Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VOORSTELLEN: LISA KEUKEN

Door Paul Lindeboom
Lisa in opleiding

In het laatste verslag Lijnoverleg lazen we bij verrassing een onbekende naam: Lisa Keuken komt (afhankelijk van het slagen van haar VTO-NLDA) onze LO&Sportorganisatie versterken. Binnenkort gaat zij een speciaal introductieprogramma bij de LO&Sportschool doorlopen en aansluitend een Tijdelijke TeWerkstelling op een van onze LO&Sportgroepen krijgen, totdat haar officiersopleiding aan de KMA start. Maar allereerst stelt Lisa zich aan haar toekomstige collega’s en vrienden van het dienstvak LO&Sport voor.

De militaire loopbaan
In februari 2018 ben ik opgekomen voor de Korte Officiersopleiding voor het Wapen der Infanterie. Na voltooiing van deze algemene KMA opleiding ben ik twee keer gestart met de vaktechnische opleiding (vto) Infanterie die ik beide keren helaas vanwege persoonlijke omstandigheden moest ik stoppen.
Momenteel zit ik in het individueel begeleidingspeloton (IBP) vanwege een traject bij de MGGZ. In de tussentijd ben ik overgestapt naar het dienstvak LO&Sport en ben ik me aan het voorbereiden op de VTO LO&Sport die eind augustus 2020 zal starten. “


Overstap naar het dienstvak LO&Sport
Ik ben wegens persoonlijke omstandigheden bewuster gaan nadenken over mijn toekomst, mijn drijfveren en wat ik daadwerkelijk wil bereiken. De reden dat ik mijn opleidingsbestemming wil wijzigen naar LO&Sport is omdat sport namelijk altijd al mijn passie geweest. Ik heb de hbo Bachelor Sport, Gezondheid en Management (tegenwoordig Sportkunde genoemd) afgerond met als ambitie om in de sportsector te gaan werken. Met deze opleiding kwam ik tijdens mijn sollicitatie niet in aanmerking voor functie als LO&Sportofficier bij de Koninklijke Landmacht, waardoor ik toentertijd voor de Infanterie heb gekozen.
Ik ben gesprekken met collega’s van de LO&Sportorganisatie gaan voeren om te achterhalen wat de functie als LO&Sportofficier inhoudt en of deze functie aansluit op mijn studie. Daarnaast was ik benieuwd naar de aanname eisen en of ik kans maakte om met mijn studie alsnog over te stappen naar LO&Sport, aangezien normaliter alleen mensen met een ALO achtergrond worden aangenomen.  

Noot van de redactie: In verband met plotselinge tekorten bij de officiersrangen is er vanuit de LO&Sportorganisatie voor gekozen om dit keer een uitzondering te maken op het instroomprofiel (ALO). Doordat CV Keuken al de KMA-opleiding heeft afgerond, is zij na de VTO-NLDA snel beschikbaar voor een startfunctie bij de LO&Sportorganisatie. Het ALO-profiel, met 1 e graads lesgeefbevoegdheid, is nog steeds actueel. Wel is het zo dat het EC het kwalificatieprofiel van de officier aan het analyseren is. Hierin wordt ook gekeken of de ALO nog steeds het beste past als voorwaarde voor dit profiel of dat andere HBO-opleidingen hier ook voor in aanmerking komen.


Voor deze overstap ben ik in gesprek gegaan met de Commandant LO&Sportorganisatie (Luitenant-kolonel J. Velders) waarbij ik mijn situatie en motivatie kon toelichten. Uit dit gesprek bleek dat ik met mijn studierichting nu wel in aanmerking kom voor de functie als LO&Sportofficier bij de Koninklijke Landmacht. Vervolgens heb ik samen met de studietraject begeleider een wijziging opleidingsbestemming (WOB) opgesteld en ingediend. Deze is uiteindelijk goedgekeurd waarna ik officieel ben overgeplaatst naar het dienstvak LO&Sport.”

Lisa tijdens een kogelstoot


Fanatieke sportvrouw
Atletiek is ongeveer 13 jaar lang mijn passie geweest, met name de meerkamp (zevenkamp voor vrouwen). Mijn hoogtepunt was in de zomer van 2011. Ik deed mee aan het C-Interland (jaarlijks interland voor C junioren) met het onderdeel hoogspringen. Tijdens deze wedstrijd heb ik een persoonlijk record gesprongen van 1.73m en daarmee de eerste plaats behaald.
Trainen stond bij mij altijd op nummer één. Naast de reguliere trainingen bij mijn vereniging nam ik ook deel aan clinics en regionale trainingen, zowel voor een individueel onderdeel als voor de meerkamp.
Tegenwoordig doe ik aan fitness, hardlopen, crossfit, zwemmen en doe ik graag mee aan obstacle runs en/of outdoor sporten.”

Lisa met zus en vriendinnen na haar deelname aan de Iron Viking Run


Sportieve opleidingsachtergrond
Zoals al eerder genoemd heb ik de hbo Bachelor Sport, Gezondheid en Management afgerond. Tijdens deze studie heb ik veel aandacht besteed aan de randvoorwaarden die nodig zijn om sport te realiseren, voor bijvoorbeeld: evenementen, verenigingen, topsportscholen, fitnesscentra, (fysiotherapie)praktijken en diverse doelgroepen. Daarnaast ben ik jeugdtrainster geweest bij de atletiek vereniging in Sneek en heb ik een half jaar in Engeland gewerkt bij een outdoor&adventure bedrijf genaamd PGL. Ik was verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van diverse outdoor activiteiten als tokkelen, boogschieten, mountainbiken, klimmen, etc. “

Publicatiedatum: 01 april 2020