt er regelmatig gesproken over de ‘VTO Duaal’. Officieel heet deze BGO ingerichte opleiding  ‘VTO Instructeur LO&Sport’, waarvan duaal opleiden een van de uitingsvormen kan zijn.

Oogmerk OTCo
Het Opleidings- en Trainingscommando (OTCo) staat voor inspirerend onderwijs in het militaire domein. Daaronder verstaan we taakgericht opleiden in een zo realistisch mogelijke omgeving, op school en op de werkplek. De nadruk ligt hierbij op de praktijk, waarbij de theorie ondersteunend is. Deze vorm van beroepsgericht opleiden sluit aan bij het civiele beroepsgericht onderwijs. We spreken over BGO. Aan de hand van leertaken, waarbij de lerende gestimuleerd wordt om deze steeds
zelfstandiger uit te voeren, ontwikkel je de noodzakelijke competenties (kennis, vaardigheden en attitude) voor de uitvoering van de toekomstige functie. Dit alles gebeurt onder begeleiding van opleiders (vaker in de schoolperiode) en/of praktijkleermeesters (vaker in de praktijkperiode).

Bovenstaande alinea is het oogmerk van OTCo en voor de LO&Sportorganisatie de opdracht om de VTO Instructeur LO&SPORT te hervormen. BGO is opleiden voor de praktijk, zoveel mogelijk in een praktijkomgeving.
De LO&Sportorganisatie streeft naar gemotiveerde medewerkers, opgeleid door gemotiveerde begeleiders (opleiders, praktijkleermeesters, collega’s). We bespreken wederzijdse verwachtingen en ervaringen en stellen gemeenschappelijke doelen. Het motiveert immers als je weet waar je het voor doet. We leren overal, van en met elkaar. In de praktijk leren we vaak het best, door te doen. We
leren van en met elkaar in een praktische omgeving. In de praktijk ervaar je. Je proeft, voelt, ruikt en ziet realistische situaties. Je leert van de collega’s die veel in de praktijk hebben meegemaakt. Dit inspireert tot verdere teambuilding en persoonlijke ontwikkeling.

De docenten LOSS voor de VTO 2023, v.l.n.r. (Dirk Jan Heidstra (steun), Freek Gielen, Bart Seegers en Pier Niermeijer)


VTO Duaal
In oktober 2023 startten 13 leerlingen aan de VTO, de opleiding heeft bestaan uit 5 contactweken centraal in Amersfoort, aansluitend werden de lerenden geplaatst op een leerplek (een LO&Sportgroep) om in de praktijk te leren. Tijdens het werkplek leren zijn er 5x 2 terugkomdagen gepland in Amersfoort.

In de eerste 5 weken staat het vergaren van kennis centraal, deze bepaalde kennis is voorwaardelijk om te beginnen aan je werkplek leren. Denk bij kennis aan wat zijn onze brondocumenten vanuit waar wij werken, waar zijn deze te vinden en hoe passen we zaken toe. Verder wordt er een start gemaakt met MZV basis, ZrZ en bijhouden van een portfolio. Tijdens het werkplekleren werken de leerlingen in de praktijk en doen ervaring op in ons veelzijdige vak. Echter moeten “we” ons concentreren om de leerling startbekwaam te maken.

Bureau Opleidings & Trainings Ontwikkeling (BOTO) is op dit moment het LSP aan het schrijven en 23 september 2024 start de nieuwe opleiding. Voor de LOSS betekend dit dat er veranderingen aanstaande zijn. Onze rol als opleider zal er anders uit gaan zien, van een aaneengesloten traject in Amersfoort naar werkplekleren op sportgroepen in het hele land. Tijdens de opleiding spelen -behalve de lerende- verschillende functionarissen een belangrijke rol bij het BGO.

De opleider en/of de praktijkleermeester (op de sportgroep):
Is het eerste aanspreekpunt voor de lerende. Begeleidt de lerende in het uitvoeren van de
leertaken en de ontwikkeling van de juiste competenties.

De mentor (LOSS en HI):
Coördineert de begeleiding van de lerenden, en coacht waar nodig de opleiders en de
praktijkleermeesters in hun rol.

De supervisor (Cursusleider LOSS & OTB’ers):
Organiseert de inrichting van het begeleidingssysteem en bewaakt de kwaliteit.

De commandant (LO&Sportgroep):
Zorgt voor alle randvoorwaarden om de opleiding te laten slagen.


Ook zal er op sportgroepen weer een impuls gegeven worden aan de begeleidingslijn, in wezen leiden wij “eigen personeel” op. En wat is nou mooier om jonge enthousiaste en toekomstige collega’s te helpen bij ontwikkeling van startbekwaam, naar vakbekwaam en uiteindelijk misschien wel specialist?

Uiteraard zijn we realistisch en weten dat veranderingen tijd kosten, toch geloof ik  in deze manier van opleiden. Je wordt slechts een betere lesgever door dit veel te doen in een breed spectrum van ons werk. Daarnaast ben ik mij ook bewust van het feit dat zaken in deze vernieuwde opleiding effectiever en efficiënter georganiseerd kunnen worden, daar heeft de LOSS jullie ook bij nodig in de toekomst. Voor ons kost die verandering ook tijd om goed in te bedden.


Publicatiedatum: 02 februari 2024