Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

IN MEMORIAM: TINY VAN KUIJK

Door Leo Sannen

Tiny van Kuijk is op 28 april 2019 overleden in Zwitserland, waar hij na zijn FLO woonde. Tiny is binnen de LO&Sportorganisatie vooral bekend als een militaire top 5-kamper. Zijn militaire sportcarrière start in 1975 als hij met een groep dienstplichtigen nationaal militair kampioen ZMV wordt. (Zware Militaire Vaardigheden, een vaardigheidsproef afgeleid van de Militaire VijfKamp (MVK).)

Enkele sportieve hoogtepunten van Tiny:
•  
Van 1975 tot 1984 was hij lid van de nationale militaire ploeg MVK.
•  
1979 4e op de CISM wereldkampioenschappen in Noorwegen.
•  
1983, 5e op de CISM wereldkampioenschappen in Denemarken.
•  
Van 1976 t/m 1985 10 jaar lang KL ZMV kampioen.
•  
1980 was hij de 1e LO&Sporter die de J.C Maassen prijs in ontvangst heeft mogen nemen.
•  
1984 heeft hij afscheid genomen van de MVK tijdens de CISM kampioenschappen in NL.

Hij was een “trainingsbeest”, kon ongelooflijk afzien, MVK was zijn passie.

 

Militaire carrière
Zijn militaire loopbaan start op de KMS, waarna hij in 1974 geplaatst wordt bij de infanterie. In 1979 wordt hij, in klas DF79, omgeschoold tot LO&Sportinstructeur.
Samen met Theo Vonk, Rob Jansen, Jan Hermans, Sjors Röttger en Leo Sannen volgt hij deze opleiding. Deze groep LO&Sport collega’s blijkt een hecht vriendenteam geworden. Op toerbeurt zijn zij gastheer voor elkaar, de eerste LO&Sport kwaliteitskring, onder toeziend oog van Rob Zimmermann.

Tiny was de man van de details, zijn sportbureau zag er altijd zeer verzorgd uit. Als echte doener was het werken met computers niet zijn sterkste kant, hij had vele andere kwaliteiten, oog voor zaken die in de moderne bedrijfsvoering soms vergeten worden.
Jarenlang heeft deze groep elkaar opgezocht op de werklocaties, sterkte/zwakte punten werden uitgewisseld en besproken. Ook na het FLO is deze traditie in stand gehouden.
De gespreksonderwerpen veranderden wel.

Hoofdinstructeur
Na de SM-opleiding werd hij hoofdinstructeur op meerdere locaties, waaronder BLK Vught. Later is hij hfd LO&Sport instructiegroep geweest op de KWII kazerne in Tilburg, op Kamp Holterhoek en Nieuw Milligen, zijn laatste functie was HID LO&Sportorg van 2005 tot okt 2007 (FLO).

Veelzijdig

Tiny, geboren in Vlijmen in een groot gezin, speelde viool, had een persoonlijke kijk op de dingen. Vanaf 1998 maakt hij psychisch een paar zware periodes mee. Ronald Gits en Theo Vonk hebben hem in deze periodes geweldig bijgestaan. Theo was tot op het laatst zijn steun en toeverlaat.

Tiny is vader van 2 mooie dochters, had een eigen netwerk opgebouwd in Zwitserland waar hij samen met zijn vriendin woonde. Hij gaf voetbaltraining aan jeugd, deed vrijwilligerswerk, en gaf nog tennisles.

In 2017 heeft de DF79 klas Tiny opgezocht in Zwitserland, zie deze link voor een korte video-impressie.

Helaas is deze mooie speciale collega en vriend van ons heen gegaan.

Tiny rust zacht, weet dat we je nooit zullen vergeten.


Publicatiedatum: 08 mei 2019

Naschrift van de redactie: via Theo Vonk en Leo Sannen kwam deze bijgevoegde kaart over een herdenkingsdienst in Vlijmen in ons bezit. Dochter Fieke stelt het op prijs dat deze kaart zoveel mogelijk wordt gedeeld, en dat zij via 06-21982071 op de hoogte wordt gesteld over deelname aan de herdenkingsdienst, en met hoeveel personen.