Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

FLO BETEKENT ALLES BEHALVE RUST

Door Paul Lindeboom

Het is al bijna een jaar een nieuw fenomeen: burgers bij defensie die ook de status hebben van ‘militair met FLO’. Vooral de laatste maanden gaat het hard met nieuwe aanstellingen door stafadjudant Jan Welling, waardoor het wel tijd wordt om die nieuwe categorie nader te belichten. Want wat doen ze nu precies in de praktijk?

De eerste en de laatsten
Het begon vorig jaar juni met de aanstelling van René van Stokkem, die onze Kwaliteits Adviseur Rotsklimmen/Werken Op Hoogte Ton Wessel kwam ondersteunen. René: “Mijn functie zou het bijwerken van diverse Werken op Hoogte documenten zijn, het voorbereiden, uitvoeren en testen van nieuwe klimmaterialen en verder administratieve  ondersteuning. Onderling waren we overeengekomen dat ik 12 uren per week voor Defensie arbeid zou gaan verrichten. Aangezien ik naast Defensie nog diverse andere werkzaamheden heb en ook wilde gaan genieten van mijn “vrije tijd” kon ik zeker niet meer uren beschikbaar houden voor Defensie. Nu, bijna een jaar later, ben ik tot de conclusie gekomen dat alle werkzaamheden die ik voor diverse “werkgevers” uitvoer gewoon te veel blijken te zijn. En doe ook nog bij sportverenigingen diverse vrijwilligerswerkzaamheden. In de praktijk komt het er op neer dat mijn vrije tijd er vaak bij inschiet, en dat kan volgens mij nooit de opzet van de FLO periode zijn. Er moet tenslotte ook gegolfd kunnen worden… Aangezien ik natuurlijk zelf de regie voer over de invulling van de werkzaamheden binnen mijn FLO-periode, heb ik in goed overleg met de LO&Sportorganisatie besloten om m.i.v. 01 juli 2019 te stoppen met deze werkzaamheden. Van de ene kant heel jammer, want vond het zeer plezierig om weer regelmatig met diverse collega’s in contact te treden maar dit lijkt mij toch voor beide partijen de juiste beslissing. Dus vanaf deze plaats wens ik alle FLO’ers die voor de LO&Sportorganisatie werkzaamheden gaan verrichten heel veel plezier en succes toe. We zullen elkaar ongetwijfeld in de toekomst ergens gaan ontmoeten. Ook alle andere collega’s wens ik evenveel werkvreugde toe die ik zelf gedurende mijn defensietijd heb mogen ervaren. Het ga u allen goed!!!”

René van Stokkem


Op 01 april jl. kwam Jacques Ooms formeel als laatste bij de club maar loopt het aanstellingsproces nog om Fred Timmermans ook een contract van een jaar aan te bieden. Jacques gaat onze OTB-ers Ruud Lenferink en Ronald Tielemans ondersteunen en gaat de nieuwste collega’s van de DUMO en KVOK begeleiden in hun opmars naar taakvolwassen sportinstructeurs. Jacques is zelf overigens ook nog een herintreder in de atletiekwereld en pakt zijn oude passie van het kogelstoten en speerwerpen weer op. Gaan we misschien wel zien als deelnemer op het komende NMK Atletiek.

Jacques Ooms (links) in zijn coachende rol.


Fred Timmermans krijgt een speciaal project toegewezen i.h.k.v. onze Veteranenvereniging. Het huidige Uitzendingenbord is niet meer van deze tijd en gaat vervangen worden door een digitaal medium waarbij de website van Abe2018.nl als voorbeeld dient. (Klik op de onderstaande rechterfoto om die te bekijken.) Onze website zal waarschijnlijk een wereldkaart worden, waarbij je na het klikken op een land de informatie van de uitzending(en) te zien krijgt. Hopelijk kun je op de eerstvolgende Dienstvakdag de eerste demo bekijken. Jan Welling’s eerste wapenfeit was in ieder geval de aanschaf van een mooi groot touchscreenscherm (zie foto helemaal bovenaan).

 

Emiel Klaassen

“Ik werk op 20 uur basis weer voor de BV Nederland. Een gedeelte als adviseur EAC voor C-CMH en een gedeelte als gespreksbegeleider voor het project VUURDOOP van CLAS.
Ik zal het uitleggen.

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht is ook een militair object, te vergelijken met een kazerne. Echter het CMH is een publiek toegankelijk terrein en heeft geen bewaking. Op het moment dat er overgegaan moet worden op een hogere Alert State dienen hier ook de juiste maatregelen getroffen te worden. Hier schrijf ik de Vaste Orders voor.

Emiel Klaassen

 

Het tweede is het project VUURDOOP, een theater voorstelling speciaal gemaakt voor de Landmacht over het werk en de cultuur. De Landmacht wil zich aanpassen als moderne werkgever. Dit zou bepaald kunnen worden vanachter een bureau top-down maar de KL heeft (heel uniek) gekozen voor een reflectie van de werkvloer. De voorstelling dient als startpunt om in gesprek met elkaar te komen, alle rangen en standen met elkaar.

Aansluitend aan de voorstelling volgt een gesprek waarbij de deelnemers verhalen aan elkaar vertellen, hier ben ik gespreksleider bij. De rode draden uit die gesprekken geven wij weer terug aan de top en de organisatie coaches. Die laatsten pakken dit weer op richting hun eenheid om daar verdere ondersteuning aan te bieden. Het vervolg loopt dan via leiderschapscoaches en teamcoaches (ga ik ook deel van uitmaken) . Dit is een traject wat de komende jaren tot ontwikkeling gaat komen. Mooi om hier ook deel van uit te mogen maken.

Deze FLO’er vermaakt zich dus prima en ga onze collega’s vaak zien.”

Berry van Moorsel
“In mijn rol als assistent Fieldlab manager (Dennis Gorree, red.) op de RvS heb ik de volgende hoofdtaken:

Het bijhouden en verwerken van gegevens van het systeem Leerling Monitor bij School Zuid.
Het assisteren van de KMD en AMF testen van School Zuid en 13x brigade.
Het ontwerpen en assisteren van projecten ter diensten van School Zuid en de 13 X.”


Hennie Kennis
“Werkzaam (20 uur) vanuit de BOTO ontwikkel ik opleidingen voor de LO&S en zit ik bij het ECOD in opleiding voor de Ontwerperscursus, hiermee kan ik straks ook opleidingen Ontwerpen voor de LO&S. Mijn standplaats is Garderen, maar mijn buro staat in de oude sporthal in Oirschot.”


Jan Bult
Op 31 aug 2018 heb ik na 40 jaar dienst Defensie verlaten. Althans, dat dacht ik. Na mijn afscheidsreceptie kwamen ze 4 dagen voordat ik op vakantie ging bij mij op het net om te vragen of ik zin had in het dienen bij een nieuwe eenheid, die opgericht werd in Havelte. En wel de Bizon cie. Hier ben ik aangesteld Als Mentor/Coach en Fysiek adviseur bij deze club. Daarnaast heeft deze club dus nu echt iemand die de Fysieke belasting en training afstemt met het programma. Dus tevens de sportcoördinator voor de Bizon cie. Daarnaast heb ik de opleiding voor Vertrouwens Persoon gedaan. Voor de beginnende rekruten een laagdrempelige instap om zaken bespreekbaar te maken.

Wat was en is de reden waarom deze eenheid is opgericht? Alles heeft te maken met
de minimale werving. En als ze geworven waren, duurde het te lang voordat de
opleiding in Assen begon.

De opzet is nu dat mensen die goedgekeurd zijn direct nadat hun VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is verkregen, via de gemeente, zij kunnen beginnen in Havelte. Deze weg is korter dan wachten op het VGB (Verklaring Geen Bezwaar). Ondanks dit moeten ze wel het MIVD onderzoek afwachten of ze definitief mogen blijven. Tijdstip wachten VOG 2 weken max en 8 weken voor VGB. En dan ben je de mensen kwijt omdat ze geld willen verdienen.

Grote voordelen van deze constructie zijn:                                             

1 Ze vallen niet af omdat ze soms wel 4 maanden moesten wachten. Gelijk dus een baan en salaris.

2 Ze hebben in deze periode een stage van 3 dagen waarbij ze een kijkje nemen in de keuken bij welke eenheid ze terecht komen. Allemaal functies binnen de eigen brigade.

3 In deze periode krijgen ze van mij iedere ochtend PT en daarnaast echt 3 keer per week sport om fysiek beter voorbereid de AMO in Assen in te gaan. De sportlessen worden gegeven door LO &Sport.

4 Door deze manier van werken is er minder uitval in de AMO. Vooral op fysiek gebied waar in principe mijn grootste verantwoordelijkheid ligt.

Al met al een geweldige functie waarin ik 20 uren mag werken per week. Zelfs de reanimatie is versleuteld in hun opleiding. Net gehoord dat mijn contract verlengd wordt van sept 2019 tot sept 2020.”

Jan Bult

Johan Bouman
Mijn taak (20 uur per week): ondersteunen van de Eerst Aanwezend Commandant (EAC) op het Kasteel van Breda en sinds kort ook op de Trip van Zoudtlandtkazerne.

Sinds 1 januari 2018 is op iedere DOSCO locatie een EAC (vergelijk kazernecommandant) aangewezen. Echter, het ontbreekt die betreffende EAC aan personele ondersteuning om aan de bijbehorende verplichtingen te voldoen. Vandaar dat ik nu bezig ben met o.a. het (laten) opstellen van Vaste Orders, bedrijfsnoodplannen, integrale beveiligingsplannen, in kaart brengen van medegebruik door derden en aangevraagde evenementen. Tussendoor natuurlijk allerlei kleine projecten die plotseling oppoppen. Kortom, ik hoef mij niet te vervelen ;-). Het grote voordeel is dat ik ook thuis kan werken en de tijd flexibel in kan delen.”

Johan Bouman (ten tijde van zijn functie bij de Sportcommissie)


Richard Borecki
“Mijn taken zijn die van projectleider binnen het Expertise Centrum LO&S. Mijn projecten betreffen:

1.   Nadere uitwerking beleidskader Werken Op Hoogte v.w.b. cluster 1B activiteiten tot een ARBO-catalogus WoH.
2.   Cluster 1B activiteiten zijn:
a.   Hindernisbaan
b.   Touwhindernisbaan
c.   Vaste Touwbanen
d.   Vaste Touwkliminstallaties
e.   Later valt daar ok de Survivalrunbaan onder

3.   Project Survivalrunbaan Defensie:
a.   Ontwikkelen van een Programma van Eisen (PvE) voor een gestandaardiseerde Survivalrunbaan Defensie
b.   Later is daar bijgekomen om hierbij ook een pilot Survivalrunbaan op te zetten om het PvE te testen en verder aan te scherpen. De pilot wordt gerealiseerd op de Oranjekazerne te Schaarsbergen en we zijn momenteel in afwachting van de benodigde financiën die moet komen van afdeling CD&E (
= Concept Development & Experimentation , in de volksmond: ‘Bureau Innovatie CLAS’).

Publicatiedatum: 12 april 2018